Business Lolland-Falster

Bio-business fylder konference

Del

Eksperter fra hele landet præsenterer i dag de seneste landvindinger inden for bioøkonomi og deres forretningspotentialer på Bioøkonomi Konferencen 2016

"Med konferencen i dag får vi bygget bro fra det der KAN lade sig gøre til det, der kan BETALE sig at gøre". Sådan lyder det fra Lars Horsholt Jensen, projektchef i INBIOM (Innovationsnetværket for biomasse). Han er en af oplægsholderne og facilitatorerne på konferencen, som finder sted i Nykøbing Falster.

"Danmark har en international førerposition inden for ydnyttelse af bioogiske rest- og spildmaterialer. Vi brænder halm af i vores kraftværker og omsætter gylle til biogas, men de seneste tre-fire år er der kommet langt mere globalt fokus på potentialerne. Det næste skridt er f.eks. i stedet for at brænde halmen i kraftværker at udnytte halmens fibre til produktion af kompositmaterialer inden for byggeriet", fortæller  Lars Horsholt Jensen, der mener at konferencen giver unikke muligheder for at bringe forskere og erhvervsvirksomheder sammen. 

Vigtig videndeling

Formålet med at samle et bredt felt af eksperter og erfaringspersoner inden for bioøkonomien er at bidrage til videndelingen og dermed resultaterne inden for et område, som rummer et enormt potentiale for både miljøet og virksomheder. Derfor havde private virksomheder også mulighed for at tilmelde sig konferencen, og pladserne blev revet væk.

Savnet platform

"Jeg tror, den store interesse skyldes, dels at eksperterne har savnet en platform at mødes på, i kombination med, at vi har en række virksomheder i vores landsdel, der er meget bevidste om, at mulighederne inden for dette felt langt fra er udtømte, siger konferencens tovholder, Anne Holl Hansen. Hun er Klima- og Energikoordinator i Guldborgsund Kommune, der står bag konferencen i samarbejde med Business Lolland-Falster, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og uddannelsescentret CELF.

Bredt område

Temaet på konferencen er, hvordan man sikrer fuld lokal udnyttelse af biomasse som f.eks. halm, roetoppe, træ, ålegræs, tang, alger, gylle m.v. Konferencen har fire gennemgående spor: 1) Behandling af biomasse til afsætning, 2) Protein og saponin, 3) Nye produkter og råvarer, 4) Biogas til transport.

Nye projekter fødes

Konferencen har også til formål at være affyringsrampe for nye bioøkonomiske samarbejdsprojekter på tværs af landet og ekspertise-felter og dermed styrke en bæredygtig udvikling i takt med, at der skabes vækst og nye arbejdspladser.

Stærk bio-landsdel

"Lolland-Falster er en stærk landbrug-/fødevareregion og er derfor leveringsdygtig i tilstrækkelige mængder af de biologiske rest- og spildprodukter, der skal til for at skabe en rentabel bioøkonomisk produktion", fortæller Mikkel Wesselhoff, adm. direktør i erhvervsfremmeorganisationen Business Lolland-Falster. "Derfor er dette område naturligvis særligt interessant for erhvervslivet i vores landsdel", siger Mikkel Wesselhoff.

Planerne for næste års Bioøkonomi Konference er allerede ved at tage form, og meget tyder på, at der bliver brug mere plads.

Nøgleord

Kontakter

Anne Holl Hansen, Klima- og Energikoordinator Guldborgsund Kommune.
E-mail: ahh@guldborgsund.dk
Mobil: +45 25181830

Claus Madelung, Forretningsudvikler, Business Lolland-Falster
E-mail: cm@businesslf.dk
Mobil: +45 29668718

Billeder

Download
Eksempler på restmaterialer_2
Eksempler på restmaterialer_2
Download
Oplæg ved Lars Horsholt Jensen
Oplæg ved Lars Horsholt Jensen
Download
Forside af magasinet Ajour
Forside af magasinet Ajour
Download
Eksempler på restmaterialer_1
Eksempler på restmaterialer_1
Download
Produktprøver fremstillet af biofibre
Produktprøver fremstillet af biofibre
Download

Links

Information om Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster
Business Lolland-Falster
Maribovej 9
4960 Holeby

70228901http://www.businesslf.dk/
Business Lolland-Falster er kommunernes og erhvervslivets fælles erhvervsfremmeorganisation på Lolland-Falster. Vi er sparringspartner for alle lokale erhvervs- og turismevirksomheder, og vi er one point of contact for de der overvejer at etablere sig i området.