Region Hovedstaden

Bælter bruges sjældnere i psykiatrien

Del

Der går stadig længere mellem brugen af bæltefikseringer i psykiatrien i Region Hovedstaden.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstaden fortsat falder. Siden den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte, er antallet af bæltefikseringsepisoder faldet med 34,7 procent i Region Hovedstaden. Samtidig er antallet af personer, som lægges i bælte reduceret med 26,3 procent. Dermed er psykiatrien godt på vej mod at nå målet om en samlet reduktion på 50 procent, som er målet for indsatsen.

Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen:

- Bæltefikseringer er og bliver et voldsomt indgreb særligt for mennesker med psykiske lidelser. Derfor har vi også fra politisk hold fulgt brugen af bæltefikseringer meget tæt de sidste år og i samarbejde med psykiatriens ledelse understøttet personalets arbejde med at få bugt med bælterne. Jeg er glad for at se, at det gør en forskel, når vi løfter i flok. Vi er ikke i mål endnu, men vi har taget et stort skridt på vejen.

I 2014 indgik Region Hovedstaden og de øvrige regioner en partnerskabsaftale med Sundheds- og Ældreministeriet om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Allerede før denne partnerskabsaftale udarbejdede Region Hovedstadens Psykiatri en handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer. Den indeholder en række forskellige tiltag, som er blevet afprøvet på psykiatriens centre fx forsøg med bæltefri afdelinger, sanserum, opkvalificering af medarbejdere og nye værktøjer til konfliktnedtrapning.

Selvom der kun er fastsat mål for nedbringelsen af tvang på nogle områder, så måles og følges alle former for tvang, så man kan sikre, at én form for tvang ikke erstatter en anden. Derfor skal der holdes ekstra godt øje med fastholdelser, som i øjeblikket er stigende, siger Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi kan se en lille stigning i antallet af gange, hvor patienter fastholdes af personalet. En del af forklaringen er, man kun skal registrere den mest indgribende tvangsform, så det peger på, at fastholdelserne ikke så ofte ender i en bæltefiksering som før i tiden. Men det skal selvfølgelig følges tæt, siger Sophie Hæstorp Andersen.

For yderligere information kontakt:

Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten på 7020 9588.

Fakta: I 2014 indgik Sundheds- og ældreministeriet og regionerne en partnerskabsaftale om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Aftalen betyder, at regionerne forpligter sig til at halvere brugen af bæltefikseringer og andel af patienter, som udsættes for en bæltefiksering.

Tidligere samme år udarbejdede Region Hovedstadens Psykiatri en handleplan for nedbringelse af tvang. Handleplanen beskriver de indsatsområder og konkrete initiativer, som er iværksat for at nedbringe tvangen. I 2017 udkommer en opdateret version, som skal udbrede indsatser, som er blevet afprøvet med god effekt, samt sætte ekstra fokus på fysisk tvang som fx fastholdelser.

Indikator

2011-2013 baseline

2014/2015

2015/2016

Udvikling fra baseline til 2015/2016

Udvikling 2014/2015 til 2015/2016

Milepæl 2020

Bæltefikseringer Region Hovedstadens Psykiatri

Total antal bæltefikseringer (antal)

1.770

1.339

1.155

-615

-184

885

Antal personer der bæltefikseres (antal)

716

564

528

-188

-36

358

Total antal bæltefikseringer over 48 timer (antal)

196

179

145

-51

-34

98

Andel af personer (unikke CPR) der bæltefikseres af antal indlagte (pct.)

6,8

5,4

5,1

-1,7

-0,3

3,4

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum