Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring

Del

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvilken forsikring der dækker, hvis deres børn ødelægger noget, mens de er i børnehave? Ved de, hvordan man er stillet, når der opstår fejl og mangler efter en forsikringsskade, eller hvorfor man ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis man arbejder i sin mands firma?

Mads Jensen/Ritzau Scanpix
Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Hver eneste dag rådgiver og vejleder Forsikringsoplysningen et hav af danskere, der har forsikringsrelaterede spørgsmål eller brug for hjælp til at forstå forsikringsselskabers kendelser. På baggrund af de mange henvendelser vi får, samler vi hver måned en brevkasse, som landets redaktioner frit kan benytte ved angivelse af logo, kilde og telefonnummer til Forsikringsoplysningen. Landets redaktioner er også velkomne til at anvende pressebilledet ved angivelse af fotograf.

Ønsker du at modtage den månedlige brevkasse direkte i din mailindbakke, kan du skrive en mail med besked herom til Anna G. Bach, agb@forsikringogpension.dk.

Fakta om Forsikringsoplysningen:

Forsikringsoplysningen har i mere end 85 år ydet uvildig rådgivning til Danmarks forbrugere, der kan ringe eller skrive for at få råd og vejledning af forsikringseksperter om forsikringsforhold.

Alle kan kontakte Forsikringsoplysningen på telefon 41 91 91 91 hverdage mellem 10-13, på vores hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk eller på vores Facebook-side https://www.facebook.com/Forsikringsnoerden/

Brevkasse for juni:

Spørgsmål - Skal vi betale erstatning til vores søns pædagog for et par ødelagte briller?

Hej,

Min søn på 3 år er lige startet i børnehave. Forleden dag sad han sammen med en pædagog og læste historie, og herunder har han på en eller anden måde fået ramt hendes briller, så stellet gik i stykker.

Er det noget, som vi eller vores forsikring skal dække? Eller er det institutionen/kommunen, som bør være forsikret over for den slags uheld?

Jeg håber, I kan hjælpe med et svar, da vi som forældre selvfølgelig ikke ønsker at rage os uklar med vores drengs institution efter så kort tid.

Bh.

Forælderen

Svar:

Hej forælder

Institutionen har pligt til at sikre deres ansatte ved arbejdsskader, dvs. ulykker som sker under arbejdets udførelse, herunder brilleskader. Derfor skal pædagogen i første omgang anmelde uheldet til kommunen. Kommuner er ofte selvforsikrende, men det ændrer ikke på, at pædagogen kan have ret til erstatning efter Lov om arbejdsskade.

I øvrigt kan man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn i den alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert.

Hvis kommunens forsikring af en eller anden årsag ikke dækker, kan I undersøge, om jeres indboforsikring i stedet dækker.

For selvom mindre børn normalt ikke bliver erstatningsansvarlige, dækker de fleste indboforsikringer, som inkluderer en ansvarsforsikring, alligevel visse skader, som børn under 5 år laver, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Personskader vil normalt altid være dækket, mens kun nogle selskaber dækker tingskader – og med en særlig selvrisiko. I er ikke forpligtet til at betale det, hvis jeres forsikring ikke dækker, eller hvis de fratrækker en selvrisiko i erstatningen.

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål, og at du har ro i maven til at tage en snak med din søns institution.

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål - Hvordan er jeg stillet ved fejl og mangler efter en forsikringsskade?

Kære forsikringseksperter

Jeg har et par spørgsmål til en tidligere sag hos mit forsikringsselskab, som jeg håber I kan hjælpe med.

Vores udhus blev i 2016 delvist genopbygget efter et stormvejr, og vores husforsikring dækkede udgifterne. Desværre oplever vi nu, kun 3 år efter, at mange af fugerne på udhusets sydvendte facade er begyndt at smuldre.

Jeg har kontaktet mit forsikringsselskab for at få dem til at udbedre problemet. Deres taksator videresendte i første omgang min henvendelse til det pågældende byggefirma, som forsikringsselskabet havde valgt til at udføre arbejdet.

Byggefirmaet afviste senere, at det var deres ansvar. Og jeg kontaktede igen forsikringsselskabet for at få dem til at følge op på sagen. Forsikringsselskabet har ikke reageret på min henvendelse.

Jeg er derfor nu kommet i tvivl om mine rettigheder. 1) Har jeg krav på at få udbedret problemet? Hvis ja - er det forsikringsselskabets ansvar? 2) Hvem skal jeg klage til, hvis ingen vil stå til ansvar, fx Ankenævnet for forsikring, Byggeriets Ankenævn eller noget helt tredje?

Mvh.

En frustreret husejer

Svar:

Kære frustrerede husejer

Først og fremmest skal du kunne dokumentere, at de løse fuger skyldes håndværkerens fejl. Herudover skal du være opmærksom på, at der er særlige frister for at klage over mangler ved et udført arbejde. I mange tilfælde er mangelfuldt arbejde et mellemværende mellem kunden (dig) og håndværkeren. Men det kan afhænge af, hvem der har bestilt håndværkeren og anvist, hvordan arbejdet skal udføres.

Hvis du selv har bestilt håndværkeren til at udføre arbejdet, er det dig, som bygherre, der har mangelsbeføjelser. Dvs. du skal selv gøre indsigelser over for håndværkeren. Det har dit forsikringsselskab ikke ansvaret for. 

Ofte beder forsikringsselskaberne deres kunder om at indhente et par tilbud på at få udbedret den konkrete skade. På den baggrund vurderer de, hvor meget de kan erstatte. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er dem, som har rekvireret håndværkeren.

Er der derimod tale om mangler, som vedrører en udbedringsmetode, som dit forsikringsselskab har anvist, eller har de igangsat og entreret med håndværkeren, kan forsikringsselskabet have et ansvar. Det kræver normalt, at håndværkeren ikke vil påtage sig ansvaret og ikke afhjælper problemet.

Hvis du mener, at dit forsikringsselskab som rekvirent hæfter for eventuelle mangler, kan du indsende en klage til forsikringsselskabets klageansvarlige. Du finder ofte kontaktoplysningerne på selskabets hjemmeside. Afviser de fortsat at afhjælpe problemet, kan du klage over deres afgørelse til Ankenævnet for Forsikring mod et gebyr på 200 kr.

Hvis dit forsikringsselskab ikke har bestilt håndværkeren, og du ikke finder en løsning med håndværksfirmaet, bør du sende en klage til håndværkerfirmaet. Afviser de din klage, kan du som forbruger klage til Byggeriets Ankenævn over kvaliteten af et udført håndværksarbejde. Det koster et gebyr på 300 kr. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.byggerietsankenaevn.dk

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Spørgsmål: Hvorfor er jeg ikke dækket af min mands arbejdsskadeforsikring, når jeg arbejder i hans firma?

Hej

Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber, I kan svare på. Jeg er ansat i min mands firma og kom for ca. et år siden til skade i arbejdstiden. Jeg har fået varigt mén, men forsikringen vil ikke anerkende det som en arbejdsskade, da jeg er medhjælpende hustru, og min mands firma ikke er et selskab. I stedet skal min private heltidsulykke dække. Kan det være rigtigt?

Vi har altid indregnet mig sammen med de andre ansatte, når vi skulle lave den årlige opgørelse til forsikringsselskabet over, hvor mange arbejdstimer/fuldtidsansatte vi har. Forsikringsselskabet har aldrig fortalt, at jeg skulle trækkes fra i den opgørelse, fordi de ikke ville dække mig. Så de har fået en hel del forsikringskroner, som de ikke skulle have haft i mange år. Men det kan vi vel heller ikke gøre noget ved?

Med venlig hilsen

Den medhjælpende hustru

Svar:

Hej medhjælpende hustru

En ægtefælle, der arbejder i sin mands selvstændige virksomhed, er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder uanset, at du, som ægtefælle, er ansat som lønmodtager i virksomheden, har en lønaftale, betaler A-skat, og i øvrigt har de samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte. For at være dækket kan I derimod lave en særskilt arbejdsskadeforsikring på frivillig basis, som dækker dig og evt. din mand. Har I ikke sådan en forsikring, kan skaden kun anmeldes til din egen heltidsulykkesforsikring.

Du skal dog være opmærksom på, at en ulykkesforsikring og en arbejdsskadeforsikring ikke dækker helt det samme. På en ulykkesforsikring kan du typisk kun få erstatning for varige mén og eventuelt også behandlingsudgifter i forbindelse med en ulykke, mens du på en arbejdsskadeforsikring fx også kan opnå erstatning for tab af erhvervsevne, hjælpemidler, medicin samt erstatning til efterladte ved dødsfald.

Jeg har desværre ikke mulighed for at vurdere, om I kan få penge tilbage for det, som I har betalt for meget. Det afhænger af de konkrete omstændigheder. Hvis der er tale om en fejl fra forsikringsselskabets side, kan der være en chance, men normalt har man ikke krav på mere end 3 års refusion efter de almindelige forældelsesregler. I må prøve at kontakte jeres forsikringsselskab vedrørende eventuel refusion.

Bedste hilsner

Forsikringsoplysningen

Kender du Forsikringsoplysningen?
Videokanal

Nøgleord

Billeder

Mads Jensen/Ritzau Scanpix
Mads Jensen/Ritzau Scanpix
Download
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen                  
               Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Foto: Konsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen Med råd fra Forsikringsoplysningens brevkasse kan jeres læsere få bedre styr på deres forsikring
Download

Links

Information om Forsikring & Pension

Forsikring & Pension
Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

41919101http://www.forsikringogpension.dk/

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.

Følg pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Forsikring & Pension

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring16.1.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, om et forsikringsselskab kan opkræve forsikring på en ny bil, som man først modtager policen på et halvt år senere? Ved de, hvorfor husforsikringen ikke vil betale hele håndværkerregningen på et ældre tag, eller hvordan man er dækket, hvis man får stjålet en privat spilleklubs spillepulje fra sit hjem?

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum