Marine Stewardship Council

Bæredygtigt fiskeri kender ingen grænser

Del

Fiskeriminister Karen Ellemann deltog igår ved annonceringen af MSC-certificeringen af hestereje-fiskeriet. Certificeringen er et resultat af et stort samarbejde blandt mere end 400 fartøjsejere fra Thyborøn til Breskens.

Kathrine Helt RI 78, Hvide Sande fotokreditering: ChristerHolte
Kathrine Helt RI 78, Hvide Sande fotokreditering: ChristerHolte

En milepæl for europæisk fiskerihistorie: Danske hesterejefiskere har gennem et større samarbejde med tyske og hollandske kollegaer arbejdet på at sikre et bæredygtigt hesterejefiskeri i Nordsøen og har sammen opnået MSC-certifikatet for bæredygtigt fiskeri. Hesterejen (Crangon crangon) er et af de sidste store fiskerier i Europa, der ikke er kvotereguleret. Fiskeriet har ved certificeringen forpligtet sig til en kontrolleret og bæredygtig anvendelse af hesterejebestanden i Nordsøen.

Jeg ved, at fiskerne af hesterejer har lagt et stort arbejde i at sikre, at fiskeriet lever op til MSC´s høje krav for bæredygtigt fiskeri. Som fiskeriminister bliver jeg ærlig talt stolt, når dansk fiskeri er en drivkraft henimod at sikre et bæredygtigt fiskeri på tværs af landegrænserne,” siger fiskeriminister Karen Ellemann.

MSC-certificeringen af hesterejefiskeriet involverer 80% af alle de europæiske hesterejefiskere og består af tre nationer, mere end 400 fartøjer og 12 producentorganisationer. 28 fartøjer er med i certificeringen fra Danmark. Hesterejefiskeriet er et gammelt erhverv, og mange af fiskerne er fra fiskerfamilier, der i generationer har været involveret i hesterejefiskeriet. Hvert fartøj beskæftiger 2-3 mand, og rejerne fanges oftest indenfor 12 sømil fra land men kan gå ud til 30m dybde. Tilsammen fanger de tyske, danske og hollandske fiskere ca. 30.000 tons hesterejer; det er mere end 90 % af de årlige landinger i Nordsøen.

Kombinerede kræfter for at beskytte havenes ressourcer    

Vejen til MSC-certificering var alt andet end let. Vi har nærmest bygget en hel fiskeriforvaltning op fra bunden – med regler, kontrol og videnskabelig rådgivning. Så det har været et stort arbejde at opnå enighed blandt  400 fartøjsejere fra tre forskellige lande med tre forskellige kulturer . Derfor er vi særligt stolte af, at vi har nået vores mål sammen, og at vi lever op til MSC’s høje krav til bæredygtig fiskeriforvaltning" siger Jesper Juul Larsen fra Sydvestjysk Fiskeriforening. Samarbejdet er frivilligt og startede for mere end syv år siden, hvor hollandske, tyske og danske fartøjsejere begyndte at undersøge mulighederne for at få MSC-certificeret fiskeriet. Sammen med videnskabsfolk begyndte erhvervet at udvikle en tresidig forvaltningsplan for hesterejefiskeriet. Forvaltningsplanen  skal sikre en bæredygtig udnyttelse af  hesterejebestanden og belyse de miljømæssige påvirkninger fra fiskeriet på kort og længere sigt.

Første forvaltningsplan nogensinde for hesterejefiskeriet  

Certificeringen af hesterejefiskeriet har været anderledes end certificeringen af andre danske fiskerier, da hesterejer ikke er en kvoteret art. For at sikre at fiskeriet lever op til standarderne under MSC, har det derfor været nødvendigt at udvikle en forvaltningsplan, da man ikke vidste meget om hesterejebestanden og fiskeriets påvirkning af denne. ”Det har været en udfordrende opgave at få MSC-certificeret hesterejefiskeriet, men nu har vi endelig beviset på, at hesterejefiskeriet drives bæredygtigt. Det har krævet en kæmpe indsats fra alle involverede, og særligt de danske fiskeres indsats og samarbejde for at nå hertil er beundringsværdig Sofie Smedegaard Mathiessen Fiskerikonsulent ved DFPO. Hamburg Universitet og en arbejdsgruppe under Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har været med til at udvikle en model, der skal sikre en bæredygtig udnyttelse af hesterejebestanden og sætte målbare resultater op for MSC-vurderingen. Fiskeriets indvirkning på økosystemet spiller en vigtig rolle i certificeringen og foranstaltninger, såsom et globalt overvågningssystem af fiskeriet, indførelse af tekniske fremskridt, større netmaske til at minimere bifangst af mindre hesterejer er inkluderet som faktorer, der minimerer miljøpåvirkningen fra fiskeriet. 

Hjemmearbejde til fiskerne

MSC certificering er en anerkendelse af et bæredygtigt hesterejefiskeri, men arbejdet er endnu ikke helt færdigt. Fiskerne skal yderligere opfylde syv krav i de kommende år under deres certifikat. Der bliver fulgt op på dette årligt. De skal kunne vise, at foranstaltningerne i forvaltningsplanen virker, og at mængden af heste​​rejer i havet forbliver stabil, herunder reduktion af bifangst af unge hesterejer eller andre fiskearter. Derudover er det vigtigt at indsamle og optimere yderligere data om fiskeriets interaktioner med økosystemet. Til dette formål er der etableret et intensivt samarbejde på tværs af grænserne mellem hesterejefiskerne fra Danmark, Tyskland og Holland. ”Certificeringen af hesterejefiskeriet på tværs af landegrænser har vist, at MSC-programmets incitament system fungerer: Fiskeriet har lagt alle kræfter i for at sikre en fremtidig bæredygtig udnyttelse af Nordsøens hesterejer. Det sender samtidig et stærkt signal om at fiskerne tager ansvar for at sikre et bæredygtigt hav," siger kommunikationschef Majken Møller fra MSC Danmark.

For information, yderligere billedmateriale og spørgsmål til MSC kontakt kommunikations-og marketingchef MSC Danmark:

Majken Møller:  Majken.moller@msc.org eller telefon +45 53 555 008

For information og spørgsmål oplysninger om hesterejefiskeriet, kontakt: fiskerikonsulent i DFPO Sofie Smedegaard Mathiesen: ssm@dkfisk.dkeller formand for Sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen jjl@dkfisk.dk.

De deltagende parter i certificeringen er (Cooperatieve Visserij Organisatie (CVO) Nederlandene, MSC GbR Tyskland og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO).

Certificeringsrapporten kan findes her: https://fisheries.msc.org/en/fisheries/north-sea-brown-shrimp

Fotomateriale vedhæftet:

Fiskeriminister Karen Ellemann får overrakt MSC certifikatet for det danske hesterejefiskeri i Bruxelles

Foto MSC , Left to right on the picture:

Philipp Oberdörfer Germany Fisheries,

German Jeub, Ministry of Food and Agriculture

Karen Ellemann Danish Minister for Fisheries and Equal Opportunities and Nordic Cooperation

Niels Wichmann Danish fisheries President of DFPO

Carola Schouten Dutch minister of Agriculture, Nature and Food,

Kees van Beveren Dutch fisheries chairman CVO

Note til redaktøren:

Hesterejen (Crangon crangon) er forholdsvis ukendt blant forbrugere i Danmark, men betragtes som en delikatesse i Belgien, Tyskland og Holland. Størstedelen af dansk fangede hesterejer eksporteres til disse markeder, men Hesterejen fås også på adskillige restauranter i Jylland.

Om MSC:

Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation. Vores vision er, at verdenshavene myldrer med liv, og fiskebestandene bevares for denne og fremtidige generationer. Vores miljømærke og certificeringsprogram anerkender og belønner bæredygtig fiskeripraksis og hjælper til at skabe et mere bæredygtigt marked for fisk og skaldyr. MSC blev etableret for 20 år siden og er i dag verdens mest anerkendte certificeringsprogram for bæredygtigt, vildtfanget fisk og skaldyr.

Om MSC-mærket – den blå fisk.

MSC mærket på et fisk- og skaldyrsprodukt betyder at:

  • Det stammer fra et vildfangende fiskeri der er blevet certificeret af en uafhængig part imod MSCs forskningsbaserede standard for miljømæssigt bæredygtigt fiskeri.
  • Det er fuldt sporbart til en bæredygtig kilde.

For at blive solgt med MSCs blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden er udviklet i sammen med eksperter, herunder forskere, videnskabsfolk, fiskerne og miljøorganisationer. Standarden opdateres løbende for at sikre, at den fortsat afspejler den internationalt bedste praksis inden for havforvaltning.

Certificering kræver bl.a. at fiskeriet kan sikre:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand - der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.
  • At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status quo.

Besøg os på de sociale medier:

   

Billeder

Kathrine Helt RI 78, Hvide Sande fotokreditering: ChristerHolte
Kathrine Helt RI 78, Hvide Sande fotokreditering: ChristerHolte
Download
Download

Information om Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council
Marine Stewardship Council
Marine House, 1-3 Snow Hill
´FC1A-2DH London

Følg pressemeddelelser fra Marine Stewardship Council

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Marine Stewardship Council

Dansk og Svensk fiskeri vælger at suspendere bæredygtigt sildefiskeri21.9.2018 09:03Pressemeddelelse

Det danske og svenske fiskeri har valgt at selv suspendere deres MSC-certifikat på sild fra Skagerrak, Kattegat og Vestlige Østersø med effekt fra 21 september 2018. Det er en frivillig beslutning fra det danske og svenske fiskeri at suspendere MSC certifikatet. Fiskeriet blev MSC certificeret i oktober 2016 og silden fra dette fiskeri kommer fra to sildebestande i henholdsvis Skagerrak, Kattegat og den Vestlige Østersø, men da bestandene er svære at skelne fra hinanden rammer suspenderingen begge bestande.

Danske dagligvarekæder giver forbrugere størst udvalg af bæredygtige fiske- og skaldyrsprodukter12.3.2018 20:41Pressemeddelelse

Danske dagligvarekæder indtager en førsteplads blandt de nordiske lande, når det kommer til udvalget af MSC-certificerede bæredygtige fiske- og skaldyrsprodukter blandt supermarkedernes private label-produkter. Det viser en ny opgørelse fra Marine Stewardship Council (MSC), der er en international mærkningsordning for vildtfanget og bæredygtigt fiskeri. Svenskerne løber med andenpladsen, Finland ligger nummer tre, mens nordmændene må tage til takke med en fjerdeplads.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum