Business Wire

CBRE-GLOBAL-INVESTORS

Del

CBRE GLOBAL INVESTORS LANCERER EUROPEAN RESIDENTIAL IMPACT FUND MED EUR 465 MIO. EGENKAPITALFORPLIGTELSER FRA FIRE INVESTORER

Dette er en pressemeddelelse. Se venligst placeringsnotatet for CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF, inden der træffes nogen endelige investeringsbeslutninger. Der gives ingen tilbud eller opfordringer til amerikanske investorer i kraft af denne pressemeddelelse. Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om salg eller opfordring til ethvert tilbud om at købe aktier i CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF eller et andet produkt og må ikke bruges eller påberåbes af amerikanske investorer til at træffe nogen investeringsbeslutning. Ethvert tilbud eller opfordring vil kun blive fremsat ved hjælp af et fortroligt placeringsnotat og en tilhørende abonnementsaftale, som kun vil blive givet til kvalificerede investorer.

Der er multimedier i denne pressemeddelelse. Se hele meddelelsen her: https://www.businesswire.com/news/home/20210921005578/da/

CBRE Global Investors, et af verdens førende investeringsforvaltningsselskaber inden for realaktiver, annoncerer i dag den første lukning af CBRE European Residential Impact Fund ("ERIF" eller "fonden"), der har til formål at levere inflationsafhængige afkast gennem effektinvestering i sektoren for boliger til en overkommelig pris, om end forhøjelsen af huslejen kan være begrænset ved lov eller kun være tilladt med betydelig rettidig forsinkelse. Fonden modtog egenkapitalforpligtelser på 465 mio. EUR fra fire europæiske institutionelle investorer, herunder både nye og eksisterende kunder.

ERIF er en åben, paneuropæisk Luxembourg SICAV-SIF, der er åben for kvalificerede investorer fra EMEA, Nordamerika og Asien, og har en ambition om at vokse til en størrelse på 3 mia. EUR i løbet af de næste tre til fem år. Fonden har forpligtet sig til at opnå ESG-effekt gennem levering af overkommelige og bæredygtige lejeboliger af god kvalitet med omfattende tjenester til husstande med middelstore indkomster i større storbyområder på tværs af de 15 europæiske bymarkeder samt udvalgte mindre byer. Fonden vil udnytte styrkerne ved CBRE's markedsledende europæiske platform.

Fonden vil bruge et omfattende og proprietært ESG Impact Framework, der er designet i samarbejde med den eksterne socialkonsulent, The Good Economy. Dens kernemål er blevet tilpasset FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) for at foretage opkøb i multifunktionelle byområder i sektoren for private udlejningsboliger (PRS). Ud over hovedtemaet om overkommelige priser omfatter ESG-kriterierne for udvælgelse af virkninger energieffektivitet, nærhed til offentlige transportcentre, faciliteter og adgang til grønne områder. Potentielle investorer bør dog tage alle fondens mål i betragtning som beskrevet i fondens placeringsnotat, når de træffer en investeringsbeslutning. CBRE Global Investors' lokalt baserede transaktionsteam vil fortsat anvende firmaets historisk succesrige, forskningsbaserede tilgang til at identificere strategiske investeringer på de 15 bedste europæiske bymarkeder med gunstige demografiske tendenser. Fonden udvikler i øjeblikket en aktiv og voksende liste over potentielle investeringer, som, hvis de gennemføres med succes, vil blive erhvervet af fonden.

Den første lukning kommer på et tidspunkt, hvor boligmarkedet er præget af det begrænsede udbud af overkommelige lejeboliger af god kvalitet – defineret af Urban Land Institute (ULI) som konkurrenceevne i byerne, økonomiske præstationer samt borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet. Spørgsmålet er især akut i segmentet med mellemliggende boliger, der omfatter de husstande, der ikke er kvalificerede til sociale boliger, men kæmper for at få råd til de fulde markedspriser.

Paul Oremus, fondschef for CBRE European Residential Impact Fund, udtaler: "Vi vil bruge European Residential Impact Fund til at indtage en ledende rolle i mobilisering og facilitering af institutionel kapital til socialt ansvarlig adfærd ved at investere i billige, bæredygtige boliger af god kvalitet. På den måde bestræber vi os på at bidrage til mere rummelige byer, samtidig med at vi tager hensyn til lokalsamfundenes behov."

- SLUT -

Om CBRE Global Investors

CBRE Global Investors er et globalt investeringsforvaltningsfirma med fast ejendom med 129,1 milliarder dollars i aktiver under forvaltning* pr. 30. juni 2021. Firmaet sponsorerer investeringsprogrammer på tværs af risiko/afkast-spektret for investorer over hele verden.

CBRE Global Investors er et uafhængigt drevet datterselskab af CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE). Det udnytter forskning, investeringskøb og andre ressourcer fra verdens største kommercielle ejendomsmægler- og investeringsselskab (baseret på 2020-omsætningen) til gavn for sine investorer. CBRE Group, Inc. har mere end 100.000 medarbejdere, der betjener kunder i mere end 100 lande. For mere information om CBRE Global Investors, besøg www.cbreglobalinvestors.com

*Aktiver under forvaltning (AUM) refererer til dagsværdien af realaktivrelaterede investeringer, som CBRE Global Investors globalt leverer tilsyn med, investeringsforvaltningstjenester og anden rådgivning, og som generelt består af investeringer i faste aktiver, egenkapital i fonde og joint ventures, værdipapirporteføljer, driftsselskaber og realaktivrelaterede lån. Denne AUM er hovedsagelig beregnet til at afspejle omfanget af CBRE Global Investors' tilstedeværelse på det globale marked for realaktiver, og dens beregning af AUM kan afvige fra beregninger fra andre aktivforvaltere.

Link:

ClickThru

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com