Syddansk Universitet

Børn får mere fra samfundet end ældre – men ikke fra staten

Del

Børn får to gange så meget ud af samfundet, som ældre gør. Det viser en europæisk opgørelse, som ikke bare medregner offentlige velfærdsydelser, men også de ressourcer som forskellige generationer giver hinanden i form af tid og penge.

Ser man på statiskkerne, afsætter europæiske lande flere offentlige ressourcer til ældre end til børn, der får del i mindre end halvt så mange af de offentlige ressourcer i forhold til ældre.

Men det er ikke retvisende kun at kigge på de officielle statistikker, som indikerer, at ældre nyder bedst af samfundet. I en ny undersøgelse har forskere kortlagt de private udgifter og den tid, som generationer i ti europæiske lande overfører til hinanden – og sammenstillet det med de offentlige overførsler.

- De europæiske samfund bruger dobbelt så mange ressourcer per indbygger på børn end på ældre, når vi medregner generationernes brug af tid og penge på eksempelvis omsorg, huslige gøremål, tøj og mad – og ikke kun de offentlige overførsler, siger Pieter Vanhuysse, professor ved Danish Centre for Welfare Studies på SDU.

Tid investeres i børn

En væsentlig forklaring på, at børn og unge får mest ud af samfundet, er den tid, som deres forældre bruger på at opfostre dem.

I studiet registrerede folk, hvor meget tid de bruger på bl.a. madlavning, højtlæsning og rengøring. Og hvis tid er penge, hvad er tiden så værd? Tiden, der bruges til ubetalt husholdningsarbejde og til at opfostre børn, omregnede forskerne til de penge, minutterne og timerne repræsenterer.

- Alene i tid får spædbørn i det første leveår i gennemsnit, hvad der svarer til mere, end en person mellem 30 og 49 år tjener om året. Selvom tidsforbruget falder efter børns første leveår, fortsætter tidsoverførslerne med at have stor betydning gennem barn- og ungdommen, fortæller Pieter Vanhuysse.

For eksempel modtager en femårig næsten 60 procent af den gennemsnitlige årsindkomst for folk i den arbejdsdygtige alder, og mere end en tredjedel bliver brugt på børn, når de er ti år. Igen alene i tid.

Hvornår er man voksen?

Når forskerne bag studiet kombinerede alle tre typer overførsler på tværs af generationer – dvs. politikker og sociale bidrag finansieret af skatter samt private overførsler af penge og tid – kom de frem til den samlede fordeling af ressourcer, som folk modtager på forskellige stadier i livet.

- Fra børn bliver født, til de er ni år, modtager de hvert år samlet set mellem 12 og 17 måneder af, hvad en arbejdstager i sin bedste alder i gennemsnit tjener i det pågældende land. Og det er faktisk mere, end de ældste borgere på 90 år og over modtager. Selv unge på 17 år, der snart har stemmeret, modtager mere end tre fjerdedele af den gennemsnitlige årsindkomst og får dermed mere af samfundet, end ældre på over 80 gør, siger Pieter Vanhuysse.

På papiret varer barndommen, indtil man fylder 18 år, og alderdommen begynder ved pensionsalderen.  Men den nye viden om de ressourcer, som generationerne overfører til hinanden, kan ifølge forskerne rykke ved den gængse opfattelse af overgangen fra barn til voksen – og fra voksen til alderdom:

- Metoden giver os mulighed for at definere, hvornår unge mennesker begynder at give tid og penge i modsætning til at modtage overførsler, og det gør de i gennemsnit, når de er 25 år. Folk begynder igen at modtage mere af samfundet, end de giver, når de er 60 år. Derfor har vi et kort voksenliv i Europa, nemlig perioden fra folk er 25 til 60 år, hvor de bidrager mere til samfundet, end de modtager, siger professoren.

Børn er en knap ressource

Studiet vidner om, at mens velfærdsstaterne i EU primært investerer i ældre, orienterer de europæiske samfund sig mod børn og unge. Ifølge Pieter Vanhuysse er spørgsmålet derfor, hvorfor staterne ikke påtager sig et større ansvar og investerer mere i børn?

- Børn er en stadig mere knap ressource i de aldrende samfund. Det er deres fremtidige bidrag, som vil gavne hele samfundet, også folk der ikke bliver forældre. Vi har talt om denne problemstilling de sidste 20 år, uden at det har ændret noget bortset fra i Danmark og Sverige, siger han og tilføjer:

- Hvis EU-landene ikke lægger større vægt på sociale investeringer i børn, skal vi måske være mere radikale. En løsning kan for eksempel være at give forældre mulighed for at gå på pension et eller flere år tidligere, end folk der ikke bliver forældre. På den måde vil folks sociale rettigheder være knyttet direkte til egne investeringer i menneskelig kapital, og i hvilken grad de selv har bidraget til samfundet, siger professoren.

Giv forældre en stemme per barn

Han peger også på, at ældre vælgere stemmer oftere end de unge, og at de ældre derfor har mere indflydelse på de politiske beslutninger og på, hvad skattepengene bruges på.

- Er det problematisk, at ældre vælgere har mere magt end unge familier? Og er det mere demokratisk, hvis vi ikke udelukker alle under 18 år fra at stemme, som vi gør i dag? Det er selvfølgelig klart, at et barn på to år ikke kan stemme. Men en af de andre ideer, vi diskuterer, er at give forældre en stemme ekstra for hvert barn, de har, der er under 18 år, siger Pieter Vanhuysse.

Det vil sige, at forældre til ét barn hver ville få tildelt en halv ekstra stemme, når der er valg.

FAKTA

Det gjorde forskerne

Forskerne har indsamlet data i ti EU-lande i det 21. århundrede. Disse lande er: Finland, Frankrig, Italien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig.

I studiet registrerede folk, hvor mange penge og hvor meget tid de bruger til husholdningsarbejde, til at opfostre børn eller til at drage omsorg for andre familiemedlemmer. Tiden er efterfølgende omregnet til de penge, som minutterne og timerne til de ubetalte gøremål svarer til.

SDU-professor Pieter Vanhuysse har gennemført undersøgelsen sammen med Robert Gal og Lili Vargha.

Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Journal of European Public Policy. (Gál, R., Vanhuysse, P. and Vargha, L. (2018). Pro-elderly welfare states within child-oriented societies. Journal of European Public Policy, 25 (6): 944-958)

Læs artiklen

Pieter Vanhuysse

Pieter Vanhuysse er professor ved Danish Centre for Welfare Studies, hvor han beskæftiger sig med velfærdsstudier og offentlig politik især med fokus på den demografiske udvikling. Han har præsenteret sine forskningsresultater for en række politikere og beslutningstagere, herunder repræsentanter fra bl.a. Europa-Kommissionen, Det Hvide Hus og det canadiske parlament.

Kontakt forskeren

Kontakter

Professor Pieter Vanhuysse, Danish Centre for Welfare Studies, SDU på 9350 7149 og vanhuysse@sam.sdu.dk

Kommunikationsrådgiver Marlene Jørgensen, SAMF-Uddannelse, Kommunikation, SDU på 2440 9053 og marl@sam.sdu.dk

Information om Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

https://www.sdu.dk/

Følg pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

EU igangsætter sin største indsats nogensinde for bedre at beskytte forbrugere og miljøet mod hormonforstyrrende stoffer19.2.2019 09:37:53Pressemeddelelse

Under forskningsprogrammet Horizon 2020 har EU givet cirka 375 millioner kroner til otte europæiske projekter, herunder et internationalt projekt koordineret af en forskningsgruppe fra Syddansk Universitet (SDU). Projektet ledes af biolog Henrik Holbech og skal forske i bedre testmetoder til at identificere hormonforstyrrende stoffer, der kan findes i alt fra legetøj og fødevareemballage til industrikemikalier. Målet er, at man får en bedre beskyttelse af forbrugere og miljø, fordi de nuværende testmetoder er mangelfulde og derfor ikke beskytter os tilstrækkeligt.

Ingen sanktion for billeder af nøgne mænd på SDU1.2.2019 10:20:37Pressemeddelelse

En artikel i Weekendavisen i dag fortæller en historie om SDU, som ifølge artiklen skulle have givet en forsker, ansat på universitetet, en påtale for at vise billeder af mænd med nøgen krop uden for en forsknings- eller undervisningssituation. Weekendavisen gengiver i sin artikel to modelbilleder af mænd, “der ikke er meget mere afklædt end en svømmer ved OL”, men som skulle have givet anledning til påtalen. Den studentermedhjælp, som ifølge artiklen blev eksponeret for billederne fortæller, at medarbejderne på SDU generelt bruger deres udleverede IT-udstyr til private formål. - Jeg har aldrig set de billeder, som er i Weekendavisens artikel i dag. Og generelt: Jeg bliver ikke provokeret af billeder af nøgne mænd. Vi ser fra tid til anden indhold af privat karakter i forbindelse med det supportarbejde vi udfører. Normalt påvirker de ting jeg ser mig ikke, og der skal meget til, før jeg føler det går over grænsen. Jørgen Schou, sekretariatschef på SDU: -Jeg har aldrig set de billeder,

Ingen sanktion for bar overkrop1.2.2019 06:19:14Pressemeddelelse

En artikel i Weekendavisen i dag fortæller en historie om SDU, som ifølge artiklen skulle have givet en forsker, ansat på universitetet, en påtale for at vise billeder af mænd med nøgen overkrop uden for en forsknings- eller undervisningssituation. SDU’s rektor Henrik Dam har på grund af tavshedspligt ikke mulighed for at udtale sig om personalesager, men han oplyser, at SDU aldrig har givet en tjenstlig sanktion for at vise billeder af mænd med nøgen overkrop. -I min optik ville det være bizart at anse bare maver, blotlagte skuldre eller blottede knæ for nøgenbilleder, der kan danne grundlag for en påtale, advarsel eller afskedigelse.

Flere kvinder i forskning18.1.2019 10:48:57Pressemeddelelse

Danske og europæiske universiteter har i stigende grad fokus på at sikre større diversitet blandt dem der vælger forskervejen. Syddansk Universitets Gender Equality Team, der arbejder med ligestilling på universitetet, har således netop hjemtaget en bevilling på 22 millioner kroner fra EU til et projekt, der de næste fire år skal implementere ligestillingshandlingsplaner på SDU og 8 andre europæiske universiteter. Som koordinator står SDU i spidsen for projektet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum