Beskæftigelsesministeriet

Bred enighed om model for udvidet sorgorlov

Del

Den brede politiske aftale om at udvide retten til sorgorlov til seks måneder (26 uger) for forældre, der mister børn under 18 år, er nu sendt i høring. Lovforslaget skal behandles i oktober og træde i kraft ved årsskiftet.

Før sommerferien blev regeringen og alle Folketingets partier enige om at udvide retten til sorgorlov til 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år. Nu ligger modellen for selve udmøntningen klar, og lovforslaget er sendt i høring.

Forslaget gælder for begge forældre – uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

De berørte forældre skal orientere deres arbejdsgiver om, at de ønsker at benytte sig af sorgorloven og varsle om den forventede længde. For at sikre forældrene størst mulig fleksibilitet vil forældrene have mulighed for senere at ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Efter aftale med arbejdsgiver har forældrene også mulighed for at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Udgifterne til udvidelsen af sorgorloven bliver taget med i budgettet til regeringens forslag til finanslov for 2021.

Ordningen vil gælde fra den 1. januar 2021.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er virkelig glad for, at der er stor politisk opbakning til den model, som vi har lagt frem, så vi allerede fra årsskiftet kan give forældre, der har oplevet det værst tænkelige – at miste et barn – bedre muligheder for at få bearbejdet sorgen. Jeg havde i foråret flere møder med berørte forældre, og deres historier har gjort et stort indtryk på mig. Jeg vil gerne rose borgerne bag det forslag, som ligger til grund for denne udvidelse af sorgorloven.

Morten Dahlin (V):

- De forældre der oplever den dybe ulykke at miste et barn skal have bedre hjælp og støtte end i dag. Vi tager et rigtig godt skridt med det her lovforslag hvor vi indfører ret til sorgorlov. Jeg tror alle, der selv har mistet, eller kender nogle, der har mistet et barn, forstår behovet for, at vi tager det her skridt.

Socialordfører Karina Adsbøl (DF):

- Det er utroligt glædeligt, at sorgorloven nu bliver udvidet og giver flere forældre ret til sorgorlov. Sorg takles forskelligt, og derfor er det vigtigt, at man har mulighed for at få tid og ro til at være i sin sorg.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- At miste sit barn er noget af det værste, der kan ramme et menneske. Den sorg, det fører med sig, skal vi som samfund selvfølgelig give plads til. For nogen er den bedste vej ud af sorgen at komme hurtigt tilbage til arbejdet og hverdagen, mens det for andre kræver en længere pause at bearbejde sorgen. Derfor er jeg glad for, at vi har landet en model, som giver mest mulig fleksibilitet for de forældre, der står i den ubærlige situation det er at miste sit barn.

Socialordfører Trine Torp (SF):

- Alle forældre bliver hårdt ramt, når de bliver udsat for det mest ulykkelige, man kan forestille sig. Nemlig at miste et barn. Derfor skal de selvfølgelig også have samme ret til orlov, så der er tid til at bearbejde tabet. Det er jeg glad for, at der endelig er udsigt til, at vi kan sikre.

Eva Flyvholm (EL):

- Det er vigtigt, at vi endelig får sikret en ordentlig sorgorlov til forældre. En stor tak til forslagsstillerne som har fundet kræfterne til at rejse forslaget. Vi skal som samfund kunne støtte de forældre, der bliver ramt af den største ulykke. 

Hanne Bjørn-Klausen (KF):

- Den største sorg i mit liv var at miste min egen søn, og jeg troede aldrig, at jeg skulle blive menneske igen. Men det bliver man, man lærer at leve med sorgen – og det tager tid. Den tid giver vi nu forældre, der mister et barn. Med min egen sorg glæder jeg mig over, at et samlet folketing anerkender, at forældre har brug for fred og tid til at sørge og rejse sig langsomt igen. Sorg er forskellig fra menneske til menneske – og med denne lov giver vi samtidig forældrene mulighed for at tage den tid, det tager – og vende tilbage til arbejdslivet stille og roligt. Nogen har kun brug for få uger – andre har brug for længere tid. Med al dens juridiske lovsprog er dette et meget meget fint lovforslag, der nu bliver lagt frem for at hjælpe forældre, der mister et barn til at give tid og plads til at bearbejde sorgen. Det er et lovforslag, der viser, at vi i Danmark kærer os om hinanden.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

- Det er et godt skridt mod et mere rummeligt, mindre stressende arbejdsmarked, at vi nu giver forældre ret til en længere orlov, når noget af det værste, man kan opleve som forælder, indtræffer. En orlov til forældre til at bearbejde sorgen efter tabet af et barn er et skridt i retning af det samfund, vi ønsker, hvor vi gennem borgerløn giver mennesker en ret og værdighed til at styre deres eget liv, frem for at blive drevet rundt i et hårdt arbejdsliv.

Du kan læse hele lovforslaget her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens kommentar til ledighedstallet for oktober 202030.11.2020 11:19:32 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.600 personer i oktober 2020. Dermed er ledigheden på 131.200 fuldtidspersoner svarende til 4,6 procent af arbejdsstyrken. I september lå ledigheden på 4,8 procent. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - I oktober var der 3.600 færre arbejdsløse. Samtidig nærmer beskæftigelsen efter flere måneders stigninger sig niveauet før krisen, og antallet af stillingsopslag er fortsat på et højt niveau. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af oktober var 6.300 personer på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - De positive tal ændrer dog ikke på, at situationen fortsat er usikker - ikke mindst for de mange mennesker, som har mistet deres job under krisen. Vi skal tackle krisen klogt, og derfor har vi også lavet en stor opkvalificeringsaftale, som betyder, at ufaglærte over 30 år kan tage en faglært uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen. At satse på efteruddannelse og

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordning om dele-job27.11.2020 09:26:18 CETPressemeddelelse

Arbejdsfordelingsordning, som gør det muligt for virksomheder at undgå fyringer ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne, bliver forlænget, så private virksomheder kan anvende den i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020. Der er i øjeblikket mere end 7.000 personer på ordningen, som siden september har fungeret som afløser for hjælpepakkerne fra foråret. Med ordningen kan virksomheder, som på grund af udbruddet af corona-virus fortsat er udfordret, benytte sig af arbejdsfordeling. Medarbejderne deler på den måde det arbejde, der er, og i den resterende tid uddanner de sig eller er hjemme på dagpenge. Udover forlængelsen bliver ordningen nu mere fleksibel, så arbejdsmarkedets parter kan aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Det bliver også muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået medarbejde, hvilket især

Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommissionen22.11.2020 12:36:11 CETPressemeddelelse

Regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension har nedsat en kommission, som blandt andet skal sikre, at pensionsreglerne tilskynder folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil. Kommissionen skal samtidig afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040. Tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard er udpeget som formand, og de øvrige medlemmer bliver: - Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension - Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde - Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, prof. i økonomi ved Københavns Universitet - Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at vi får så kompetente folk til at hjælpe os med at se nærmere på de udfordringer, vi står med på pensionsområdet. Det er et vigtigt velfærdsområde med stor betydning f

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202020.11.2020 10:42:35 CETPressemeddelelse

I september måned var der 2.773.485 personer i job, og ser man på den private sektor er der kommet 6.900 flere lønmodtagere. Der var ligeledes 3.100 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,4 pct. siden august måned. I alt kom 51.000 personer i job i juni, juli, august og september, ovenpå et fald på 80.000 personer mellem marts og maj måned. Siden februar er beskæftigelsen faldet med 29.000, svarende til 1 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - For fjerde måned i træk ser vi, at beskæftigelsen stiger. Det er positivt, særligt set i lyset af den svære tid, vi befinder os i lige nu. I september måned kom der 10.000 flere personer i job. - Vi har samtidig set faldende l

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum