Automatiske ledningsforespørgsler: Kun prisen til forskel på stor og lille udbyder

Del

Om to år skal alle ledningsejere lovmæssigt kunne besvare alle ledningsforespørgsler inden for to timer. Umuligt for de fleste, som derfor får brug for et program, der klarer det automatisk. Besvarelsesprogrammerne på markedet kan det samme, men prisen kan være op til fire gange dyrere hos store producenter.

Der vil altid være en risiko for en graveskade, når en entreprenør sætter skovlen i jorden. Risikoen kan minimeres gennem LER-systemet og programmer, der automatisk besvarer forespørgsler. Foto: PR.
Der vil altid være en risiko for en graveskade, når en entreprenør sætter skovlen i jorden. Risikoen kan minimeres gennem LER-systemet og programmer, der automatisk besvarer forespørgsler. Foto: PR.

Er du en af ledningsejerne på de mere end 750.000 kilometer ledning, der ligger i jorden i Danmark, så er du allerede nu bekendt med at besvare ledningsforespørgsler, når en entreprenør skal grave i nærheden af netop dit ledningsnet. I dag har du god tid til at besvare forespørgslen, da det bare skal klares inden fem døgn. Det ændrer sig dog 30. juni 2023, hvor det bliver lovpligtigt at besvare forespørgslen via system-til-system dataoverførsel og inden for kun to timer.

En markant forskel, som mange ledningsejere endnu ikke er parate eller har kapacitet til. Derfor er det allerede nu en god idé at overveje, hvordan lovændringen skal gribes an.

En forskel på mange tusinde kroner

I mange brancher bliver forespørgslerne på nuværende tidspunkt besvaret manuelt. Her vil den nedsatte svartid blive umulig for mange at overholde, da opgaven kræver medarbejdere med særlige kompetencer og viden. En løsning er at lade et specialprogram besvare forespørgslen automatisk i stedet.

Der findes allerede en række muligheder på markedet fra forskellige mere eller mindre kendte leverandører. Selvom store forskelle i opstarts- og driftspris kunne antyde noget andet, så er der meget små, hvis ingen, forskelle i funktionalitet og kvalitet. For eksempel er prisen på LER-Robotten fra GIS4Mobile omkring 5.000 kroner, mens den kan være mere end fire gange højere for en tilsvarende service fra tilsvarende aktører, selvom alle LER-besvarelsesprogrammer på markedet på samme vis besvarer ledningsforespørgslerne på baggrund af gemte datasæt leveret af ledningsejeren, og yder samme service. 

– LER-Robotten er bygget på samme driftssikre system som vores andre produkter, og som vi har gennemtestet de sidste 10 år. Da LER-oplysningerne i forvejen er en integreret del af vores systempakke til entreprenører, var det lige for at videreudvikle en platform til brug for ledningsejerne, som kan hjælpe dem med at overholde de nye tidsfrister og være med til bedst muligt at sikre deres ledninger mod graveskader, siger Ove Lindholt Hansen, der er landinspektør og grundlægger af virksomheden GIS4Mobile. Han tilføjer:

– Da vi benytter en allerede eksisterende teknologi, er LER-besvarelsesplatformen i virkeligheden et ganske simpelthen program at tilføje, og som efter min mening ikke bør koste brugeren alverden, at få adgang til.

Fysiske data bør digitaliseres i god tid

Ove Lindholdt Hansen peger også på en anden vigtig grund til allerede nu at begynde at automatisere svarprocessen. Han oplever nemlig, at meget ledningsdata endnu ikke er digitaliseret og fortsat kun findes i fysisk form ude hos ledningsejerne.

– Data, der kun findes fysisk på papir, udgør ikke alene en større sikkerhedsrisiko, der kan ramme ledningsejeren, hvis de ødelægges eller bliver væk. Det er også data, der på nuværende tidspunkt alligevel skal registreres elektronisk ved hver forespørgsel, hvilket der næppe vil være tid til, når de nye retningslinjer træder i kraft, siger Ove Lindholdt Hansen, og tilføjer:

– Jo tættere vi kommer på juli 2023, jo mere efterspørgsel vil der være på konsulenter og rådgivere, som kan digitalisere data. Så undgå panik før lukketid og få digitaliseret din virksomheds ledningsdata i god tid. Det er i forvejen en fordel for alle parter nu, og særligt når du inden længe alligevel bliver tvunget til at digitalisere.

Om LER 2.0:

Ledningsejerregistret (LER) er drevet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og er sat i verden for at sikre, at entreprenører og andre graveaktører hurtigt og nemt kan få kontakt til ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde.

LER fungerer ved, at en graveaktør, der søger ledningsoplysninger, opretter en graveforespørgsel i LER. Herefter modtages en samlet oversigt over ledningsejere inden for graveområdet. Samtidig sender LER automatisk en besked til de ledningsejere, som kan have ledninger i området. Ledningsejerne har derefter max fem arbejdsdage til at sende ledningsplaner direkte til graveaktøren.

For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0, kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger, samt tilpasser dem, så de kan udveksles i det påkrævede format. Da fristen for udlevering af ledningsoplysninger nedsættes fra fem dage til to timer inden for hverdage, vil de fleste ledningsejere få brug for systemer, der kan sikre automatisk udveksling af ledningsoplysninger. For de fleste ledningsejere vil der være en omstillingsproces for at kunne efterkomme disse nye krav. De nye krav træder i kraft den 30. juni 2023.

Kilde: www.ler.dk

Nøgleord

Kontakter

Ove Lindholt Hansen
Direktør, GIS4Mobile
(+45) 40 10 10 91
mail@gis4mobile.com

Billeder

Der vil altid være en risiko for en graveskade, når en entreprenør sætter skovlen i jorden. Risikoen kan minimeres gennem LER-systemet og programmer, der automatisk besvarer forespørgsler. Foto: PR.
Der vil altid være en risiko for en graveskade, når en entreprenør sætter skovlen i jorden. Risikoen kan minimeres gennem LER-systemet og programmer, der automatisk besvarer forespørgsler. Foto: PR.
Download
Om under to år skal alt ledningsdata digitaliseres og kunne leveres gennem LER på max to timer. Foto: PR.
Om under to år skal alt ledningsdata digitaliseres og kunne leveres gennem LER på max to timer. Foto: PR.
Download
Ledningsejere skal i dag besvare ledningsforespørgsler inden for fem arbejdsdage. I 2023 ændrer dette sig til to timer. Det kommer til at blive en udfordring for mange. Foto: PR.
Ledningsejere skal i dag besvare ledningsforespørgsler inden for fem arbejdsdage. I 2023 ændrer dette sig til to timer. Det kommer til at blive en udfordring for mange. Foto: PR.
Download
Der er store forskelle i pris blandt de tilgængelige LER-programmer på markedet, men det afspejler sig ikke i funktionalitet. LER-Robotten fra GIS4Mobile koster kun 5.000 kroner. Foto: PR.
Der er store forskelle i pris blandt de tilgængelige LER-programmer på markedet, men det afspejler sig ikke i funktionalitet. LER-Robotten fra GIS4Mobile koster kun 5.000 kroner. Foto: PR.
Download

Information om GIS4Mobile

GIS4Mobile
Solmarksvej 20
8240 Risskov

40 10 10 91https://gis4mobile.dk/

GIS4Mobile er grundlagt af Ove Lindholst Hansen i 2010. GIS4Mobile udvikler apps og software til registrering og brug af geografiske data for alle faggrupper, der arbejder med entreprenør- og jordarbejde. www.gis4mobile.dk