Egedal Kommune

Byråd godkender stærkt Egedal-regnskab

Del

Egedal Kommunes regnskab for 2020 viser, at kommunen har godt styr på økonomien. Regnskabet viser et solidt resultat for det forgangne år.

Egedal Kommune er en vækstkommune, hvor der er styr på økonomien, selv under de svære forhold som COVID-19 har givet landets kommuner. Så kort kan man beskrive regnskabet i Egedal Kommune. Det på trods af, at 2020 har været et år hvor det gennemgående tema har været COVID-19, hvilket har stille store krav til Økonomistyringen.

- Jeg kan stolt konstatere, at regnskabet viser, at vi i Egedal Kommune, i sammenligning med andre kommuner, har været rigtige dygtige til at opretholde vores normale drift på trods af nedlukninger og gradvise genåbninger. Det har været ambitionen hele vejen igennem, således at borgerne i Egedal Kommune mindst muligt har mærket til konsekvenserne af COVID-19, i forhold til den service vi har ydet under de særlige forhold, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Styr på økonomien

Overskuddet på driften er i regnskab 2020 på 166 mio. kr. og er dermed i overensstemmelse med Byrådets mål for at sikre en robust og bæredygtig driftsøkonomi, og tilgodeser kravet om at kunne finansiere indsatserne i ”Invetseringsplan2028”. Driftsoverskuddet er knap 20 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet.

Egedal Kommune ender rigtig flot ift. de 4 hjørneflag i den økonomiske politik:

  • Serviceudgifterne ender 25 mio. kr. over oprindeligt budget – men det skyldes corona. Og i forhold til korrigeret budget er udgifterne i regnskabet 3 mio. kr. lavere.
  • Anlægsudgifterne ender 11 mio. kr. over budgettet. Det skal ses i lyset af den fremrykning af investeringer, som vi politisk besluttede som led i coronaindsatsen.
  • Driftsoverskuddet er forbedret med 19 mio. kr. ift. budgettet. Og er 28 mio. kr. over mindstekravet. Det skyldes bl.a., at ledigheden ikke er steget helt så meget, som man kunne have frygtet, og som vi blev kompenseret for.
  • Kassebeholdningen stiger fra 414 mio. kr. til 558 mio. kr., og er et godt stykke over mindstekravet. Det skyldes særligt salgsindtægter og det højere driftsoverskud.

Godt afsæt for fremtiden

En solid kassebeholdning skal sikre kommunens økonomi mod pludselige udsving og væksten i kommunens kasse skaber derfor et godt afsæt for fremtiden. En god kassebeholdning ændrer imidlertid ikke på, at målet også i fremtiden, er at have en økonomi i balance, og det forudsætter fortsat stram økonomistyring. Ikke mindst i lyset af de kommende års stigende udgiftspres som følge af den demografiske udvikling med mange flere af de ældste ældre, samt den fortsatte usikkerhed om bl.a. COVID-19-situationen.

- Jeg er glad for, at regnskabet viser, at vi kom godt gennem 2020, som har været et ekstraordinært vanskeligt og uforudsigeligt år. De økonomiske måltal viser samlet set et solidt resultat , som vedrører driftsbalance, kassebeholdning, serviceudgifter samt anlægsramme. Det betyder, at fundamentet er på plads for en god udvikling af Egedal i de kommende år, det glæder mig, siger Karsten Søndergaard.

Se kommunens regnskab her: https://www.egedalkommune.dk/kommune/oekonomi/regnskab-2020/

Kontakter

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Ny bebyggelse med plads til fællesskab for alle aldre24.6.2021 18:13:10 CEST | Pressemeddelelse

2E Group opfører 226 boliger ved siden af det nye P-hus i Egedal By. Det blev besluttet af Egedal Byråd den 22. juni efter en udbudsrunde, hvor vinderen blev valgt ud af i alt fem forslag. Bebyggelsen bliver en kombination af rækkehuse, lejligheder, seniorboliger og ungeboliger, med adgang til haverum og fælles faciliteter til forskellige aktiviteter på tværs af generationer. Boligerne forventes at være klar til indflytning i efteråret 2023.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum