Furesø Kommune

Borgermøde om udvidelse af motorvejen mellem Farum og Ring 4

Del
En planlagt udvidelse af Hillerødmotorvejen og forlængelse af motorvejen til Hillerød vil øge trafikstøjen i Furesø. Furesøs borgmester opfordrer borgere til at komme til Vejdirektoratets borgermøde om udvidelse af motorvejen og udtrykke behov for støjdæmpning. Første skridt er lavere hastighed.

Vejdirektoratet gennemfører frem til 2024 en miljøkonsekvensvurdering (MKV) for en udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Ring 4 og Slangerupvej i Farum. Undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, naboer, trafikanter, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. Idéfasen løber fra den 26. januar til den 6. marts 2023.

Vejdirektoratet holder et borgermøde den 9. februar kl. 19-21 i Farum Arena. Her kan borgere høre mere om projektet, stille spørgsmål samt komme i dialog med Vejdirektoratets folk. Furesø Kommune vil også være til stede ved mødet.

Støjdæmpning skal tænkes ind
Hver anden Furesø-borger er ramt af sundhedsskadelig støj fra Hillerødmotorvejen. Derfor er det afgørende, at støjdæmpning tænkes ind i undersøgelsen.

”Jeg er glad for, at Vejdirektoratet kommer og fortæller om dette store projekt og lægger op til dialog. Projektet vil øge den store belastning fra trafikstøj, som mange allerede oplever i dag. Derfor vil jeg opfordre borgere til at deltage i borgermødet og gøre opmærksom på, at der skal gøres noget ved trafikstøjen. Vi skal ikke vente til motorvejen er udvidet om tidligst seks år. Vi skal have en samlet plan for støjdæmning langs motorvejen gennem hele kommunen. Frem til, at dette er på plads, skal vi allerede nu sætte hastighedsgrænsen ned til 90 km/t gennem Furesø”, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Lavere hastighed på Hillerødmotorvejen
Furesø Kommune har anmodet Vejdirektoratet om midlertidigt at sætte hastigheden ned fra 110 km/t til 90 km/t på Hillerødmotorvejen mellem afkørsel 7 ’Skovbrynet’ og 11 ’Allerød S’. Lavere hastighed vil sænke støjen markant, sænke bilernes CO2-udledning med 25 procent og kun føre til godt 1 minuts længere rejsetid.

”Det er helt afgørende at støjdæmpning tænkes sammen med udvidelsen. Derfor arbejder vi i Furesø på en helhedsplan for støjdæmpningen af motorvejen gennem hele Furesø. I Furesøs optik skal hastigheden ned indtil, der er en effektiv støjdæmpning på plads. Lavere hastighed nu vil sænke støjen markant indtil da”, siger Egil Hulgaard formand for støjudvalget (C).

Miljøhensyn bliver afdækket
Vejdirektoratets udvidelsesprojekt omfatter at undersøge mulighederne for at udvide motorvejen med et ekstra spor i hver retning mellem Ring 4 og Slangerupvej i Farum herunder også muligheden for at anlægge nye nødspor. Derudover skal projektet afdække vejtekniske, trafikale, støj- og miljømæssige, arealmæssige samt anlægs- og samfundsøkonomiske effekter.

Borgermødet starter kl. 19, men der er mulighed for at komme og tale med Vejdirektoratet fra kl. 17.30.

Kontakter

Egil Hulgaard (C)

Næstformand for Plan- og Byudvikling
Medlem af Kultur, Fritid og Idræt

Tlf:2151 8188efh@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum