Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Borgmestre: Flere børn fra fattige familier skal være med i fritidens vigtige fællesskaber

Del

København skal samarbejde med NGOér og idrætsforeninger for at hjælpe børn fra fattige familier ind i fritidsaktiviteter. To københavnske borgmestre vil finde 19 mio. kr. til opstart af projektet ved de kommende budgetforhandlinger

Københavnske børn, der vokser op i fattige familier, deltager sjældnere end deres kammerater i den ugentlige fodboldtræning, spejderturen i weekenden og svømmeundervisningen efter skole. De er isoleret fra de fællesskaber, der giver venskaber og succesoplevelser i barndommen. Det kan have konsekvenser langt ind i voksenlivet.

Det mønster vil overborgmester Lars Weiss (S) og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) bryde med et nyt ambitiøst samarbejde for børn og familier med Red Barnet, Mødrehjælpen, DGI Storkøbenhavn og DBU København:

”Der er alt for mange børn i København, der går alene hjem fra skole uden at være en del af fællesskabet på fodboldholdet eller i ungdomsklubben. Det skal vi have gjort noget ved. Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter gang i et nyt samarbejde med en række landets mest dedikerede organisationer på området”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

”Desværre er mange familier tvunget til at vælge børnenes fritidsaktiviteter fra. Jeg ser et stort potentiale i samarbejdet mellem i første omgang de to skoler og de stærke organisationer. Det vil være med til sikre, at alle børn i København får de bedst mulige forudsætninger for at realisere sig selv gennem fællesskabet med andre,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Samarbejdet startes i første omgang op som et fireårigt pilotprojekt målrettet 0. til 6. klasse på de to folkeskoler Dyvekeskolen og Peder Lykke Skolen ved Urbanplanen på Amager. Skolerne og organisationerne, der bidrager med både erfaring, ekspertviden og netværk, vil udvikle en række forskellige tilbud, som eleverne og deres familier kan benytte efter skoletid.

Red Barnet bidrager med hjælp til at få de lokale børn og unge ind i foreningslivet, mens Mødrehjælpen tilbyder forældrene forskellige former for rådgivning. DGI Storkøbenhavn og DBU København kan samtidig arbejde for at de unge deltager i alt fra judotræning til fodboldhold og det opsøgende arbejde, der skal sikre, at børn- og unge fastholdes i deres aktiviteter efter skole.

Red Barnets nationale chef, Martha Ahlmann, udtaler:

”Alle børn har ret til at være en del af holdet i fritiden. Vi ved, at fritidsaktiviteter giver børn mulighed for at indgå i stærke fællesskaber, som øger deres trivsel og fremtidsmuligheder. Når kommune, frivillige organisationer og idrætsforeninger spiller sammen, kan vi løfte mange flere børn ind i de positive fællesskaber. Vi glæder os til, at samarbejdet bliver en realitet”.

Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen udtaler:

”Ensomhed er hård virkelighed for mange børn i fattige familier. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi nu sammen kan sætte ind med en indsats, der kommer børnene i møde, og samtidig sikrer hjælp og rådgivning til forældrene. Det er vejen ind i de vigtige fællesskaber, som foreningslivet tilbyder”.

DGI Storkøbenhavns formand, Peder Nedergaard, udtaler:

”Der er behov for nye samarbejder mellem kommunen og de nævnte civilsamfundsaktører. Alle byens børn skal have samme mulighed for at blive del af foreningsfællesskaberne. Med dette pilotprojekt bliver idrætsforeningerne en central del af løsningen på nogle af de sociale udfordringer, som udsatte familier står i. Det ser vi frem til.”

DBU Københavns formand, Flemming Jensen, udtaler:

”Det at gå til fodbold er en rettighed for alle børn, så vi er selvfølgelig klar til at løfte den her opgave i samarbejde med de københavnske fodboldklubber. Der er altid en klub i lokalområdet, hvilket gør det nemt at komme til og fra foreningen efter skoletid, og det er vigtigt fordi udsatte børn ikke bevæger sig lige så langt for at gå til en fritidsaktivitet”.

Projektet vil løbende blive evalueret og tilpasset. Målet er, at projektet på sigt skal udvides til flere folkeskoler i København.

Fakta

  • I 2019 var der 6.336 etårsfattige børn og unge med bopæl i Københavns Kommune. Det vil sige børn og unge, som det pågældende år var fattige målt med Danmarks Statistiks fattigdomsindikator.
  • Der er i første omgang tale om et fireårigt pilotprojekt på de københavnske folkeskoler Dyvekeskolen og Peder Lykke Skolen ved Urbanplanen på Amager.
  • Begge skoler har en andel børn fra økonomisk og socialt trængte familier, men der er samtidig en række stærke foreninger og organisationer i lokalområdet. Skolerne tilrettelægger i samarbejde med lokale organisationer og foreninger det konkrete indhold i projektet.
  • Pilotprojektet vil omfatte en bred vifte af foreninger og tilbud som fx spejder, ferielejre, lektiecafeer, klubber, familierådgivning og idrætsaktiviteter.
  • Aktiviteterne kan også involvere børnenes forældre, herunder både familierettede aktiviteter og rådgivning.
  • Budgetforhandlingerne om kommunens budget for 2022 begynder på Københavns Rådhus fredag den 3. september.

Kontakter

Overborgmester Lars Weiss (S) via pressekonsulent Rasmus Meld-gaard, 2057 38 62

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) via presse-konsulent Jørgen Bredvig Skadhede, 5194 7321

Red Barnets nationale chef Martha Ahlmann via pressechef Mette Noppenau, 2012 1858

Mødrehjælpens vicedirektør Trine Schaldemose via kommunikationschef, Flemming Schultz, 2892 0060.

Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, 4255 7550.

DBU København, Dan Pedersen, kommunikationschef, 30 24 66 78

Information om Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum