Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring

Del

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, om man kan få dækket udgifter til at forebygge skybrudsskader? Ved de, hvilke rettigheder man har, hvis man bliver påkørt på den tyske motorvej, eller om et forsikringsselskab er forpligtet til at betale for, at en skade bliver udbedret efter nyeste regler i bygningsreglementet?

Foto: Kirill Ryzhov/MostPhotos
Foto: Kirill Ryzhov/MostPhotos

Hver eneste dag rådgiver og vejleder Forsikringsoplysningen et hav af danskere, der har forsikringsrelaterede spørgsmål eller brug for hjælp til at forstå forsikringsselskabers kendelser. På baggrund af de mange henvendelser vi får, samler vi hver måned en brevkasse, som landets redaktioner frit kan benytte ved angivelse af logo, kilde og telefonnummer til Forsikringsoplysningen. Landets redaktioner er også velkomne til at anvende pressebilledet ved angivelse af fotograf.

Ønsker du at modtage den månedlige brevkasse direkte i din mailindbakke, kan du skrive en mail med besked herom til Anna G. Bach, agb@forsikringogpension.dk.

Fakta om Forsikringsoplysningen:

Forsikringsoplysningen har i mere end 85 år ydet uvildig rådgivning til Danmarks forbrugere, der kan ringe eller skrive for at få råd og vejledning af forsikringseksperter om forsikringsforhold.
Alle kan kontakte Forsikringsoplysningen på telefon 41 91 91 91 hverdage mellem 10-13, på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk eller på vores Facebook-side https://www.facebook.com/Forsikringsnoerden/

Brevkasse for september:

Spørgsmål: Kan jeg få dækket min udgift til at montere et overløbsanlæg for at undgå nye skybrudsskader?

Hej Oplysning

Efter sidste skybrud fik jeg vand i mit hus. Min indboforsikring har dækket de ting, som blev ødelagt i vores kælder. Men min forsikring har skrevet, at de ikke vil dække skybrudsskader fremover, hvis ikke jeg får et "overløbsanlæg".

Selvom jeg har en tør kælder nu, kommer der jo regn igen. Og jeg synes, at det er en dyr udskrivning særligt fordi, at jeg købte huset i januar 2017 og ikke kan se af tilstandsrapporten, at der skulle være fejl på kloakken. Så er det ikke min ejerskifteforsikring, der skal dække? Eller kan husforsikringen dække en sådan udgift? Min husforsikring dækker skjulte rør, og jeg har også købt en udvidet vandskadedækning.

Men venlig hilsen

Husejeren – nu med en tør kælder

Svar:

Hej husejer – nu med en tør kælder

Først og fremmest har dit forsikringsselskab lov til at stille særlige krav til forebyggelse efter en enhver skade.

Udgifter til forebyggelse er generelt ikke dækket af en forsikring. Derudover dækker en standard ejerskifteforsikring ikke fejl ved eller skader på udendørs kloakinstallationer. Hvis du har en udvidet ejerskifteforsikring, kan du være dækket, hvis der er en konkret skade på din kloak. Men det gælder kun, hvis skaden ikke er dækket af din husforsikring. For en konkret vurdering, må du kontakte dit forsikringsselskab.

Din husforsikring kan dække, hvis der er et brud på et skjult rør eller en udendørs stikledning. Men altså ikke, at du skal have monteret et ekstra overløb for at undgå skader i fremtiden. Din udvidet vandskadeforsikring kan dække følger efter fx vand, som trænger ind gennem utætheder i klimaskærmen eller opstigende kloakvand, når det ikke har regnet nok til at være et skybrud. Forsikringsmæssigt har der været skybrud, når der falder 15 millimeter i løbet af 30 minutter eller 30 millimeter på et døgn. På Forsikringsvejret.dk kan man se, om der har været skybrud på en bestemt adresse på et givent tidspunkt.  

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Hvilke rettigheder har vi efter et uheld på den tyske motorvej?

