Haderslev Kommune

Budget i balance med plads til investering i fremtiden

Del

Byrådet har vedtaget et budget for 2018 for Haderslev Kommune. Budgettet skaber balance i Haderslev Kommunes økonomi, men giver samtidig også plads til investeringer i fremtiden.

Et fleralt bestående af Venstre, Konservative, Radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står sammen med Slesvigske Parti bag budgetvedtagelsen i Haderslev Byråd den 10. oktober 2017. 

Budgettet medfører at løft af velfærdsydelserne på en række området. Samtidig investeres i kultur- og erhvervsrådet.
Hertil kommer et omfattende program for investeringer i anlægsprojekter, der bl.a. har fokus på kommunens lokalområder og centerbyerne.

- Der er ingen sparekrav budgettet, tværtimod er det et budget, der giver plads vækst i vores kerneområder som fx børn, dagpasning, skoler og ældreområdet, siger borgmester H.P. Geil.

-Faktisk er der i alt 84 mio. kr. mere til områderne i de næste fire år – heraf 45 mio. kr. som følge af flere børn og ældre og 39 mio. kr. som decideret løft af servicen. I alt er der 151 mio. kr. over de næste fire år til forbedringer af servicen, siger H.P. Geil.

-Vi fortsætter også med borgerbudgettering, så de 11 lokalbyer og 27 landdistrikter, kan fortsætte den gode udvikling og med mulighed for at opspare penge til større investeringer, siger H.P. Geil.

Det vedtagne budget indeholder en lang række punkter.
På de centrale velfærdsydelser for eksempel:

• Til børn, familier og ældre tilføres flere penge på grund af ændringer i alderssammensætningen. Samlet set tilføres knap 10 mio. kr. i 2018, ca. 13 mio. kr. i årene 2019-2020 og ca. 9 mio. kr. i 2021 – i alt 45 mio. kr.
• Skoler og dagtilbud tilføres desuden 9,3 mio. kr. i 2018 og 7,3 mio. kr. i perioden 2019-2021.
• Voksenområdets ramme forhøjes med 2 mio. kr. årligt.
• Det sociale område har fået afsat midler til ungeindsats, det sociale akuttilbud, unge på sporet, veterankoordinatoren, en ny boligsocial helhedsplan samt en indsats vedrørende social arv.
• Sundhedsområdet får midler til genoptræning.
På kultur- og erhvervsområdet er afsat midler til erhvervsrettede initiativer, hvilket bl.a. omfatter:
• ACE Danmark, som er et industrisamarbejde med forsvaret om flyvedligeholdelse
• Turisme og erhvervsudvikling
• Afskaffelse af byggesagsgebyret
• Kulturområdet modtager driftsmidler til bl.a. Haderslev Lysfest, museumsdrift, foreningsaktiviteter til de +65-årige og tilskud til forsamlingshuse

På anlægssiden af budgettet er der bl.a. afsat følgende beløb:

• Der skabes anlægspuljer på 2 mio. kr. i 2018 til henholdsvis Udvalget for Børn og Familier, Udvalget for Plan og Miljø og Voksenudvalget, mens Udvalget for Kultur og Fritid får 1 mio. kr.
• Udvalget for Kultur og Fritid får 0,5 mio. kr. i 2018 til renovering af det røde vandtårn.
• Socialudvalget får 2,5 mio. kr. i 2018 til Damgården.
• Der afsættes 2 mio. kr. årligt til byfornyelse af kommunens centerbyer samt 1 mio. kr. årligt til § 17, stk. 4 udvalgene i Vojens og Gram
• Der afsættes 1,346 mio. kr. årligt til borgerbudgettering
• Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til tilgængelighedspulje, synshandicappede

Desuden er der sat penge af til følgende aktiviteter:

• 111 mio. kr. til skole i sydbyen
• 18,7 mio. kr. til tribunebyggeri
• 12,236 mio. kr. til rundkørslen i forbindelse med Omkørselsvejen/Chr. X’s Vej
• 10 mio. kr. i en anlægspulje til haller og klublokaler fordelt på 2018 og 2019
• 6,27 mio. kr. til magasin byggeri i relation til Museum Sønderjylland i 2019 og 2020
• 5 mio. kr. årligt til cykelstiprojekter
• 5 mio. kr. til renovering af Pakhuskajen m.m. i 2018
• 4 mio. kr. til Børnecenter Øsby
• 3,8 mio. kr. til udvikling af Jomfrustien i 2018 og 2019
• 3,5 mio. kr. til uddybning af Haderslev inderhavn i 2019
• 2 mio. kr. til Banehuset Sommersted i 2020
• 1,8 mio. kr. til automatiske dørlukkere på plejecentrene i 2018
• 1 mio. kr. årligt til vedligehold af rørlagte offentlige vandløb
• 1 mio. kr. i 2018 til udskiftning af Aarøfærgens motor samt 2 mio. kr. i 2018 til et projekt ved Aarø Havn
• 0,6 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til 2 specifikke infrastrukturprojekter
• 0,5 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter i 2018
• 0,5 mio. kr. i 2018 til forprojektering af børnehave i Haderslev by

Budgettet indebærer uændrede skatter og indfrier byrådets målsætning om at nedbringe kommunens gæld.

Kontakter

Information om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26
6100 Haderslev

http://www.haderslev.dk/

Følg pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Sønderjyske storrygere får hjælp til at kvitte tobakken11.1.2018 08:00pressemeddelelse

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det” fra 2013 viste, at andelen af storrygere i de fire sønderjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet på 8,2 procent. I Sønderborg Kommune er den 9,0 procent, 9,8 procent i Haderslev Kommune, 10,3 procent i Aabenraa Kommune og 10,8 procent i Tønder Kommune. I 2014 besluttede de fire sønderjyske kommuner, at det skulle der ændres på. De indledte et tæt samarbejde om en fokuseret og målrettet tobaksforebyggelsesindsats, der skulle gøre flere sønderjyske storrygere røgfrie. Samarbejdet hedder ”Sønderjylland knækker tobakken sammen” og omfatter også Sygehus Sønderjylland og de praktiserende læger i de fire sønderjyske kommuner. Sundhedsstyrelsen har støttet projektet med 3,4 mio. kr. Fra 2015 og frem til udgangen af 2017 har storrygere, der har deltaget i et rygestopforløb i de fire sønderjyske kommuner, fået tilbud om tilskud til nikotinprodukter i op til otte uger. ”Min oplevelse med rygestopkurset er gået over al forventning. Jeg har ald

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum