Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring

Del

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvordan man er dækket, hvis en lejer får afbrudt strømmen i ens sommerhus? Ved de, hvilke regler der gælder for vedligeholdelse og snerydning på private veje, eller hvornår man kan opsige sin forsikring?

Foto: Bryan Walker/Unsplash
Foto: Bryan Walker/Unsplash

Hver eneste dag rådgiver og vejleder Forsikringsoplysningen en lang række danskere, der har forsikringsrelaterede spørgsmål eller brug for hjælp til at forstå forsikringsselskabers kendelser. På baggrund af de mange henvendelser vi får, samler vi hver måned en brevkasse, som landets redaktioner frit kan benytte ved angivelse af logo, kilde og telefonnummer til Forsikringsoplysningen. Landets redaktioner er også velkomne til at anvende pressebilledet ved angivelse af fotograf.

Ønsker du at modtage den månedlige brevkasse direkte i din mailindbakke, kan du skrive en mail med besked herom til Anna G. Bach, agb@forsikringogpension.dk.

Fakta om Forsikringsoplysningen:

Forsikringsoplysningen har i mere end 85 år ydet uvildig rådgivning til Danmarks forbrugere, der kan ringe eller skrive for at få råd og vejledning af forsikringseksperter om forsikringsforhold.
Alle kan kontakte Forsikringsoplysningen på telefon 41 91 91 91 hverdage mellem 10-13, på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk eller på vores Facebook-side https://www.facebook.com/Forsikringsnoerden/

Brevkasse for februar:

Spørgsmål: Hvorfor dækker min forsikring ikke, når lejeren har afbrudt strømmen?

Hej

I vinterferien udlejede jeg mit sommerhus ud til en familie på fem. Som altid kører jeg forbi for at tjekke, at alt er, som det skal være, når lejerne er taget afsted. Denne gang gik der et par dage ekstra, før jeg tog derop. Og da jeg ankom, var der virkelig koldt i huset.

Da jeg trådte ud på badeværelset, var der vand på klinkegulvet, og jeg opdagede, at der var sprunget et vandrør. Ude i køkkenet lugtede der grimt fra fryseren, og der lå også lidt grumset væske på køkkengulvet foran fryseren.

Jeg fandt ud af, at strømmen til køle-/fryseskabet var blevet afbrudt. Herudover var der slukket for varmen på vores el-radiator i badeværelset. Og det har formodentlig været årsag til skaderne.

Jeg har en sommerhusforsikring, som jeg anmeldte skaden til. Men mit forsikringsselskab vil ikke dække skaden, da den er sket under udlejning. Kan det være rigtigt, og hvad gør jeg?

Sommerhusudlejeren

Svar:

Hej sommerhusudlejer

En køle-/dybfrostskade er dækket, når den skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af køle- og dybfrostanlægget. Forsikringen dækker derimod ikke, hvis du, en låner/lejer, eller personer som ser efter dit hus, er kommet til at afbryde strømmen.

Din sommerhusforsikring dækker normalt også kun frostsprængning af bygningens indvendige røranlæg til vand og varme og følger heraf, hvis årsagen er et tilfældigt svigt i varmeforsyningen.

Med tilfældigt svigt menes, at varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, som du ikke har haft indflydelse på. Nogle forsikringer undtager også skader, som er forvoldt af lejere, hvis du ikke har købt en særlig udvidelse for lejerskader. Du må derfor tjekke i dine forsikringsvilkår, hvad der gælder for din sommerhusforsikring.

Har du ikke udvidet din sommerhusforsikring, kan det være årsagen til, at dit forsikringsselskab ikke vil dække dine skader. For at være sikret mod fremtidige skader, kan du på Forsikringsguiden.dk sammenligne priser på en fritidshusforsikring med en lejerskadedækning eller kontakte dit nuværende forsikringsselskab.

Du må prøve at kontakte dine lejere med henblik på at få erstatning for de skader, der er sket pga. strømafbrydelsen. Helt konkret afhænger dine muligheder af, om du kan bevise, at det er lejerne, der har afbrudt strømmen, og at de har båret sig uforsigtigt ad.

Du skal være opmærksom på, at lejernes egen ansvarsforsikring typisk ikke dækker skader, som lejerne har lavet på dit fritidshus eller dine ting, når det er i deres varetægt. Det skyldes, at det i lejeperioden bliver sidestillet med lejerens egne ting. Lejeren kan dog have købt en særlig forsikring for skader på en lejet feriebolig, fx på sin rejseforsikring.

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Hvilke regler gælder for vedligeholdelse af private veje?

Hej Forsikringsoplysning

Jeg er medlem af bestyrelsen i vores vejlaug og grundejerforening, og jeg har i den forbindelse et par spørgsmål til reglerne for en fælles vej.

 1. Som ejer af et parcelhus på en privat fællesvej har man så ansvaret, hvis en anden kommer til skade ud for ens parcel, f.eks. ved fald på en glat overflade, eller hvis en cyklist vælter pga. hul i vejoverfladen. Hvilken lov eller praksis beskriver dette?
 2. Hvis en ukendt person med en gravko beskadiger en genbos vejområde, hvem skal så betale for dette - den pågældende genbo eller alle beboerne på den private fællesvej forholdsvist?
 3. Kan man forsikre en privat vej mod skader jf. punkt 1 og 2?

Hilsen

Bestyrelsesmedlemmet

Svar:

Hej bestyrelsesmedlem

Jeg vil forsøge at svare på dine spørgsmål.

Husejerens ansvar

Reglerne for, hvem der har ansvaret for glatførebekæmpelse og huller i private veje, følger af både Bekendtgørelse af lov om private fællesveje og Bekendtgørelsen om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.Du kan finde dem på retsinformation.dk.

Som hovedregel har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 og kl. 22 - om søndagen først fra kl. 8. Når dit hus ligger på en privat vej eller sti, har du snerydningspligt på både kørebane, fortov og sti. Typisk skal du rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen. Du kan læse mere på Borger.dk.

Skader på vejbelægningen på en privat vej

Hvis en beboer i foreningen har hyret en gravko til et givent stykke arbejde, og denne forvolder en skade hos en genbo, må man i første omgang henvende sig til beboeren (bygherren) og bede denne kontakte entreprenørfirmaet. Entreprenørfirmaet må anmelde skaden til sit forsikringsselskab.

Hvis gravkoen og bygherren er ukendt, må det afhænge af, hvad der er aftalt i vedtægterne omkring vedligeholdelse/skader på en fælles vej.

Forsikring

Hvis en person kommer til skade på din grund eller fortov, fordi du ikke har sørget for den nødvendige glatførebekæmpelse, gælder de almindelige erstatningsretlige regler.

Du kan i den situation melde skaden til den ansvarsforsikring, der er knyttet til din husforsikring, og så vil den i de fleste tilfælde stå for at udbetale erstatning. Det er vigtigt, at du ikke lover erstatning og overlader opgaven til dit forsikringsselskab. Har du ingen ansvarsforsikring, må du selv betale erstatning til den tilskadekomne.

Ansvarsdækningen på en husforsikring dækker altså ansvar for skader, som sker på din egen matrikel og på fortovet, som støder op til din grund. Skader som derimod sker pga. manglende vedligeholdelse af en privat vej, fx huller i vejbelægningen eller andre fællesområder, er ikke automatisk dækket af en privat husforsikring. Det er en god ide at undersøge med dit forsikringsselskab, om de dækker dit ansvar på fællesarealer, fx vejen. Hvis din forsikring ikke dækker, kan det være nødvendigt med en fælles grundejerforsikring. I den situation må fx grundejerforeningen undersøge, om de kan købe en erhvervsansvarsforsikring.

Den enkelte husejers husforsikring dækker normalt heller ikke skader på vejbelægningen på en privat fællesvej. Hvis I ønsker at forsikre en fælles privatvej, må I prøve at kontakte et par erhvervsforsikringsselskaber for at høre, om de kan tilbyde en form for ”All Risk”-produkt for en privat fællesvej. Jeg kender ingen, som udbyder en sådan forsikring som et standardprodukt. 

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Kan mit forsikringsselskab binde mig for et ekstra år?

Hej forsikringseksperter

Jeg har en forsikring i min bank, der dækker dødsfald. Jeg oprettede forsikringen for snart 10 år siden i forbindelse med, at min kæreste og jeg skulle optage et lån.

Forsikringen skulle fornyes den 6. januar, men da vi har indfriet vores lån, skrev jeg til dem den 27. december og bad dem opsige min forsikring. De skrev tilbage, at jeg skulle have opsagt den i november, og at jeg derfor er nødt til at betale for et år til.

Er det overhovedet lovligt, og må de godt binde mig for et helt år mere, når jeg opsagde den, før den skulle fornyes?

M.v.h.

Bankkunden

Svar:

Hej bankkunde

Det er helt normalt og lovligt, at du kun kan opsige dine forsikringer med en måneds varsel til fornyelsesdatoen. Det fremgår typisk af din forsikringsaftale. Nogle livsforsikringer udløber dog automatisk, når lånet er indfriet, men det skal i givet fald fremgå specifikt i dine forsikringsvilkår. Derfor må du tjekke din forsikringsaftale.

For nogle typer forsikringer kan man som privat kunde også benytte sig af en forkortet opsigelsesmulighed, som betyder, at man mod et gebyr kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Den mulighed gælder desværre ikke livsforsikringer. Du kan læse mere om opsigelsesregler på vores hjemmeside Forsikringsoplysningen.dk.

Jeg forstår godt, at det kan virke naturligt for dig at opsige forsikringen, fordi I kun købte forsikringen for, at I kunne optage et lån. Men selvom jeres lån nu er indfriet, er det fortsat en god ide, at du og din samlever sikrer jer økonomisk, hvis en af jer skulle dø.

De bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Nøgleord

Billeder

Foto: Bryan Walker/Unsplash
Foto: Bryan Walker/Unsplash
Download
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen                  
               Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Download

Links

Information om Forsikring & Pension

Forsikring & Pension
Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

41919101http://www.forsikringogpension.dk/

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.

Følg pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring22.3.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvad man skal være opmærksom på, inden man går i gang med at renovere sin bolig? Ved de, hvilke regler der gælder for forsikring af hunde, eller hvilken betydning en havns godkendelsesstatus har, når man skal forsikre sin båd?

Forsikrings- og pensionsvirksomheder: Ny energiø kan blive en gamechanger for den grønne omstilling og eksport4.2.2021 12:31:13 CET | Pressemeddelelse

Regeringen og et flertal i Folketinget har i dag meldt rammerne ud for den kommende energiø i Nordsøen. Det er lovende - både for et mere grønt Danmark og for at få erhvervslivet involveret. Forsikrings- og pensionsbranchen står klar til at løfte opgaven både med finansiering og know-how – og glæder sig over, at samarbejde på tværs af offentlig og privat er helt central i aftalen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum