Globenewswire

Bavarian Nordic A/S

Del

Bavarian Nordic offentliggør finansielle forventninger til 2021

 • Som følge af usikkerheden forårsaget af COVID-19 vil selskabets finansielle forventninger til 2021 være mindre specifikke end normalt, indtil der igen er større sigtbarhed i markedet

KØBENHAVN, Danmark, 9. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag de finansielle forventninger til 2021.

I 2021 forventer Bavarian Nordic en omsætning på mellem DKK 1.900 og DKK 2.200 mio. og et driftsresultat (EBITDA) på mellem DKK 100 mio. og DKK 250 mio. Likvider ved årets udgang forventes at være mellem DKK 300 mio. og DKK 500 mio., eksklusive provenu fra udbud af nye aktier.

Hovedforudsætninger

Omsætning:

 • Den lave ende af omsætningsintervallet afspejler et scenarie, hvor nedlukningen som følge af COVID-19 fortsætter efter årets første kvartal i nøglemarkeder, såsom USA og Tyskland. Den høje ende af omsætningsintervallet afspejler et scenarie, hvor en gradvis genåbning vil ske i nøglemarkederne i løbet af andet kvartal, og hvor rejseaktiviteten genoptages i tredje og fjerne kvartal 2021.
 • Koppe- og ebolavaccineforretningen ventes ikke at blive påvirket af COVID-19.

Forskning og udvikling:

 • Forsknings- og udviklingsomkostninger på ca. DKK 750 mio. forventes i 2021. Det største enkeltstående projekt i 2021 er RSV programmet, hvor omkostninger til produktion af vacciner til fase 3 samt omkostninger til det planlagte Human Challenge-forsøg er indregnet. For COVID-19 programmet forventes omkostninger på op til ca. DKK 200 mio. til et fase 2-forsøg og opskalering af produktionen, som led i forberedelserne til et fase 3-forsøg. Disse omkostninger vil blive kapitaliseret, hvorfor forsknings- og udviklingsomkostninger, der indregnes i resultatopgørelsen ventes at være ca. DKK 550 mio.

Likvider:

 • Der forventes milepælsbetalinger på ca. DKK 375 mio. til GSK, som knytter sig til overførsel af produktionsteknologien for Rabipur/RabAvert og Encepur.
 • Ændringer i arbejdskapitalen på ca. DKK 300 mio., primært drevet af øgede lagerbeholdninger af Rabipur/RabAvert og Encepur.
 • Investeringer på ca. DKK 650 mio., hvoraf størstedelen er direkte relateret til de indkøbte vacciner, Rabipur/RabAvert og Encepur, og vedrører opgraderingen af bulkproduktionen samt kapitaliserede tech-transfer omkostninger.
 • Træk på den eksisterende lånefacilitet på EUR 30 mio. hos den Europæiske Investeringsbank
 • Investering i COVID-19 program på op til DKK 200 mio. (kapitaliserede forsknings- og udviklingsomkostninger)

Investeringer:

 • Cirka halvdelen af de samlede investeringer relaterer sig til den nye produktionsfacilitet. Designet af faciliteten er blevet justeret for at opnå større fleksibilitet, der muliggør samtidig produktion af Bavarian Nordics egenudviklede produkter og giver plads til dedikeret udstyr til produktionen af Rabipur/RabAvert og Encepur. Det justerede design har øget den samlede forventede investering relateret til fabrikken til ca. DKK 650 mio. fra de tidligere annoncerede DKK 450 mio. Ombygningen forventes afsluttet i 2022.
 • Kapitalisering af tech-transfer omkostninger i 2021 forventes at være ca. DKK 150-200 mio.
 • Efter 2022, og med udgangspunkt i nuværende planer, forventes de årlige investeringer af falde til et niveau omkring DKK 50-100 mio.

De finansielle forventninger er baseret på følgende valutakurser: DKK 6,10 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 03 / 2021

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK