Brintbranchen

Brintbranchen: Godt med brintinfrastrukturaftale, men brug for strategisk sigte

Del

Dagens aftale om brintinfrastruktur er endnu et skridt i den rigtige retning for opskalering og kommercialisering af den danske brintindustri. Dog sikrer aftalen ikke den nationale, strategiske og langsigtede plan for etablering af brintinfrastruktur, som branchen har brug for, mener Brintbranchen, hovedorganisation for grøn brint og Power-to-X (PtX) i Danmark.

Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen

”Det er godt, at der i dag er indgået en bred politisk aftale, som giver aktører mulighed for at etablere brintinfrastruktur til transport af brint i rør. Vi har akut brug for at komme videre med etableringen af infrastruktur og aftalen skaber mulighed for, at grøn, danskproduceret brint kan blive transporteret på tværs af landet og på tværs af landegrænser. Det kan øge incitamentet for brintproducenter og -aftagere til at indgå aftaler med hinanden og være med til at udvide forsyningssikkerheden og bidrage til tempo i VE-udviklingen," siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

Men dagens aftale får ikke træerne til at vokse ind i himlen, understreger Brintbranchen. For aftalen skaber alene rammerne for en mulig etablering af en markedsdrevet brintinfrastruktur, men skitserer ikke den strategiske vision herfor. Herunder i forhold til spørgsmål som storskalalagring, strategiskplanlægning og sammenhæng med VE-udbygningen, som er helt afgørende for den videre udvikling af brintsektoren.

”Uden samlet strategisk plan er der en risiko for, at infrastrukturen udbygges fra tue til tue, frem for efter en samlet national målsætning. Brintinfrastruktur bliver en helt afgørende del af fremtidens danske og europæiske energisystem, og der er brug for et samlet og strategisk nationalt ryk fremad,” siger Tejs Laustsen Jensen, der understreger behovet for en strategisk tilgang til udbygningen.

“Aftalen skaber muligheden for, at der nu kan etableres brintrør - det er godt. Men det samlede billede bør også indeholde forbindelse til de kommende planer for udbygning af VE både på land og på havet, såvel som den storskala lagring af grøn brint i kaverner, der er en afgørende forudsætning for, at vi får mest værdi og forsyningssikkerhed ud af den grønne omstilling. Og det er helt essentielt, at vi husker, at brintinfrastrukturen ikke har et – men flere - formål - og fx både skal understøtte den hjemlige industris ønske om forædling af brint, såvel som potentialet for eksport til vores nabolande,” påpeger Tejs Laustsen Jensen.

Og så er der spørgsmålet om, hvordan ny infrastruktur skal finansieres. Det er ikke en del af dagens aftale og Brintbranchen understreger behovet for en hurtig afklaring.

”Det er  fint, at fx operatøransvar er på plads inden finansieringen, men det giver sig selv, at vi ikke kan forvente, at aktører går i gang med at etablere brintinfrastruktur uden at vide, hvordan finansieringen vil blive skruet sammen. Derfor er der behov for, at vi hurtigt får en afklaring herpå, og husker, at der er tale om en samfundsmæssig investering, der er en krumtap i værdiskabelsen for hele den grønne omstilling. Her er et aktivt statsligt engagement i samfundets overordnede interesse,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchen håber derfor, at dagens aftale om brintinfrastruktur er den første del af det, der bliver til en samlet national brintinfrastrukturplan:

”Infrastrukturen kan skabe rammerne for, at brintindustrien kan komme videre i opskaleringen. Vi er kommet et stykke fremad i dag, men der brug for hurtig afklaring om finansiering, og så er det vigtigt, at der holdes et skarpt politisk fokus på at sikre, at Danmark ikke taber momentum. Vi ser frem til en samlet national infrastruktur inklusivt muligheder for både kommerciel og strategisk lagring af brint i storskala,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

Nøgleord

Kontakter

Brintbranchen

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, og varetager interesserne af over 30 medlemmer, som alle arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger.

Brintbranchen ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.

Brintbranchen skaber de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter, og arbejder for, at Danmark udmønter sit potentiale til at blive et forgængerland på brint og Power-to-X-teknologi til gavn for klima, beskæftigelse og eksport.

Følg pressemeddelelser fra Brintbranchen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Brintbranchen

Med historisk havvindaftale kan Danmark levere både grønne elektroner og molekyler til os selv og Europa30.5.2023 21:49:56 CEST | Pressemeddelelse

En stærk aftale, der skaber fundament for at Danmark kan blive storproducent af både grøn strøm, brint og grønne brændstoffer. Det er reaktionen fra Brintbranchen på dagens aftale om massiv udbygning af dansk havvind. Ifølge Brintbranchen, der samler den danske brint- og PtX-industri, repræsenterer aftalen et nybrud i både dansk og europæisk energiforsyning, fordi de kommende vindparker ikke kun vil levere grøn strøm til millioner af husstande, men også kan også blive grobund for det danske brint- og PtX-eventyr. Produktionen af grøn brint og andre brintbaserede brændsler vil ikke alene sikre en effektiv udnyttelse af den nye energiproduktion, det vil også sikre, at den grønne energi finder vej til alle de sektorer, der ikke kan sluttes til en stikkontakt.

Brintbranchen: KF23 viser behov for yderligere initiativer på brint28.4.2023 12:12:39 CEST | Pressemeddelelse

Energistyrelsen har nu fremlagt sin Klimastatus og -Fremskrivning 2023 (KF23), som i et frozen policy scenarium viser, at der skal langt mere fart på udvikling og udbygning af brint og Power-to-X, hvis vi skal nå den politisk fastlagte ambition om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Ifølge scenariet i KF23 når vi kun op på ca. 900 MW i 2030, og det viser ifølge Brintbranchen, at der er brug for mere handling nu.

Brint bidrager til grønnere luftfart27.4.2023 21:29:43 CEST | Pressemeddelelse

I 2025 skal 2 procent af alt flybrændstof som tankes i de europæiske lufthavne være såkaldt sustainable aviation fuel (SAF), og målet skrues op til 70 procent i 2050. Det er EU’s institutioner blevet enige om i et kompromis om “ReFuelEU Aviation”-aftalen i denne uge. Brintbranchen glæder sig over, at aftalen sætter bindende mål og giver mulighed for brug af ren brint i luftfarten, men beklager, at målene ikke blev mere ambitiøse.

Brintbranchen: Grønt Marienborgmøde indleder næste kapitel i dansk brinteventyr19.4.2023 16:27:41 CEST | Pressemeddelelse

Brintbranchen deltager i dag i det grønne topmøde på Marienborg. Forud fra mødet tager den danske hovedorganisation for brint og Power-to-X godt imod regeringens udmeldinger om brintudbud og mere havvind, og sender et samlet budskab: Vi har brug for massive mængder vedvarende energi til produktion af brint- og grønne brintbaserede brændsler, så Danmark kan sætte gang i Europas grønne motor.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum