Berlingske Media

Berlingske Media åbner op for cheflønningerne

Del

Berlingske Media bidrager nu til åbenheden om chefredaktørernes lønniveau ved at offentliggøre det gennemsnitlige lønniveau for virksomhedens chefredaktører.

Flere medieordførere har på det seneste lagt op til, at der i forbindelse med de kommende mediestøtteforhandlinger vil blive fremsat krav om en fuld offentliggørelse af mediecheflønninger helt ned på enkeltredaktørniveau, hvis en privat medievirksomhed skal kunne modtage mediestøtte.

Berlingske Media finder det stærkt uheldigt, hvis kravet om offentlige lønlister bliver brugt som pression under mediestøtteforhandlingerne. For at undgå dette, og for at udvise åbenhed og sikre sammenligningsgrundlaget i branchen, har Berlingske Media valgt at offentliggøre et gennemsnit af lønniveauerne hos virksomhedens chefredaktører.

Gennemsnittet giver et ganske præcist billede af, hvordan lønniveauet hos de redaktionelle topchefer er. Metoden er valgt for at undgå, at enkeltindividers løn skal blive genstand for politisk indblanding eller en personfikseret debat.

Seks chefredaktører er omfattet af beregningen. Det drejer sig om de ansvarshavende chefredaktører på Berlingske, BTMX, Weekendavisen og Radio24syv samt to yderligere chefredaktører på henholdsvis Berlingske og BTMX.

Den gennemsnitlige årsløn for de pågældende chefredaktører er 1.591.150,89 kr. Inkluderet i dette beløb er grundløn, pension og bonus (med en faktor på 50 % udbetalingsrate, hvilket svarer til den faktiske historik) samt bilordning, hvis den enkelte chefredaktør måtte være omfattet af en sådan.

Berlingske Media har valgt ikke at offentliggøre lønniveauet for kommercielle chefer og andre ledere, som ikke er fuldt dedikeret til områder, der omfattes af mediestøtte.

Udgiften til direktion og bestyrelse fremgår for Berlingske Medias vedkommende såvel som for andrevirksomheder af årsregnskabet.

For yderligere information:

Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, 23 32 27 29, tj@berlingskemedia.dk

Mads Rønnøv-Jessen, HR-direktør, 21 68 93 85, madj@berlingskemedia.dk

Information om Berlingske Media

Berlingske Media
Berlingske Media
Pilestræde 34
1147 København K

3375 7575http://www.berlingskemedia.dk/