Hej

Min kæreste og jeg blev på vores ferie for 4 uger siden påkørt på den tyske motorvej af en tysk bilist, som har taget hele skylden.

Vores bil står stadig i Tyskland, og den bliver højst sandsynligt erklæret totalskadet. Da vores bil er af ældre dato, har vi ingen kaskoforsikring. Vores danske forsikringsselskab vil derfor ikke hjælpe med skaderne på vores bil eller give os en lånebil. Vi har meget svært ved at undvære en bil, da vi står midt i en flytning mellem to landsdele, og jeg er højgravid, og vi skal bruge bilen til og fra hospitalet.

Vi har snakket om, at den tyske bilists ansvarsforsikring burde dække vores skader og omkostningerne til en lånebil, da vi er uden skyld i ulykken. Men vil det mon være muligt at få noget dækket gennem det tyske forsikringsselskab, og hvordan kommer vi i kontakt med dem?

Mvh.

De kommende forældre

Svar:

Hej kommende forældre

Når I ikke har en kaskoforsikring, er jeres forsikringsselskab desværre ikke forpligtet til at hjælpe med jeres skade. Det betyder, at I selv må forsøge at få jeres skade og udgifter dækket hos det tyske forsikringsselskab.

Hvis den tyske bilist er skyld i uheldet, burde I kunne få erstatning for jeres bil fra den tyske bilistens ansvarsforsikring. Efter danske regler kan en dansk bilists ansvarsforsikring også være forpligtet til at dække udgiften til en lejebil, hvis man bruger sin bil erhvervsmæssigt, eller hvis man ikke kan undvære den, fordi offentlig transport til og fra arbejde ikke er mulig. Ved totalskade vil man som hovedregel ikke kunne kræve lejen betalt mere end to uger fra skadedatoen. Jeg kender dog desværre ikke reglerne i Tyskland, men jeg vil anbefale jer til at anmelde jeres samlede krav til det tyske forsikringsselskab.

Hvis I ikke kender navnet på forsikringsselskabet, kan I selv slå registreringsnummeret på den tyske bil op og få oplyst det udenlandske forsikringsselskab hos DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring): https://www.dfim.dk/garantifonde/garantifond-motorkoeretoejer/uheld-i-udlandet/.

Ved I allerede, hvem det tyske forsikringsselskab er, kan I kontakte det danske forsikringsselskab, der behandler sagen på vegne af det udenlandske forsikringsselskab. I kan se, hvem I skal kontakte via DFIM’s "handlingliste": https://www.dfim.dk/garantifonde/garantifond-motorkoeretoejer/uheld-i-danmark/handlingliste-uheld-i-dk/.

Held og lykke med familieforøgelsen og flytningen. 

De bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Skal mit forsikringsselskab betale for at mit gulv bliver reetableret, så det lever op til reglerne i det nye bygningsreglement?

Hej Forsikringsoplysning

I forbindelse med en vandskade i vores stue, skal vi skifte parketgulvet i stuen og i et tilstødende værelse. Vores håndværkere har oplyst, at de skal isolere efter de regler, som gælder i dag, når gulvet skal udskiftes. De mener derfor også, at betonlaget under trægulvet skal hugges op, så der kan blive plads til ekstra isolering.

Vi havde egentlig forventet, at vores forsikringsselskab ville dække vores ekstraudgifter. Men i første omgang fortalte deres taksator, at vi selv må dokumentere, at der er krav om, at det nye byggereglement skal følges ved sådan en ombygning, og at vi selv skal lave en beregning af rentable energibesparelser.

Men da jeg klager over dette, mener de ikke umiddelbart, at der overhovedet kan blive tale om lovliggørelse, da det kun er gulvene, der er brækket op. De henviser til Byggelovens § 2, hvoraf det fremgår, at loven kun anvendes ved opførelse af ny bebyggelse eller tilbygning, væsentlige ændringer i bebyggelse, nedrivning af bebyggelse og vedligeholdelse/ombygning, som har betydning for energiforbruget.

Jeg forstår ikke, hvorfor det er mig, og ikke mit forsikringsselskab, der skal lave en sådan rentabilitetsberegning. Jeg har jo ingen forstand på det. Og hvordan finder jeg ud af, om vi skal opføre gulvet efter nye eller gamle regler? Jeg kan ikke finde hoved eller hale i de oplysninger, jeg får fra mit forsikringsselskab. Kan I hjælpe mig?

Med venlig hilsen

Den fortvivlede husejer

Svar:

Hej fortvivlede husejer

Om genetableringen af din skade skal ske efter nye eller gamle regler afhænger af, hvor omfattende et arbejde, der er tale om.

Mindre reparationer
Ved mindre reparationer, hvor kun en lille del af bygningsdelen er ødelagt, vil der ske udbedring som før skaden. Der er altså ikke krav om ekstra tiltag for at spare på energien, ligesom der heller ikke er krav om en rentabilitetsberegning. Det kan fx være et skadet parketgulv, hvor dele af gulvet fjernes.

Større skader
Ved større skader, hvor en større del af konstruktionen skal udbedres, skal der gennemføres rentable energiforbedringer. Det betyder, at der skal laves en rentabilitetsberegning, som afklarer om investeringen kan tjenes hjem i form af sparrede udgifter til opvarmning. Dernæst skal der gennemføres energiforbedringer, hvis det er fugtteknisk forsvarligt. 

Dit forsikringsselskab laver ikke en sådan rentabilitetsberegning. Det kan i stedet en rådgiver gøre, og du må derfor høre, om dit forsikringsselskab vil betale for dette. Det afhænger af, hvad der står i dine forsikringsvilkår.

En større skade kan fx være et skadet parketgulv, hvor hele overgulvet inkl. strøer er skadet og skal fjernes, men hvor det underliggende betonlag er tilbage.

Udskiftning
Hvis en hel bygningsdel eller konstruktion udskiftes, skal konstruktionen/komponenten som hovedregel leve op til reglerne i det nye byggereglement. Der kan dog være situationer, hvor det ikke kan gennemføres uden uforholdsmæssige meromkostninger.

Det kan fx være udskiftning af hele gulvkonstruktionen bestående af parketgulv, isolering og terrændæk begrænset af de omgivende ydervægge (dvs. hele huset). Her gennemføres energiforbedring uanset rentabilitet.

I dit tilfælde er betonen ikke skadet, og derfor er der ikke krav om, at hele betonlaget skal hugges op for at efterisolere. Men det er muligt, at man kan være tvunget til isolere ekstra i det omfang, der er plads til det over betonlaget, hvis det er fugtteknisk forsvarligt. For at din forsikring dækker ekstraudgifter til isolering, er det desuden en forudsætning, at du ikke kan få dispensation fra de nye regler i byggelovgivningen.

Du kan søge råd og vejledning om byggereglementer hos Teknisk Forvaltning i din kommune.

Jeg håber, at mit svar kan hjælpe dig videre.  

De bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

 

https://youtu.be/_AfijS3r6Sk
Kender du Forsikringsoplysningen?
Videokanal

Nøgleord

Billeder

Foto: Kirill Ryzhov/MostPhotos
Foto: Kirill Ryzhov/MostPhotos
Download
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen                  
               Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Download

Links

Information om Forsikring & Pension

Forsikring & Pension
Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

41919101http://www.forsikringogpension.dk/

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.

Følg pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring13.7.2020 10:00:00 CESTPressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvad man skal være opmærksom på ved kør selv-ferie i udlandet? Ved de, om man kan få erstatning, hvis man bliver påkørt af en speed pedelec (hurtig el-cykel) uden forsikring, eller hvilken forsikring der dækker, hvis vinkøleskabet kortslutter?

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum