Globenewswire

Blue Vision

Del

Blue Vision A/S - orientering om tilgodehavende

Dato: 10. marts 2021 
Årets meddelelse nr.:8

Som det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 2 af den 4. januar 2021 var betalingsforlængelse af tilgodehavende frem til den 31. marts 2021 accepteret. 

Senest, og ikke mindst, har de markante følger af COVID-19, hvorunder særskilt turistbranchen og relaterede industrier, inklusive hotel- og ferielejligheds-segmentet, medført at projektet er relativt udfordret.

Blue Vision A/S har som følge heraf modtaget en anmodning fra debitor omkring endnu en fristforlængelse, og derfor har Blue Vision A/S, som tidligere oplyst, mulighed for at tilbagetage aktivitet (grundstykket). 

Det fremgår senest af Blue Vision A/S’ selskabsmeddelelse nr. 5 af den 5. marts 2021, at Blue Vision A/S som følge af Heartcare transaktionen har måtte foretage ikke ubetydelige tabshensættelser. At tilbagetage og udvikle aktivitet på nuværende tidspunkt, vil påføre Blue Vision A/S yderligere løbende driftsomkostninger og forpligtelser, som bestyrelsen ikke finder, vil være i Blue Vision A/S’ interesse under de givne omstændigheder.

På denne baggrund er der i dag indgået aftale med debitor, således at:

  • der gives debitor betalingsfrist til den 1. juli 2023, og skulle grundstykket blive solgt til 3. mand i den mellemliggende periode, forfalder hele beløbet til betaling
  • tilgodehavendet vil fremadrettet blive forrentet med 2,0 % p.a.
  • sikringsakten er blevet yderligere styrket 
  • Blue Vision A/S vil foranledige at bestyrelsesformand Peter Ole Jensen bliver indsat i debitors bestyrelse jf. mulighederne i den eksisterende aftale
  • Blue Vision A/S har ret til helt eller delvist at sælge fordringen til en eller flere 3. mænd

Uagtet tidligere forventninger finder ledelsen, at ved at have adresseret og defineret realistiske rammer for Blue Vision A/S, herunder tilgodehavendet, samt den fleksibilitet, der er indbygget i ovenstående aftale, i højere grad at have understøttet den fremadrettede strategiproces.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

Bestyrelsesformand
Peter Ole Jensen 


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK