Furesø Kommune

Borgermøde om fremtidens Akacietorv: Udskydes til ny dato

Share

Boliger og mere erhverv skal skabe liv på Akacietorvet. Det er idéen bag et nyt forslag til lokalplan for området. Plan- og Byudviklingsudvalget i Furesø Kommune udskyder det annoncerede borgermøde om en ny lokalplan for Akacietorvet. Ny dato tilgår hurtigst muligt.

Siden Aldi på Akacietorvet i Farum lukkede i 2018, har bygningen stået tom. Dette skal en ny lokalplan ændre på. Lokalplan 153 skal give mulighed for, at der kan bygges boliger og erhverv på grunden, hvor den udtjente butik står i dag og samtidig opdatere plangrundlaget 

Borgermødet flyttes til ny dato
Dette skal ske ved et borgermøde, der oprindeligt var annonceret til den 11. januar. Plan- og Byudviklingsudvalget i Furesø Kommune har dog besluttet at vente med mødet, til det igen er muligt at mødes fysisk uden begrænsninger eller risiko for smittespredning, fordi dette giver alle den bedste mulighed for at deltage i dialogen. En ny dato bliver annonceret så snart, det er muligt.

På mødet kan du høre om den nye plan, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere forslaget.

Udvalg for byudvikling og bolig besluttede på deres seneste møde, at der skulle være mere dialog om forslaget til Lokalplan 153. Udvalgets formand, Egil F. Hulgaard (C) overgiver ved årsskiftet rollen til den nytiltrådte formand for udvalget, Bettina Ugelvig Møller (A).

Egil F. Hulgaard håber, borgermødet giver et godt grundlag for det videre arbejde i udvalget:

”Det er vigtigt for udvalget, at borgerne inddrages i udviklingen af vores kommune. Akacietorvet har potentialet til at blive et af flere mødesteder på Farum Hovedgade og er derfor vigtigt for mange. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på Akacietorvet sammen, drøfter forslaget og visionerne for Akacietorvet og livet omkring det og får det input, der skal til, for at det nye udvalg får det bedst mulige grundlag for at tage stilling til forslaget, før det sendes i offentlig høring,” siger han.

Den nye lokalplan skal sikre, at den nye bebyggelse på torvet er tilpasset landsbymiljøet. Samtidig skal planen være med til at skabe et godt by- og handelsliv på Akacietorvet blandt andet ved hjælp af en bedre forbindelse til Farum Hovedgade.

Keywords

Contacts

Egil Hulgaard (C)

Formand for Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt

Tel:2151 8188efh@furesoe.dk

Bettina Ugelvig Møller (A)

Formand for Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Næstformand af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tel:7216 5909bum1@furesoe.dk

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tel:7216 5858clt1@furesoe.dk

Images

About Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Subscribe to releases from Furesø Kommune

Subscribe to all the latest releases from Furesø Kommune by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Furesø Kommune

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom