ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Berettiget kritik af tilsynet med PostNord øger mistanke om urent trav på pakkeområdet

Del

Statsrevisorerne retter kritik af Transportministeriets tilsyn med PostNords danske afdelings regnskabspraksis. Transportministeriet har ikke i tilstrækkelig grad spurgt ind til, om PostNords fordeling af omkostninger og prissætning i Danmark er lovlig, eller baggrunden for, at påstande om krydssubsidiering kan afvises. Nu må Transportministeren sikre gennemsigtighed i PostNords regnskaber og fair konkurrence på pakkeområdet, mener ITD.

Folketingets Statsrevisorer har i dag afgivet beretning om det statsejede PostNords (Post Danmark) regnskabspraksis og indflydelse på det private pakkemarked i Danmark. Statsrevisorerne havde bedt Rigsrevisionen undersøge, hvordan PostNords danske underafdeling, Post Danmark, har fordelt fællesomkostninger på befordringspligtige og ikke-befordringspligtige produkter og tjenester, og om denne fordeling har været i overensstemmelse med gældende regler, samt om der er foregået krydssubsidiering.

Statsrevisorerne konkluderer, at Transportministeriet ikke i tilstrækkelig grad har efterspurgt viden om, hvorvidt Post Danmarks fordeling af fællesomkostninger og prissætning er i overensstemmelse med lovgivningen. Beretningen kan heller ikke afvise fremførte påstande om krydssubsidiering. Konsekvensen er bl.a., at der kan være tvivl om, hvorvidt Post Danmarks regnskabspraksis er korrekt.

- PostNords danske afdeling har haft alt for let spil til at fastsætte sine egne regler og priser. Statsrevisorerne kritiserer eksempelvis, at ministeriet ikke har ført et tilsyn, der gør det muligt at vurdere om markante avanceforhøjelser på brevområdet har været rimelige og stået i forhold til de faktiske omkostninger. Samtidig påpeger Statsrevisorerne, at Transportministeriet burde have fulgt mere effektivt op over for indberetninger fra whistleblowers om, at der finder krydssubsidiering sted mellem PostNords selskaber. Den kritik kan ministeren ikke sidde overhørig. Han må sikre et fuldstændig gennemsigtigt tilsyn og sætte en stopper for urimelig krydssubsidiering, der er dybt skadelig for de private transportvirksomheder, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

ITD har på vegne af medlemmerne anlagt flere sager mod PostNord om uretmæssig regnskabspraksis og krydssubsidiering mellem datterselskaberne – tiltag, der har været til stor skade for de private vognmænd, der ligger i skarp konkurrence med PostNord Logistics på pakke- og stykgodsmarkedet. Anklagen går på, at det statsejede PostNord med sine selskabskonstruktioner har mulighed for at overføre midler fra områder, der ligger inden for befordringspligten, der er omfattet af statstilskud, til de områder, der ligger i skarp konkurrence med private aktører.

Rigsrevisionens revisionsadgang til Post Danmark går gennem Transportministeriet, og det betyder, at Rigsrevisionens adgang til Post Danmark er begrænset til det materiale, som Transportministeriet har eller kan indhente som ejer, eller det materiale, som Trafikstyrelsen allerede har indhentet i tilsynet. Derfor er beretningens konklusion om kritisabelt tilsyn med virksomhedens regnskabspraksis stærkt foruroligende, mener ITD.

- Det forekommer ærlig talt lettere absurd, at det tilsyneladende ikke er juridisk muligt at gennemføre en fuldstændig undersøgelse af PostNords regnskabspraksis, herunder eksempelvis at validere revisorerklæringer mv. Konsekvensen er jo, at PostNords egne oplysninger i vid udstrækning kommer til at stå uimodsagt uden mulighed for efterprøvelse, og det kan ingen være tjent med, siger Carina Christensen.

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Pink trailere sætter trafiksikkerhed på agendaen28.1.2021 08:30:59 CETPressemeddelelse

Fokus på trafiksikkerhed er med til at redde liv. Derfor starter ITD en ny kampagne ”Bliv væk fra lastbilens højre fordæk” om højresvingsulykker og mere tryghed i trafikken. Kampagnen starter i dag og slutter til maj. 19 ITD-medlemsvirksomheder kører med pink trailere, hvor budskabet til alle trafikanter er, at de skal holde sig væk fra lastbilens højre fordæk. ”Bliv væk fra lastbilens højre fordæk” er en del af ITD’s nationale trafiksikkerhedskampagne ”Lastbilkaravanen”.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum