Business Wire

CBRE-INVESTMENT-MAN

Del

CBRE Investment Management lancerer ny førende europæisk logistikfond med forvaltede aktiver på € 2,7 mia.

CBRE Investment Management lancerer sammen med European Industrial Fund og Logistics Venture Fund en førende europæisk logistikfond med forvaltede aktiver på € 2,7 mia., kaldet Europe Logistics Partners (ELP).

Der er multimedier i denne pressemeddelelse. Se hele meddelelsen her: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005551/da/

Den nye fond med variabel kapital er hjemmehørende i Luxembourg og forvaltes af Head of EMEA Direct Logistics Strategies Christina Forrest. Den investeres i en kombination af stabiliserede aktiver med henblik på langsigtet indkomst og build-to-hold-udvikling med henblik på vækst. Fondens aktuelle portefølje består af 58 velbeliggende ejendomme på i alt 2,3 mio. m2 i ni lande med en belægningsgrad på 97 % og en WAULT på 5,7 år*. Fonden investerer aktivt i nye muligheder med henblik på vækst i forhold til det solide grundlag med et mål om aktiver på € 5 mia. på kort sigt*.

ELP kan drage fordel af separat adgang til handler og en dynamisk core-plus-strategi med henblik på at udnytte det aktuelle og interessante marked og nå de fastsatte mål ved hjælp af omhyggelig udvælgelse af aktiver og drift med fokus på bæredygtighed. Fondens mål er et nettoafkast på 7-9 % p.a., afhængigt af markedsforholdene.

Christina Forrest, Head of EMEA Direct Logistics Strategies hos CBRE Investment Management, udtaler: "Ved at kombinere disse porteføljer, som i høj grad er komplementære, har vi udviklet en bedre platform med øjeblikkelig skalering, bedre diversificering og højt vækstpotentiale, samtidig med at vi kan udnytte betydelige synergier til gavn for investorerne. Det voksende behov for, at e-handelsvirksomheder leverer hurtigere og billigere kombineret med løbende omlægning af forsyningskæder og større fokus på genbrug og genanvendelse bidrager alt sammen til efterspørgslen efter logistikinfrastruktur. Vi forventer fortsat gode resultater for denne sektor. ELP vil positionere os positivt i forhold til at skabe muligheder for vores investorer."

CBRE Investment Managements logistikplatform anvender selskabets investor- og driftskompetencer med henblik på innovative, globalt afstemte sektorløsninger, der kan udnytte markedsmulighederne. Med platformen forvaltes der logistikaktiver for € 13,8 mia. i Europa, bestående af 420 aktiver, 625 lejere og et udlejningsareal på 8,4 mia. kvadratmeter i 12 lande.

CBRE Investment Management rådgives af Morgan Stanley, Clifford Chance og Loyens and Loeff.

*Disse tal afspejler ikke fondens fremtidige resultater og/eller fondens resultatudvikling.
Alle tal gælder pr. 1. kvartal 2022

Om CBRE Investment Management

CBRE Investment Management er et førende globalt investeringsforvaltningsselskab med forvaltede aktiver på $ 146,8 mia.* pr. 31. marts 2022. Aktiviteterne omfatter mere end 30 kontorer i 20 lande i hele verden. Takket være en unik investor- og driftstilgang søger selskabet at levere bæredygtige investeringsløsninger for en række kategorier med realaktiver, geografiske områder, risikoprofiler og investeringsstrategier til gavn for kunder, mennesker og lokalsamfund.

CBRE Investment Management er et selvstændigt datterselskab drevet af CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), som er det største ejendomsadministrations- og investeringsselskab i verden (baseret på omsætning for 2021). CBRE har over 105.000 medarbejdere (ekskl. Turner & Townsends medarbejdere), som betjener kunder i mere end 100 lande. CBRE Investment Management anvender CBRE’s data og markedsinformation, investeringer og andre ressourcer til gavn for kunderne. Få flere oplysninger på www.cbreim.com.

*Aktiver under forvaltning (AUM) refererer til dagsværdien af realaktivrelaterede investeringer, som CBRE Global Investors globalt leverer tilsyn med, investeringsforvaltningstjenester og anden rådgivning, og som generelt består af investeringer i faste aktiver, egenkapital i fonde og joint ventures, værdipapirporteføljer, driftsselskaber og realaktivrelaterede lån. Nærværende information om aktiver under forvaltning anvendes primært til at afspejle omfanget af CBRE Investment Managements tilstedeværelse på det globale marked for realaktiver. Beregningen af aktiver under forvaltning kan afvige fra andre kapitalforvalteres beregninger og fra beregningen af regulatoriske aktiver under forvaltning med henblik på indberetning til myndighederne.

Dette er en pressemeddelelse. Se venligst placeringsnotatet for CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF, inden der træffes nogen endelige investeringsbeslutninger. Der gives ingen tilbud eller opfordringer til amerikanske investorer i kraft af denne pressemeddelelse. Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en uanmodet opfordring til at købe aktier i CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF eller et andet produkt og må ikke anvendes eller gøres gældende af amerikanske investorer til at træffe beslutning om investering. Ethvert tilbud eller opfordring vil kun blive fremsat ved hjælp af et fortroligt placeringsnotat og en tilhørende abonnementsaftale, som kun vil blive givet til kvalificerede investorer.

Link:

ClickThru

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com