Egedal Kommune

Budgetdialog skudt i gang i Egedal

Del

Årets politiske budgetforhandlinger er i gang, og kommunens budget for 2021-24 sendes i dag i offentlig høring indtil 11. sep-tember kl. 12. På torsdag er alle interesserede egedalborgere in-viteret til borgermøde på rådhuset for at debattere en række te-maer inden for de politiske fagudvalgs områder.

Årets budgetforhandlinger blev skudt i gang fredag eftermiddag, da By-rådet satte hinanden stævne til budgetseminar på rådhuset. Og ud-gangspunktet er, at hovedtallene i budgettet er i balance og lever op til kommunens økonomiske politik: Det vil sige, at kassebeholdningen er i orden, og driftsbalancen lever op til målsætningen om et overskud på mindst 138 mio. kr. Kommunen ligger inden for det udmeldte spænd i forhold til servicerammen. Anlægsniveauet afspejler desuden Byrådets langsigtede investeringsplan.
 
De politiske budgetdrøftelser tager således afsæt i et budgetforslag i ba-lance, som gør det muligt at opprioritere på udvalgte områder eller for-bedre kommunens økonomi de kommende år, hvis, vel og mærke, By-rådet kan nå til enighed om en række prioriteringsforslag, som indebærer udgiftsreduktioner inden for en række områder som f.eks. ledelse, administration, udbud og udgifter til vikarer.
 
Borgmester Karsten Søndergaard siger:
 
- Byrådet fik et godt afsæt for årets budgetforhandlinger på vores seminar i fredags. Vi har nu taget de første drøftelser om vores respektive ønsker til politiske prioriteringer bl.a. baseret på de tværgående budgetanalyser, som kommunens admi-nistration har regnet på for os. Med budgetanalyserne er der i alt identi-ficeret ca. 20 mio. kr. i mulige effektiviseringer ud fra det helt grund-læggende princip, at det skal påvirke vores borgernære service og funk-tioner mindst muligt. Det giver os et godt udgangspunkt, da vi politikere så har et råderum til at opprioritere inden for de områder, som kan være med til at skabe verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal.
    
Med til forhandlingerne om årets budget følger dog også en større usik-kerhed end sædvanligt i forhold til økonomien i 2021 pga. COVID-19, li-gesom kommunens serviceramme kan komme under pres de kommende år bl.a. pga. flere ældre borgere og ledige.
 
Egedalborgere skal hjælpe med at sætte retning gennem debat
Alle interesserede borgere er inviteret til debat om seks temaområder på torsdag den 3. september kl. 18-21 ved et borgermøde på rådhuset. Der er ikke tilmelding, man skal bare møde op til mødet, som starter med et let måltid og mulighed for uformel snak med politikerne, og herefter fortsætter med en generel gennemgang af årets budgetforslag og den økonomiske situation. Herefter vil der blive åbnet for debatten med mulighed for at deltage i to debatrunder af eget valg, som styres af ud-valgsformændene. Debatterne vil tage udgangspunkt i de seks politiske fagudvalgsområder: familie, kultur og erhverv, teknik og miljø, skole, social og sundhed og byplanlægning samt de spørgsmål og forslag, som borgerne har budt ind med via mailen budget2021@egekom.dk forud for mødet.
 
- Jeg håber, at rigtig mange egedalborgere lægger deres vej forbi for at deltage i dialogen til borgermødet på torsdag. Vi ønsker i Byrådet at skabe de bedste rammer og forudsætninger for borgernes hverdag, og for at kunne det, har vi brug for input fra dem det hele handler om – f.eks. forældrene til børn i skoler og børneinstitutioner, pårørende til brugere af vores sociale tilbud, borgere der bruger vores idrætsfaciliteter og kulturtilbud for at nævne nogle. Det er vigtigt, at vi får vendt og belyst emnerne fra flest mulige sider, så vi i Byrådet kan træffe beslutninger og prioritere ud fra et bredt oplyst grundlag, slutter Karsten Søndergaard.
 
Budgetforslag og høringsfrist
Kommunens budgetkatalog med prioriteringsforslag er i dag sendt i hø-ring og tilgængelig på kommunens hjemmeside her: Budgetforslag
 
 Sidste frist for høringssvar til budgetforslagene er den 11. september kl. 12.00
 
Yderligere information
Kontakt borgmester Karsten Søndergaard, tlf. 2179 5795 eller mail: Karsten.Sondergaard@egekom.dk

Billeder

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum