Region Hovedstaden

Banebrydende sundhedsforskning skal blive til life science virksomheder og sundhedsløsninger

Del

Region Hovedstaden indgår unikt samarbejde med BioInnovation Institute om at styrke førende internationale forskningsmiljøer og spirende life science miljøer til gavn for patienter og borgere.

Region Hovedstadens syv hospitaler rummer nogle af verdens bedste sundhedsforskere. De forsker i banebrydende idéer, som er så gode, at de skal endnu hurtigere ud til borgerne, ikke bare i hovedstadsregionen, men til hele Danmark og resten af verden. Det skal nu ske med hjælp fra den selvstændige fond, BioInnovation Institute, der tidligere har været en del af Novo Nordisk Fonden.

Med op til 18 millioner kroner per projekt vil BioInnovation Institute (BII) støtte enkelte, særligt lovende initiativer fra universitets –og hospitalsmiljøerne i Region Hovedstaden i det såkaldte BII Faculty Program. Programmet løber over tre år og optager projekter, der adresserer nogle af de største globale udfordringer som f.eks. reproduktive sygdomme og barnløshed.

Som en del af programmet tilbydes forskningsgruppen for hvert af de udvalgte projekter et såkaldt inkubatormiljø hos BII. Her vil de arbejde i kontorer og i laboratorier side om side med tidlige life science start-ups, der er en del af BII’s øvrige programmer.

- Sundhedsforskere i Region Hovedstaden præsterer topforskning, og de gode idéer ønsker vi med BII’s Faculty program at accelerere forretningsmæssigt og sikre kommercialisering og investeringsparathed. En løsning som denne, hvor forskningsgrupperne flytter til BII for at være en del af et dynamisk iværksættermiljø og får finansiering på op til 18 millioner kroner over tre år, er helt unikt. Vi har store forventninger til, at det vil sætte et aftryk på dansk forskning, life science iværksætteri og på sigt også vores fælles globale sundhedsudfordringer, siger Jens Nielsen, CEO for BII og professor, Chalmers University of Technology.

Til gavn for patienterne
Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden står allerede stærkt med mange forskningsmiljøer på højt internationalt niveau. Med det nye samarbejde vil regionen også kunne udbygge sin position inden for life science, og det kommer patienterne til gavn i form af ny medicin, ny teknologi og bedre behandlingstilbud.

- Jeg er glad for, at vi nu meget direkte kan identificere lovende forskningsidéer og koble dem til BioInnovation Institute. Dels siger det noget om de gode forskningsbetingelser i universitets –og hospitalsmiljøerne, hvor idéerne gror, og dels imødekommer det Region Hovedstadens målsætning om, at al den gode sundhedsforskning hurtigere skal kunne bidrage til at løse sundhedsmæssige udfordringer gennem nye produkter og serviceydelser, siger Mads Monrad Hansen, konstitueret direktør, Center for Regional Udvikling, og chef for Enheden for Sundhedsforskning og Innovation i Region Hovedstaden.

Enheden for Sundhedsforskning og Innovation i Region Hovedstaden skal, i samarbejde med hospitalerne, prækvalificere og drive indstillingerne til innovative projekter, der kan komme ind under Faculty Programmet, hvis de er kompetitive nok og vurderes egnet til at kunne gennemføre BII’s evalueringsproces.

Første Faculty bevilling går til fertilitetsforsker
Professor Henriette Svarre Nielsen på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital bliver den første til at forske intensivt i tre år hos BII. Hun startede i oktober 2020.

Formålet med Svarres projekt er at udvikle en diagnostisk test, som kan informere par om, hvad de kan gøre efter graviditetstab. Projektet har som formål at øge antallet af levende fødsler.

Projektet er i en klinisk fase og kombinerer en test, der både diagnosticerer fosteret og forældrene ved hjælp af biomarkører.

Fakta

  • Region Hovedstaden bedriver forskning for mere end 2,4 mia. kr. årligt, mere end halvdelen er eksternt finansieret af bl.a. EU-bevillinger, offentlige og private forskningsfonde.
  • BioInnovation Institute Fonden (BII) er en international non-profit fond, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. BII driver en inkubator for at accelerere forskningsbaseret innovation og iværksætteri mod udviklingen af nye produkter og services til gavn for mennesker og samfund.
  • Fonden tilbyder adgang til 3500 m2 højteknologiske laboratorier, accelerations- og inkubationsprogrammer, kommerciel support og internationalt netværk.
  • Projekterne udvælges i fællesskab for at sikre, at forskningen er af interesse for både BII og Region
  • Projekterne udføres af regionens forskere i henhold til en aftalt projektplan og bliver lokaliseret hos BII i København.
  • Aftalen og pipeline af projekter ledes af en styregruppe, som består af repræsentanter fra BII samt repræsentanter fra regionens hospitaler og administration.
  • Regionens interesse i udvalgte projekter tænkes sikret gennem godkendelse fra hospitalsdirektionen og afdelingsledelsen af de berørte afdelinger/hospitaler, som også vil modtage bevillingen.
  • Licensaftalen indeholder en mulighed for spin-out’et til at købe rettighederne. De nærmere vilkår vil afhænge af, om projektet angår industriel bioteknologi (industrial biotech), medicinsk teknologi, herunder medicinsk udstyr, (health tech) eller lægemiddeludvikling (therapeutics).
  • Region Hovedstaden er ansvarlig for at drive projekterne og forskningen.
  • Aftalen løber frem til 2030.

Pressekontakt
Mads Monrad Hansen via Region Hovedstadens pressevagt: 70209588
Casper Linnemann, Communications Lead, BioInnovation Institute, telefon 41727994 og email cli@bii.dk

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Medarbejderne melder om stigende tilfredshed med Sundhedsplatformen21.5.2021 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sundhedsplatformen blev indført i Region Hovedstaden og Sjælland i 2016 og -17 for at skabe mere sammenhæng i behandlingen, mere inddragelse af patienterne og hurtigere adgang til resultater. Medarbejderne i de to regioner har i april svaret på en brugerundersøgelse. Tilfredsheden er stigende, men undersøgelsen peger også på områder, hvor arbejdet med forbedringer for medarbejderne skal fortsætte.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum