VIVE

Barnløse kvinder klarer sig bedre end mændene

Del

Kvinder uden børn klarer sig markant bedre og har højere uddannelsesniveau end mænd uden børn, der ofte har en kort uddannelse og er mere sårbare og socialt isoleret. Det viser en ny VIVE-rapport om barnløse og forældre på 52-97 år.

Omkring 10 procent af de ældre i Danmark har ingen børn – og blandt disse er der store forskelle på trivsel og sociale forholde blandt mænd og kvinder. Mens barnløse kvinder oftere har lange videregående uddannelser og højere indkomst end kvinder med børn, så er det modsat hos mændene.

”Det tegner sig et billede af, at barnløse kvinder ofte har fokuseret på uddannelse og karriere i stedet for familie. Måske har barnløshed endda været en forudsætning for, at kvinderne kunne uddanne sig og komme på arbejdsmarkedet på fuld tid. Det modsatte er tilfældet hos mændene, som i langt højere grad har kunnet gøre karriere trods – eller endda i kraft ­­– af familien,” siger Anu Siren, der er seniorforsker hos VIVE.

Konklusionerne bygger på svar fra 10.062 danskere i alderen 52-97 år, der er en del af den såkaldte Ældredatabase, hvor VIVE siden 1997 har indsamlet oplysninger om ældres helbred, trivsel og livsstil.

Mænd uden børn er mere sårbare socialt og psykisk
Ud over af have lavere uddannelsesniveau og indkomst, så er mænd uden børn også ofte sårbare både fysisk, socialt og psykisk. Mange barnløse ældre mænd oplever for eksempel, at de ikke har nogen, der er parat til at lytte, når de har behov for at snakke.

”Ældre mænd uden børn er generelt mere ensomme end de ældre kvinder, der heller ikke har børn. Det er svært at sige præcist, hvorfor mændene er mere ensomme. Men vi ser en tendens til, at kvinder ofte har et bredere socialt netværk og derfor er knap så afhængige af familien,” forklarer Anu Siren. Hun tilføjer, at undersøgelsen også viser, at mænd uden børn er mindre aktive og bruger mindre tid på fritidsinteresser.

Generelt ses der dog en tendens til, at barnløse – både mænd og kvinder – er mere ensomme end de personer, der har børn. Rapporten viser desuden, at det at have en partner spiller en positiv rolle i forhold til trivsel og ensomhed – uanset om man har børn eller ej. Mange ældre har også en kæreste eller partner, selvom de bor alene.

”Men også her ser vi en markant forskel blandt de ældre med og uden børn. Det er godt hver tredje af de aleneboende ældre med børn, som er i et forhold, mens det samme gælder for mindre end hver fjerde af de ældre uden børn, som bor alene,” siger Anu Siren.

Trivsel og sociale forhold blandt 52-97-årige danskere med og uden børn:

  • 10 % af de ældre har ingen børn.

  • 18 % af mændene uden børn, der bor alene, er ensomme. Det gælder 14 % af kvinderne i samme situation.

  • 3 % af mændene med børn og partner er ensomme. Blandt kvinderne med børn og partner er 4 % ensomme.

  • 32 % af de ældre med børn, der bor alene, har en partner eller kæreste. Blandt de ældre uden børn, der bor alene, er det 18 %, der har en kæreste eller partner.

  • 42 % af kvinderne, som ikke har børn og bor alene, har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Det gælder 21 % af mændene i samme situation.

  • 45 % af mændene med partner og børn har en årlig bruttoindkomst på 400.000 kr. eller derover. Blandt kvinderne er det 25 %.

Rapporten indeholder flere tal, der beskriver trivsel, sociale og socioøkonomiske forhold blandt ældre mænd og kvinder med og uden børn i Danmark.

Hent rapporten: Barnløshed og familieform i det sene voksenliv.

Fakta om Ældredatabasen

Ældredatabasen indeholder data fra stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse for et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 52 år og derover. Undersøgelsen er blevet foretaget hvert femte år siden 1997. I 2017 svarede 10.062 personer mellem 52 og 97 år på spørgeskemaet. Ældredatabasen er samtidig en forløbsdatabase, der så vidt muligt følger de samme ældre over tid med fem års mellemrum.

Kontakter

Seniorforsker Anu Siren, 33 69 77 53, anu@vive.dk

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en fusion af KORA og SFI. Vi leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og til at styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor både i kommuner, regioner og nationalt.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum