Bring

Bring sælger frysehusvirksomheden i Danmark til Agri-Norcold

Del

Agri-Norcold køber Brings frysehuse i Kolding, Avedøre og Horsens med ca. 150 medarbejdere og kundeaktiviteter.

Frysehusvirksomheden i Danmark er en mindre del af Bring Frigos samlede virksomhed i Norden. Brings øvrige virksomheder i Danmark berøres ikke.

- Bring afhænder tre frysehuse på det danske marked, så der i højere grad kan fokuseres på udvikling af andre dele af Bring Frigo. Dermed får vi bedre forudsætninger for vores fremtidige løsninger inden for levnedsmiddellogistik i Norden, hvilket kommer vores andre virksomheder og dermed også vores kunder til gode, udtaler Håkan Nilsson, som er chef for Bring Frigo.

Bring vil ligesom tidligere tilbyde levnedsmiddellogistik af høj kvalitet til kunder i hele Norden og internationalt. Produktionen finder dels sted via egne virksomheder og dels via underleverandører.

Aftalen forudsætter, at købet godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kontaktperson, hvis der ønskes yderligere oplysninger:
John Eckhoff, pressechef hos Posten Norge, +47 913 97 071, john.eckhoff@posten.no 

Billeder

Information om Bring

Bring
BringBring løser hverdagslogistikken for små og store virksomheder i Norden. Vi hjælper dig med effektivt at transportere, lagerføre og levere. Med sit komplette udvalg af løsninger inden for pakker, gods, termo, lager, bud og post kan Bring hjælpe din virksomhed med små og store opgaver i Danmark og derfra til eller fra resten af verden. Sammen finder vi den bedste løsning for jer – til jer eller direkte til jeres kunder. bring.dk