Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Biblioteket kan være med at afhjælpe ensomhed hos ældre

Del

Nyt udviklingsprojekt viser, at biblioteket kan være med til at afhjælpe ensomhed hos ældre, når bibliotekets rum og kompetencer bringes i spil i nye samarbejder

København d. 27.11.2017 Biblioteket kan være med til at afhjælpe ensomhed hos ældre, når bibliotekets rum og kompetencer bringes i spil i nye samarbejder. Det viser resultaterne fra det netop offentliggjorte udviklingsprojekt ”Ældrefællesskaber & Biblioteker” initieret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og udført i samarbejde med en række biblioteker og boligsociale medarbejdere.

Ønsket var at undersøge bibliotekets og kulturens potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. I en periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fire kommuner arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for ensomme ældre.

I alt er fem forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 ældre har deltaget på landsplan. Og resultaterne af den kvalitative analyse viser bl.a.: 

 • Ensomheden er mindsket hos halvdelen af deltagerne.
 • Flere har fået mod på at tage mere initiativ og opsøge nye fællesskaber.
 • Størstedelen oplever, at de har fået flere venner/bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken.
 • Størstedelen oplever at kende flere ansigter og navne på andre ældre i lokalområdet.

Direktør for Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen ser positivt på bibliotekets rolle som medspiller på området.

Det er jo interessant, at biblioteket kan være med til at gøre en forskel for de ældre og deres lyst til at deltage i fælleskabet med hverdagskultur og litteratur – og endda for nogle som normalt ikke kommer på biblioteket. Projektet er med til at underbygge et potentiale hos bibliotekerne, som kommunerne måske med fordel kunne være endnu mere opmærksomme på, og invitere bibliotekerne med om bordet, når der laves strategier på ældreområdet. Kultur kan nemlig ændre liv”, siger han.

Centralt i projektet var samarbejdet mellem de boligsociale medarbejdere på den ene side og de biblioteksansatte på den anden side. Biblioteksmedarbejdernes erfaring med arrangementer for ældre mennesker og ekspertise inden for kultur, viden og læring fungerede godt med de boligsociale medarbejderes erfaring med relationelt og involverende arbejde. Til sammen udgjorde de et stærkt team i forhold til at skabe meningsfulde fællesskaber for de ældre deltagere.

”I mange lokalsamfund fungerer biblioteket som et kulturelt mødested med en lang række tilbud ud over bogudlånet – også for ældre. Men aktiviteterne har sjældent fokus rettet mod at skabe fællesskaber, der kan hjælpe ældre ud af ensomhed. Projektet her viser, at biblioteket ved at etablere samarbejder udenfor huset – og at lægge arbejdsgangene lidt om – faktisk kan flytte en hel masse i forhold til ensomhed”, siger projektleder Louise Agger Nexø fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

FAKTA

 • Folkebiblioteket er med sine med sine 38 millioner besøgende årligt Danmarks største kulturinstitution
 • Formålet med projektet var at undersøge, udvikle og teste, hvordan aktiviteter på biblioteket kunne få ældre medborgere ud af ensomheden og ind i nye fællesskaber
 • 143 ældre, deltog i aktiviteterne på de fire biblioteker
 • Projektet foregik over halvandet år i fire udsatte boligområder i Varde, Dalum, Skælskør og København og var et samarbejde mellem lokale biblioteker og boligsociale medarbejdere.
 • Der blev i alt gennemført 72 kvalitative interviews – heraf 22 interviews i forbindelse med evaluering af aktiviteterne virkning.
 • Over halvdelen af de interviewede følge sig mindre ensomme efter aktiviteterne og havde mod på at tage mere initiativ og opsøge nye fællesskaber
 • Tre ud af fire syntes, de fik flere venner og bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken
 • Projektet er støttet af VELUX FONDEN

For yderligere, kontakt:

Louise Agger Nexø, projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Mobil: +45 60 66 - 20 11

Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening
Mobil: +45 40 30 52 30

Tine Segel, formand, Bibliotekarforbundet
Mobil: +45 41 33 70 00

Lars Linderholm, afdelingschef i Ældre Sagens Frivilligafdeling
Mobil: +45 33 96 86 86 

Information om Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Tænketanken Fremtidens BibliotekerFølg pressemeddelelser fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.