Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2018

Del

Den private beskæftigelse steg med 2.600 job i februar. Dermed slår beskæftigelsen rekord i det private.

I februar 2018 var der 2.732.400 personer i job. Beskæftigelsen er i alt steget med 191.500 siden september 2012. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.600 flere i job i februar måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Der er nu flere beskæftiget i den private sektor, end der var før krisen, og det er dermed det højeste antal beskæftigede nogensinde i det private. Måneden før slog den samlede beskæftigelse alle rekorder, så det går meget godt. Alene siden regeringen tiltrådte i sommeren 2015, er der skabt 129.300 flere private jobs.

- Det er meget positivt, at private virksomheder i stor stil efterspørger nye ansatte. Det er samtidigt vigtigt, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for, ellers kan det sætte en stopper for opsvinget.

- Vi har lavet en række initiativer for at forebygge flaskehalse, men det kan ikke stå alene i tid, hvor der allerede er mangel på arbejdskraft i nogle brancher og områder. Derfor vil regeringen bl.a. også styrke virksomhedernes muligheder for at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.

- Det ændrer ikke på, at gode tider også skal bruges til at få flere med. Vi har lavet en trepartsaftale om integration, der bl.a. betyder, at nyankomne flygtninge nu som udgangspunkt ses som jobparate. Vi kan se, at flere flygtninge arbejder nu end tidligere. Vi har også med over 260 millioner kroner fra satspuljen sikret, at folk, der har været på kontanthjælp længe, får en ekstra indsats. Og vi vil senere komme med udspil på handicapområdet.

- Mennesker med handicap har meget at tilbyde landets virksomheder og vil gerne være en del af det arbejdende fællesskab. Alt for få mennesker med handicap er i dag en del af arbejdsmarkedet, selv om de har værdifulde kompetencer, der kan bruges mange steder.

Se beskæftigelsestallene her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum