Lolland Kommune

Borgermøde om forslag til ny spildevandsplan

Del

Byrådet i Lolland Kommune har den 30. marts vedtaget ”Forslag til Spildevandsplan 2017-27”, og forslaget er nu i høring indtil den 26. maj 2017. Alle er velkomne til at deltage i et borgermøde om forslaget den 2. maj kl. 18.30-20.00 i Højrebyhallen, Bøgevej 4, 4920 Søllested.

Lolland Kommune har i samarbejde med Lolland Spildevand A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for perioden 2017-2027. Spildevandsplanen giver borgere og virksomheder mulighed for dels at få et generelt overblik over den nuværende situation, dels at få information om de kommende planer for spildevandshåndtering i Lolland Kommune. 

Forslaget til en ny spildevandsplan er digital og ligger på www.lolland.dk/spildevandsplan. Har du kommentarer til forslaget, skal du indsende dem senest 26. maj 2017. Det gør du ved at klikke på feltet ”Din kommentar”, der er øverst på alle siderne i den digitale plan, eller ved at sende en mail til TMM@lolland.dk.

Borgermøde 2. maj
På et borgermøde den 2. maj kl. 18.30-20.00 i Højrebyhallen i Søllested byder formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh velkommen til alle, der gerne vil høre mere om forslaget til en ny spildevandsplan. Teknik og Miljømyndigheden præsenterer forslaget, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der bydes på en øl eller vand under mødet.

Af praktiske hensyn er det nødvendigt at tilmelde sig senest den 25. april på kommunens hjemmeside: www.lolland.dk/spildevandsplan_borgermoede

Nyheder i forslag til spildevandsplan
I forslaget til den nye spildevandsplan er der foretaget en del ændringer i forhold til, hvilke ejendomme der skal separatkloakeres. En del separatkloakeringer i landsbyerne udgår, mens der er udpeget ejendomme til separatkloakering i Rødby og Branderslev.

I det åbne land er der nu kun ca. 2750 ejendomme, der er omfattet af vandplanens krav om forbedret spildevandsrensning. Det er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere, hvor der var 4.500 ejendomme i områder med renseklasser.

Rensning eller kloakering på de enkelte ejendomme bliver dog først gennemført efter en konkret vurdering af de enkelte ejendommes værdi, vandforbrug, afløbsforhold mm. Ubeboede eller ubenyttede ejendomme og ejendomme med lav ejendomsværdi eller lavt vandforbrug vil derfor ikke blive pålagt kloakering eller lokal rensning. Det skønnes, at omkring halvdelen af de 2750 ejendomme vil blive omfattet af de nævnte undtagelser.

Forslag til en spildevandsplan for perioden 2017-2017 fastsætter:

  • hvilke renseanlæg, der skal nedlægges, og hvilke der skal udvides, så spildevandsrensningen kan centraliseres på 6 store renseanlæg,

  • hvilke, ca. 2.300 ejendomme, der i dag er fælleskloakerede, der skal foretage separatkloakering, så spildevand og regnvand kan afledes separat til offentlige spildevands- og regnvandsledninger,

  • hvilke ejendomme, der i dag ikke er kloakerede, der evt. skal kloakeres så spildevandet kan afledes til offentlige spildevandsledninger,

  • hvilke ejendomme, der evt. skal gennemføre forbedret rensning af spildevandet på egen grund.

Kontakter

Henrik HøeghFormand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

30 12 39 72

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Ekstra mulighed for at søge midler fra Grøn Ordning til lokale projekter18.9.2017 05:00pressemeddelelse

Energistyrelsen har meddelt, at der er udsendt forslag til lov om ændring af statstilskud til Grøn Ordning. Det betyder, at der kun kan gives tilsagn om tilskud til og med 20. februar 2018. Efter første ansøgningsrunde tidligere på året er der en restpulje for nettilsluttede vindmøller, og derfor bliver der nu åbnet op for en ekstra ansøgningsrunde. Ansøgere, som ikke fik tilskud i første omgang, vil blive vurderet igen, ligesom der er mulighed for at søge om tilskud til nye projekter.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum