Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring

Del

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvilke regler der gælder, når ens bil bliver totalskadet? Ved de, hvordan man er dækket under frivilligt arbejde, eller hvor meget et forsikringsselskab kan nedsætte erstatningen for tøj, møbler og lignende ting?

Foto: Mrivserg/MostPhotos
Foto: Mrivserg/MostPhotos

Hver eneste dag rådgiver og vejleder Forsikringsoplysningen en lang række danskere, der har forsikringsrelaterede spørgsmål eller brug for hjælp til at forstå forsikringsselskabers kendelser. På baggrund af de mange henvendelser vi får, samler vi hver måned en brevkasse, som landets redaktioner frit kan benytte ved angivelse af logo, kilde og telefonnummer til Forsikringsoplysningen. Landets redaktioner er også velkomne til at anvende pressebilledet ved angivelse af fotograf.

Ønsker du at modtage den månedlige brevkasse direkte i din mailindbakke, kan du skrive en mail med besked herom til Anna G. Bach, agb@forsikringogpension.dk.

Fakta om Forsikringsoplysningen:

Forsikringsoplysningen har i mere end 85 år ydet uvildig rådgivning til Danmarks forbrugere, der kan ringe eller skrive for at få råd og vejledning af forsikringseksperter om forsikringsforhold.
Alle kan kontakte Forsikringsoplysningen på telefon 41 91 91 91 hverdage mellem 10-13, på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk eller på vores Facebook-side https://www.facebook.com/Forsikringsnoerden/

Spørgsmål - kan jeg selv reparere min bil for at undgå, at den bliver totalskadet?

Hej Forsikringsoplysning

Min bil er muligvis blevet totalskadet efter et eneuheld, og i den forbindelse har jeg et par spørgsmål.

Jeg har forstået, at en bil først er totalskadet, hvis en skade er større end en fast procentdel af bilens værdi. Jeg er derfor interesseret i, om jeg selv kan udføre en del af reparationen og på den måde holde reparationsudgiften nede med en lavere timeløn? Eller er der regler for, hvem der må udføre visse reparationsopgaver?

Allerhelst vil jeg gerne beholde min bil. Kan jeg frasige mig en erstatning og beholde bilen, hvis jeg selvfølgelig selv sørger for, at bilen kommer i orden?

Hilsen

Bilejeren

Svar:

Hej bilejer

Din bil bliver som udgangspunktet takseret på et værksted, og det er dit forsikringsselskab, der opgør både skaden og handelsværdien, som spiller ind på, om bilen er totalskadet.

Forsikringsselskabet kan anvise en reparatør/leverandør af reservedele, men i mange tilfælde vælger man selv det værksted, hvor bilen skal takseres. Det forudsætter naturligvis, at værkstedet har den rette ekspertise.

Reglerne for, hvornår en bil er totalskadet, følger af Registreringsafgiftsloven. Og når din bil først er blevet takseret og erklæret for totalskadet, ”fanger bordet”.

Mulighed for reparation
Hvis bilen er skadet mellem 60 og 70 procent af handelsværdien, vil du som hovedregel blive tilbudt en kontanterstatning. Men du kan også vælge at få din bil repareret på et værksted.

Når din bil er totalskadet
Hvis bilen er skadet med mere end 70 procent af handelsværdien, er bilen totalskadet, og du vil få en kontanterstatning. Kun hvis skaden er mindre end 25.000 kr. (bagatelgrænse), kan du vælge at få bilen repareret på et værksted. Din erstatning kan aldrig overstige bilens værdi.

Normalt kan du således ikke selv udføre reparationen mod en lavere timeløn (uden regning) og på den måde forhindre, at bilen bliver totalskadet. Hvis der ikke er tale om en totalskade, kan der kun ren undtagelsesvis aftales en kontanterstatning til at dække egen reparation ved mindre skader, fx på special-/veteranbiler, hvor det kan være svært at finde en reparatør.

Hvis en skade overstiger bagatelgrænsen, vil bilen typisk blive totalskadeblokeret, og forsikringsselskabet er forpligtet til at klippe nummerpladerne og inddrage bilen. I dette tilfælde tilhører bilen forsikringsselskabet.

Kun SKAT kan ophæve totalskadeblokeringen ved betaling af ny registreringsafgift. Men dit forsikringsselskab er ikke forpligtet til at indgå en aftale med dig om tilbagekøb og genopbygning mod en ny afgift.

Du kan læse mere om reglerne for totalskade i Registreringsaftaleloven og på vores hjemmeside: https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/vaerd-at-vide-om-forsikring/bil-og-motor/skader-paa-bilen/erstatning-ved-totalskade-af-bil/.

De bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Hvordan er man dækket under frivilligt arbejde?

Hej

Jeg er sammen med et par venner ved at starte en ”repair-cafe”. Her kan lokale borgere få sat ting i stand, som ellers ville være blevet kasseret.

Al deltagelse som reparatør/”fixer” sker på frivillig basis, og ingen bliver aflønnet. Vi benytter os af et generelt aftaledokument, hvor det gøres klart over for ”forbrugeren”, at reparationen er en sag mellem forbrugeren og ”fixeren”. Repair-cafeen står altså alene for at facilitere kontakten og værktøj/hjælpemidler.

Nu er snakken blandt fixerne faldet på, hvad der sker, hvis der opstår en skade på andre personer eller ting i forbindelse med en reparation. Vil deres egen ansvarsforsikring dække i sådan en situation, når de arbejder frivilligt som ”fixer”? Hvis ikke, hvilken forsikring skal de eller vi så have?

DBH.

Den frivillige

Svar:

Hej frivillige

Den frivillige reparatørs egen indboforsikring (hvor en ansvarsforsikring er inkluderet) vil normalt ikke dække, hvis man laver skade under arbejde for andre – heller ikke selvom der er tale om frivilligt arbejde.

Det ansvar kan man i stedet sikre sig mod ved at købe en erhvervsansvarsforsikring.

Om det er cafeen eller reparatørerne, der skal købe forsikringen, afhænger af, om der er tale om et ansættelsesforhold eller ej. Det er altid en konkret vurdering, og det er uden betydning, at reparatørerne er ulønnede. Derimod har det betydning, i hvis interesse arbejdet udføres.

Hvis der er tale om et ansættelseslignende forhold
Arbejdsgiveren (caféen) hæfter for sine frivillige ansattes (reparatørernes) fejl og forsømmelser efter reglerne i Danske Lov 3-19-2. En ansvarsfraskrivelse som jeres er i den situation ugyldig. Det betyder, at du/I som stifter af cafeen kan komme til at hæfte for eventuelle skader på trods af, at I ikke selv udfører reparationer. Derfor bør caféen købe en erhvervsansvarsforsikring, som dækker både indehavere og reparatører.

Hvis der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold
Hver reparatør agerer i princippet som selvstændig, og de må selv forsikre sig mod skader, der sker i forbindelse med reparationsarbejdet. Det betyder altså, at de selv må købe en erhvervsansvarsforsikring.

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Hvor meget kan mit forsikringsselskab nedsætte min erstatning på møbler, gryder, service og lignende?

Hej Forsikringsnørd

Jeg har et spørgsmål vedrørende værdien af mit indbo i forbindelse med en brand i mit sommerhus.

Jeg købte mit sommerhus i 2011, så jeg har ikke ting i sommerhuset, der er ældre end det. Herudover har jeg købt en del inventar i 2016, hvor jeg udvidede mit sommerhus.

Mit forsikringsselskab har nedskrevet hele min erstatning i forbindelse med branden med 30 %. Det synes jeg virker meget voldsomt, når mine ting ikke er ældre, og de står i et sommerhus, hvor de ikke bliver brugt dagligt.

Jeg er forsikret for 236.000 kr., og i mine forsikringsbetingelser kan jeg alene finde noget om nedskrivning af almindelige elektriske apparater - men intet om indbo som fx senge, sofaer, gryder, tallerkner osv. Så hvordan bliver de nedskrevet, og synes du, at min erstatning er rimelig?

VH.

Sommerhusejeren

Svar:

Hej sommerhusejer

Det er en individuel vurdering, hvor meget der kan afskrives på genstande, som der ikke gælder en specifik afskrivningstabel for. Det afhænger i høj grad af, hvilke ting der er tale om samt tingenes værdi, kvalitet, levetid osv.

Typisk har du krav på at få erstattet nye ting (under 1-2 år) til nyværdi, dvs. genanskaffelsesprisen. Er dine ting mere end 2 år, erstatter din forsikring til nytteværdi.

Det betyder, at forsikringsselskabet kan nedskrive værdien pga. alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag for alder og brug kan kun ske, hvis nytteværdien, dvs. den glæde du kunne have haft af genstanden, var væsentlig nedsat før skaden. Med andre ord kan der gøres fradrag for alder og brug på ting, der bliver udskiftet med jævne mellemrum (fx beklædning). Derimod skal der mere til, at forsikringsselskabet kan gøre et fradrag for alder og brug på ting, der sjældent bliver udskiftet og ikke har en bestemt levetid (fx antikviteter og ægte tæpper).

Vi kan desværre ikke gå ind i konkrete sager, og vi kan derfor heller ikke vurdere, om afskrivningen er rimelig i dit tilfælde. Hvis du er utilfreds med erstatningen, kan du klage – i første omgang til forsikringsselskabet, og til Ankenævnet for Forsikring mod et mindre gebyr på 200 kr., hvis I ikke finder en løsning, som du er tilfreds med.

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen 

Nøgleord

Billeder

Foto: Mrivserg/MostPhotos
Foto: Mrivserg/MostPhotos
Download
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen                  
               Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Download

Links

Information om Forsikring & Pension

Forsikring & Pension
Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

41919101http://www.forsikringogpension.dk/

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.

Følg pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring13.7.2020 10:00:00 CESTPressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvad man skal være opmærksom på ved kør selv-ferie i udlandet? Ved de, om man kan få erstatning, hvis man bliver påkørt af en speed pedelec (hurtig el-cykel) uden forsikring, eller hvilken forsikring der dækker, hvis vinkøleskabet kortslutter?

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum