Business Wire

CA-ANDERSEN-GLOBAL

Del

Andersen styrker platform i Mellemøsten

Andersen fortsætter med at styrke sin problemfri service til kunder rundt om i verden, og deres brand følger efter, når Andersen Globals medlemsfirmaer i Mellemøsten nu opererer under brandet ”Andersen”. Meddelelsen kommer i forbindelse med optagelsen af brandet ”Andersen” blandt europæiske og latinamerikanske medlemsfirmaer tidligere i år.

Andersen Global-medlemsfirmaer, der tidligere opererede under brands ”Andersen Tax” og ”Andersen Tax & Legal” i Egypten, Jordan og Kuwait går nu over til det fælles brand ”Andersen”. Derudover byder Andersen velkommen til medlemsfirmaet Alrikaz i kongeriet Saudi-Arabien (KSA), som også tager Andersen-brandet til sig. Optagelsen af det fælles brand i regionen reflekterer på bedste vis det fulde omfang af den globale service, som Andersen-medlemsfirmaer tilbyder deres kunder, inklusive juridisk service i 16 lande, hvoraf to er i Mellemøsten.

Udover sine medlemsfirmaer i Egypten, Jordan, Kuwait og KSA er Andersen Global også tilstede i Mellemøsten i Bahrain, Libanon, Oman, Palæstina, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater via samarbejdsfirmaer, med planer for fremtidig ekspansion.

”Vores optagelse af et fælles globalt brand viser hvor langt vi er kommet som organisation, og hvor vi er på vej hen”, sagde Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman og Andersen CEO. ”Vi er engageret i at skabe en benchmarkingorganisation, som sætter den globale standard for den bedste uafhængige og synergistiske service i sin klasse. Vores fælles brand kendetegner vores problemfri service og delte centrale værdier rundt om i verden.”

Grundlaget for Andersens globale platform går helt tilbage til 2002, hvor 23 tidligere Arthur Andersen-partnere oprettede et firma, der kun beskæftigede sig med skat, WTAS LLC, som efterfulgtes af Andersen Global (tidligere WTAS Global) i 2014. Det samme år tog det grundlæggende amerikanske medlemsfirma brandet ”Andersen Tax” til sig, efterfulgt af medlemsfirmaer i Latinamerika, Europa og Afrika. Andersen Tax og Andersen Tax & Legal debuterede i Mellemøsten i 2017, og regionen er siden blevet udvidet til i dag at omfatte mere end 20 lokationer, 500 medarbejdere indenfor skat og jura, og næsten 100 partnere.

”Mellemøsten er et marked under udvikling, og skattebranchen er i fremgang, med særlig fokus på diversificering af økonomier,” sagde Fouad Al Hourani, Co-Regional Managing Director i Mellemøsten. ”Ved at tilbyde omfattende, problemfrie servicer, inklusive skat og jura, har vi lagt et solidt grundlag, og skabt en konkurrencedygtig platform for vores organisation i regionen.”

Lena Hamdi, Co-Regional Managing Director i Mellemøsten, tilføjer: ”Vores medlemsfirmaers servicetilbud gør os i stand til at opfylde vores kunders behov uanset grænser. Et fælles brand er en milepæl for vores organisation, og vi ser frem til dette næste trin af regionens udvikling.”

I løbet af det næste år fortsætter medlemsfirmaer i Afrika, Canada og Israel med at optage det fælles Andersen-brand, mens Andersen Global fortsætter med at udvide på vigtige markeder, herunder Caribien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Siden oprettelsen i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på over 214 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com