Business Wire

CA-ANDERSEN-TAX

Del

Andersen Global annoncerer større tilstedeværelse i Afrika med Tadesse Kiros Law Office

Andersen Global annoncerer større tilstedeværelse i Afrika med Tadesse Kiros Law Office, et af Etiopiens største advokatfirmaer. Samarbejdet med Tadesse Kiros øger yderligere Andersen Globals dækning i Afrika ved at gøre Etiopien til det ottende land på kontinentet, hvor den internationale sammenslutning har en tilstedeværelse.

Grundlægger og administrerende partner Tadesse Kiros udtrykte, “Vi ser frem til at kunne tilbyde en kombination af revisionsvirksomhed og juridiske tjenester uden en geografisk begrænsning, da dette samarbejde styrker vores evner på tværs af grænser og giver os enorme muligheder for ekspansion til nye geografiske markeder.”

Tadesse Kiros Law Office, som blev grundlagt i 1996, er en førende udbyder af juridiske tjenester både med hensyn til dækning og ydelser. Firmaet rådgiver lokale og internationale klienter om problemstillinger inden for en række forskellige juridiske områder, inklusive investering, handel, og kommercielle aftaler og transaktioner. Tadesse Kiros Law Office specialiserer sig i fusioner og overtagelser, energi og infrastruktur, partnerskaber mellem den private og offentlige sektor, banksektoren og den finansielle sektor, virksomhedsret, intellektuel ejendomsret, minedriftsret, skatteret, arbejdsmarkedsret og miljøret.

Andersen Global Chairman og Andersen Tax LLC CEO, Mark Vorsatz, bemærkede, “Tadesse var tidligere vicepræsident for Etiopiens højesteret, og jeg ser frem til at arbejde med ham og hans team af ligesindede professionelle, som deler vores værdier, inklusive gennemsigtighed, sømløshed, og ledelse. Samarbejdet med Tadesse Kiros Law Office, et af de mest ansete advokatfirmaer i Etiopien styrker vores virksomhed og er del af vores overordnede strategi for ekspansion i Afrika.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter verden over. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har Andersen Global nu mere end 3.500 eksperter verden over og er repræsenteret på mere end 118 steder via sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contact:

Andersen Tax Megan Tsuei, +1 415-764-2700

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com