Globenewswire

BI Erhvervsejendomme A/S

Del

Kapitalforhøjelse – BI Erhvervsejendomme A/S

København Ø, Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --


Bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S (”Selskabet”) har i dag - i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelsen i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer - besluttet at forhøje Selskabets kapital. Kapitalen forhøjes med op til nominelt DKK 421.500.000 ved emission af 4.215.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 100 i en rettet emission uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Tegningskursen udgør DKK 222,20 pr. aktie à nominelt DKK 100.

Inden kapitalforhøjelsen udgjorde den registrerede selskabskapital nominelt DKK 2.446.600.000 fordelt på 24.466.000 aktier à nominelt DKK 100. Efter kapitalforhøjelse vil den registrerede selskabskapital, såfremt der sker fuld tegning og indbetaling, udgøre nominelt DKK 2.868.100.000 fordelt på 28.681.000 aktier à nominelt DKK 100. På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på DKK 100 en stemme.

De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN som Selskabets eksisterende aktier.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK