Better EnergyBetter EnergyBetter Energy

Borgere i Viuf og Håstrup i Kolding og Vejle Kommune viser vejen til næste generations solparker

Del

Tidligere i år ansøgte energiselskabet, Better Energy om at få lov til at anlægge en solcellepark ved Viuf og Håstrup i Kolding og Vejle Kommune. Solcelleparken som beskrevet i lokalplansansøgningen fylder 347 hektar, hvoraf mere end 129 hektar skal anvendes til naturgenopretning, stisystemer, genetablering af vandløb og rekreative områder. Solparken højner således både biodiversiteten og åbner landskabet for lokalområdet, så naboer får adgang til nye naturområder og rekreative muligheder.

Der skal skrues gevaldigt op for den grønne elproduktion, hvis Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi i 2030. Ifølge regeringen kræver det som minimum en tidobling af solcellekapaciteten. Samtidig skal vi sikre, at den grønne energiomstilling sker så billigt og effektivt som overhovedet muligt, og at lokaldemokratiet ikke bliver ofret i det grønnes tjeneste. Heldigvis kan solcelleparker også løfte kvaliteten af den danske natur og åbne landskabet op for naboerne.

Solparken ved Viuf og Håstrup, der er i lokalplansproces frem mod forventet vedtagelse i marts 2023, er på mange måder unik i dens ambitioner og skala for lokal værdiskabelse:

  • Friholdelse af ca. 129 ud af 347 hektar til lokale initiativer
  • Fritlæggelse af ca. 3 km vandløb fra rørsystemer
  • Etablering af ca. 10 km stisystem og løberuter
  • Etablering af fodgængertunnel under hovedvej for at skabe sikker adgangsvej
  • Etablering af ladestation ved Viuf by
  • Etablering af shelters og borde-bænke områder
  • Friholdelse af mere end 30.000 m2 til vådområder – blandt andet nye levesteder til løvfrøen
  • Friholdelse af mere end 641.000 m2 til to grønne korridorer igennem området

Se kort i høj opløsning her.

Solcelleparken ved Viuf og Håstrup

Projektet bliver bedre gennem tæt lokal inddragelse

Lokalområdet ved Viuf og Håstrup blev involveret meget tidligt i udviklingsprocessen, både i form af generelle borgermøder og i form af individuelle møder med naboer og lokalrådsrepræsentanter. Målsætning har naturligvis været at imødekomme bekymringer, men samtalerne har i høj grad også handlet om at finde frem til lokale løsninger, der kunne opnå bred opbakning.

Det førte tidligt til involvering af medborgerforeninger fra Viuf og Håstrup. Formand for Viuf Medborgerforening, Nicolai Asmussen forklarer:

”Det er en stor forandring af området, så det er vigtigt, at vi får værdi ud af det lokalt. Derfor besluttede vi i både Viuf og Håstrup Medborgerforeninger tidligt, at vi ville gå ind i en konstruktiv dialog, i stedet for at gå på barrikaderne.”

Det har konkret resulteret i, at lokale kræfter har været fødselshjælper på mange af de tiltag, der er i lokalplansansøgningen.

”Fodgængertunnellen under hovedvejen opstod som en spontan tanke i samtaler mellem lokale. Du går ikke bare over en trafikeret hovedvej, men tunnellen kommer til at gøre store naturområder tilgængelige for alle. Better Energy har som udviklere været gode til at lytte og tage både vores bekymringer og idéer alvorligt. Og det kan man se i det projekt, der er ansøgt om.”

”Der er stadig nogen, der aldrig kommer til at bakke op, men jeg oplever, at den generelle stemning er rigtig positiv, fordi vi får sat vores lokale aftryk på så mange ting,”påpeger Nicolai Asmussen.

Kolding og Vejle Kommune på vej i den grønne førertrøje

Både Kolding og Vejle Kommune er en del af samarbejdet i Triangle Energy Alliance, hvor ambitionen er at sammenbinde aktører på tværs af sektorer og skabe store mængder grønne brændstoffer gennem Power-to-X. Det kræver endnu større mængder ny, grøn og støttefri elektricitet.

”Klimakrisen betyder, at vi for alvor skal rykke på bæredygtig el produceret på vind og sol. Vi er i Kolding byråd optaget af at gennemføre den grønne omstilling i dialog med vores lokalområder, så projekterne også giver noget tilbage lokalt. Det glæder mig, at processen i Viuf demonstrerer, hvordan den lokale dialog ikke alene kan bidrage med at forebygge de værste knaster i udbygningen, men også med konkrete indspil til, hvordan projekterne kan sikre forbedringer indenfor rekreative muligheder, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, færdselssikkerhed mv. Jeg ser frem til at følge den videre planproces for dette projekt”, siger Knud Erik Langhoff (K), borgmester i Kolding kommune.

Både Kolding og Vejle Kommune er gået til opgaven med en høj grad af faglighed, professionalisme, lydhørhed og fokus på at få tingene til at ske – også i et projekt, som forsøger at sprænge rammerne for ”plejer” og ”muligt”. Kommunerne er lykkes med at skabe gode rum for dialog og forbinde borgere, politikere og udviklere i en fælles ambition om at skabe bæredygtige løsninger for en accelereret grøn omstilling.

”Denne proces har vist, at vi med en tidlig inddragelse og en god dialog med lokalsamfundene kan skabe resultater, der ikke blot gavner den grønne omstilling, men også giver merværdi til lokalområdet. Vi håber, at processen vil være en inspiration i det videre arbejde med den grønne omstilling”, siger udvalgsformand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune, Gerda Haastrup Jørgensen (V).

Lokalplansproces (fremtidige datoer kan ændre sig)

Efterår 2021: For-proces om projektet med lokale repræsentanter fra Viuf og Håstrup, Kolding og Vejle Kommune og Better Enery

December 2021: Borgermøde i Almind Viuf Hallen med information til borgere om projektet
April 2022: Politisk godkendelse af igangsætning af planlægning i Kolding og Vejle Kommune
April – Juli 2022: Forvaltningerne i Vejle og Kolding Kommune udarbejder plandokumenter for projektet. Better Energy udarbejder lovpligtig miljøvurdering af projektet som vil fremgå sammen med øvrige plandokumenter
September 2022: Politisk behandling af planforslag i Kolding og Vejle Kommune
November 2022 – Januar 2023: 8 ugers offentlig høring af planforslag

Marts 2023: Endelig politisk behandling af planforslag i Kolding og Vejle Kommune

Lokal inddragelse er nøglen til den grønne omstilling

Nøglen til at lykkes, understreger udviklingsdirektør i Better Energy, Esben Billeskov, er lokal forankring:

”Forudsætningen for udvikling af initiativer og tiltag i solparker, hvor området bliver brugt til flere formål er, at de er opstået og skaber værdi lokalt. Og vi opnår kun grøn omstilling i skala, hvis vi kan sikre lokal opbakning”.

Better Energy, som opsatte mere end halvdelen af ny grøn elkapacitet sidste år, har allerede anlagt flere solcelleparker, hvor biodiversitet og miljøhensyn spiller en central rolle.

”Jo mere jord vi forvalter, desto større gavn kan vi også gøre. Når vi anlægger solcelleparker, indtænker vi både grundvandsinteresser og biodiversitet fra start, så i takt med at vi etablerer flere solcelleparker, bliver det også muligt at udbrede biodiversitetsindsatsen over større områder,” forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy.

Han forventer, at arbejdet med at genetablere forskellige typer af natur – men også anlægge rekreative områder, vandrestier, naturlegepladser mm. – vil tage til fremadrettet, og understreger, at de varige synergieffekter opstår i tæt dialog med lokalområdet og organisationer som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor har Better Energy og Danmarks Naturfredningsforening netop udarbejdet en principaftale for etablering af vedvarende energi, som indtænker naturbeskyttelse og initiativer, der understøtter biodiversitet.

Danmarks Naturfredningsforening: Solcellepark i Viuf viser vejen

”Projekt i Viuf og Håstrup viser med al tydelighed, at det ikke bare er muligt at højne biodiversiteten og sikre grundvandet, når ny grøn elproduktion anlægges. Det er også muligt at åbne landskabet op, så det bliver muligt for flere at nyde den danske natur,” siger Maria Reumert Gjerding og påpeger, at principaftalen skal fungere som inspiration til, hvilke krav kommunerne og lokalsamfund bør stille til ny grøn elproduktion.

Hovedelementer i principaftalen

Danmarks Naturfredningsforening og Better Energy ønsker, at sol- og vindmølleparker i endnu højere grad end i dag,  

-        anvendes som løftestang til at øge biodiversiteten i det danske landskab ved at fungere som trædesten og lommer for flora og fauna,  

-        bidrager til og muliggør udtagning af lavbundsjorde,  

-        anvendes til at beskytte det danske grundvand. 

Læs principaftalen her.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Better Energy

Better Energy
Better Energy
Gammel Kongevej 60, 14. sal
1850 Frederiksberg C

+45 71 99 02 03http://www.betterenergy.dk/

Better Energy er et vedvarende energiselskab, der sælger støttefri, grøn strøm fra egne solcelleparker, som vi udvikler, bygger, drifter og ejer. På den måde sikrer vi ny og additionel energi til elnettet. Grøn, bæredygtig energi der reducerer CO2, fremmer biodiversitet og er billigere end kul, olie & gas. Better Energy er et af Europas hurtigst voksende vedvarende energiselskaber med en projektportefølje på over 7 GW ny solcellekapacitet.

Følg pressemeddelelser fra Better Energy

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Better Energy

Toms og Better Energy indgår elkøbsaftale, der medvirker til opførelse af ny solcellepark28.6.2022 08:50:15 CEST | Pressemeddelelse

Toms Gruppen har indgået sin første Power Purchase Agreement (PPA) med Better Energy som led i Toms’ nye strategi for bæredygtighed, hvor ét fokusområde er at bekæmpe klimaforandringer. Aftalen er direkte medvirkende til, at Better Energy opfører en ny solcellepark, der fra oktober 2023 producerer 75% af strømforbruget på Toms’ store produktionsfabrik i Hvidovre.

Telia og Telenor sikrer ny grøn strøm til nettet gennem stor elkøbsaftale med Better Energy9.6.2022 11:51:08 CEST | Pressemeddelelse

Telia og Telenor har indgået en elkøbsaftale med Better Energy, der betyder, at der bliver tilført 125 GWh om året af ny grøn og støttefri strøm til det danske elnet. På grund af aftalen vil Better Energy således opføre en ny solcellepark, der forventes nettilsluttet indenfor 2-3 år. Solcelleparken skal levere grøn strøm til Telia og Tele-nors mobilnetværk, som med aftalen vil dække ca. 75 % af selskabernes strømfor-brug til netværket.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum