Egedal Kommune

Byråd godkender historisk stærkt velfærdsbudget

Del

De store ord var fremme, da Egedal byråd onsdag aften godkendte budgettet for 2021 – 2024. Der er tale om et budget, som tilgodeser alle store velfærdsområder. Egedal rykker nu endnu tættere på ambitionen om at blive kommunen med ”Verdens bedste hverdag”.

Egedal Kommune med borgmester Karsten Søndergaard i spidsen, har vedtaget historisk stærkt velfærdsbudget.
Egedal Kommune med borgmester Karsten Søndergaard i spidsen, har vedtaget historisk stærkt velfærdsbudget.
På byrådsmødet i august måned besluttede man de 3 fokusområder, som sammen med visionen om ”Hverdag og fællesskab i bevægelse” danner rammerne for udviklingen i kommunen:

•Vi bruger naturen i hverdagen.
•Vi skaber tryghed gennem nærvær.
•Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber.
 
Onsdag aften bestod fokusområderne den første store eksamen – de danner nemlig grundlag for prioriteringerne i budgettet for Egedal Kommune i de kommende år.
 
Allerede den 23. september indgik et stort flertal i byrådet en budgetaftale. Denne budgetaftale er nu blevet godkendt, og dermed er budgettet for 2021-2024 på plads.
 
Budgettet bygger på de 4 hjørnesten i kommunens økonomiske politik.

•Overskuddet på driftsbalancen skal være på minimum 138 mio. kr.
•Den udmeldte serviceramme skal overholdes.
•Anlægsniveauet skal være på 120 mio. kr., under indtryk af samlet anlægsramme. I år er rammen mellem KL og Regeringen forhøjet til 21,6 mia. kr. Det betyder at Egedals anlæg forhøjes til160 mio. kr.
•Vores kassebeholdning skal have en gennemsnitslikviditet på 100-125 mio. kr.
 
Borgmester Karsten Søndergaard har stor ros til det flertal i byrådet, som står bag budgetaftalen:
 
- Det er et flertal, som udviser stor ansvarlighed. Det er også et flertal, som har grebet denne mulighed for at være ambitiøse på hele Egedal Kommunes vegne. Det kan lade sig gøre, fordi vi har en sund økonomi, som er i balance.  Derfor kommer langt de fleste borgere i 2021 til at opleve betydelige forbedringer i deres hverdag.
 
Natur og udeliv i højsædet
Budgettet beskriver han også som et historisk stærkt velfærdsbudget. Men ud over de store velfærdsområder er der i budgettet også plads til en række forbedringer på områder, som understøtter borgernes brug af naturen og udelivet i det hele taget.
 
- Her under coronaen har vi set, hvor vigtigt det er at kunne bruge vores natur og at kunne være sammen udendørs. Vi afsætter nu midler til cykelstier, shelters, bålhytter, udendørs læringsrum og en forhindringsbane – alt sammen for at vi kan bruge naturen endnu mere i hverdagen”, siger Karsten Søndergaaard.
 
Samlet set afspejler budgettet Egedal kommunes kerne-DNA som en bundsolid, nordsjællandsk kommune. Med budgettet bliver ældre- og dagtilbudsområdet både opnormeret og medarbejderne bliver fagligt opkvalificeret, kulturhusene bliver renoveret, og der afsættes flere midler til det forebyggende arbejde blandt unge og sårbare borgere. Endelig prioriteres der også midler til IT-understøttelse i folkeskolerne, så lærerne får mere tid til at deres kerneopgave, nemlig undervisning.
 
Også erhvervslivet bliver tilgodeset – både ved en nedsættelse af byggesagsgebyret, og gennem midler til forbedring af de trafikale forhold i Værebro erhvervsområde.
 
Budgettet bygger også videre på den langsigtede investeringsplan, som byrådet besluttede i forbindelse med budget 2019, og som årligt revideres. Dermed er der også plads til store projekter indenfor de 4 overordnede spor: kreative læringsfællesskaber, byudvikling, bygningsvedligehold, samt plejeboliger og botilbud.
 
Samlet set danner budgettet rammer for, at Egedal bliver end endnu mere attraktiv bosætnings-, arbejds- og erhvervskommune. 2021 bliver året, hvor Egedal rykker endnu tættere på ambitionen om at blive kommunen med ”Verdens bedste hverdag”.
 
 
 
Fakta om Budget 2021-2024
 
Sådan skal pengene prioriteres:
 
Corona-pulje
 
Til sikring af de afledte konsekvenser af Corona-pandemien; bl.a. investering i at få ledige i arbejde eller efteruddannelse og til at sikre kvaliteten af rengøringen er tilstrækkelig.
 
Omsorg og faglighed i ældreplejen
 
Opnormering af aftenvagten på plejecentrene for at sikre bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg.
 
Faglig opkvalificering af personale og anvendelse af simulationsmiljøet LearningLab, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver.
 
Udvidelse af supervisionen på plejecenterområdet generelt.
 
Styrkelse af dagtilbud
 
Efteruddannelse af vores pædagogiske assistenter og medhjælpere.
Øgede normeringer i dagtilbud.
 
Midler til IT-support og understøttelse for at frigøre det pædagogiske personales tid til børnene.
 
Re-etablering af dagtilbudspladser i Tryllefløjten i Ølstykke.
 
Ny daginstitution i Ølstykke med fokus på høj arkitektonisk, æstetisk og pædagogisk kvalitet.
 
Udvidelse af Børnehuset Hvidehøj i Ganløse.
 
Praktisk og faglig understøttelse af folkeskolerne
 
Udvidelse af pedel-servicen til sikring af bedre vedligeholdelse ude og inde på skolerne.
Midler til at højne standard for vedligeholdelse af grønne områder og bekæmpe ukrudt ved institutioner og skoler.
 
Pilotprojekt om affaldssortering.
 
Midler til IT support og understøttelse i undervisningen.
2-voksne på mellemtrinnet efter behov.
 
Finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole
 
De unge
 
Midler til normering/aktiviteter i klubberne.
 
Aktiviteter der understøtter de unges behov for tryghed og nærvær gennem frivillige indsatser.
 
Midler til at sikre udgående SSP-arbejde; et gadeteam, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd.
 
Forebyggelse på socialområdet
 
Midler til at sikre gode tilbud til den voksende målgruppe af sårbare børn og unge med diagnoser.
 
Styrket kultur og idræt i fællesskaber
 
Renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus samt midler til en vært og vedligehold af stedet.
 
Gratis benyttelse af Ølstykke Svømmehal for medarbejdere for at forebygge og forbedre ryg og skulderskader.
 
Pulje under Kultur- og Erhvervsudvalget til at støtte til frivillighed med fokus på foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene.
 
Indbydende foyer og musiksal i Smørum Kulturhus.
 
Forskønnelse af kulturhusene i Veksø og Ganløse
 
Erhvervsinvesteringer og nedsættelse af byggesagsgebyr
 
Nedsættelse af byggesagsgebyr fra 739 kr. til 599 kr.
 
Forbedring af bl.a. trafikale forhold i Værebro erhvervsområdet.
 
Forum og nye typer af borgerdialog
 
Midler til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.
 
Cykelstier
 
Etablering af cykelsti ved Søhøjskolen.
 
Asfaltering af skolestien mellem Slagslunde og Ganløse asfalteres og der etableres lys.
Lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge.
 
Stiforløbet over landet mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på dele af strækningen.
 
Natur i hverdagen
 
Samarbejde med Naturstyrelsen om naturcenter med mulighed for bl.a. madlavning og overnatning i shelters til brug for skoler og familier.
 
Etablering af udendørs læringsrum, som skoler og institutioner kan benytte til hverdag.
 
Opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Stadion.
 
Etablering og drift af forhindringsbane for børn og voksne.
 
Øvrigt
 
Vejbrønde i Tangbjerg.
 
Adgangsvej til eksisterende tunnel under Dam Holme.
 
Evaluering og sikring af rundkørslen i Ganløse.

Kontakter

Billeder

Egedal Kommune med borgmester Karsten Søndergaard i spidsen, har vedtaget historisk stærkt velfærdsbudget.
Egedal Kommune med borgmester Karsten Søndergaard i spidsen, har vedtaget historisk stærkt velfærdsbudget.
Download

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum