ATP

Automatisk udbetaling af engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Del

ATP vil i løbet af oktober udbetale 1.000 kr. i engangstilskud til borgere, der i april 2020 var helt eller delvist på offentlig forsørgelsesydelse. Beløbet udbetales automatisk, og man skal ikke selv gøre noget.

Som led i genopretningspakken for dansk økonomi i forbindelse med COVID-19 har et flertal i Folketinget besluttet at udbetale 1.000 kr. i engangstilskud til den del af befolkningen, der helt eller delvist har modtaget en offentlig forsørgelsesydelse for april 2020. Engangstilskuddet er skattefrit og udbetales til eksempelvis modtagere af dagpenge, SU, kontanthjælp, barselsdagpenge, folkepension, førtidspension, efterløn samt en række andre forsørgelsesydelser.

Engangstilskuddet på 1.000 kr. bliver automatisk udbetalt til dem, der kan få det, i løbet af oktober, og man skal derfor ikke gøre noget for at modtage beløbet. Eneste krav er, at man har en NemKonto. Det har langt de fleste borgere, der modtager ydelser fra det offentlige, i forvejen.

Det er vigtigt at understrege, at nogle vil få de 1.000 kr. i starten af oktober, andre først senere på måneden. ATP anbefaler derfor, at man holder øje med sin NemKonto.

Har man ikke en NemKonto, skal man sørge for at få den oprettet hurtigst muligt, for at få tilskuddet udbetalt. Hvis man planlægger at skifte bank i den kommende tid, er det en god idé at være ekstra opmærksom på at give den nye bank besked om, hvilken konto der skal bruges som NemKonto, så pengene lander rigtigt.

Engangstilskuddet udbetales automatisk og er skattefrit. Tilskuddet får derfor heller ikke betydning for de offentlige ydelser, man i forvejen modtager. Man skal med andre ord ikke foretage sig noget i forbindelse med udbetalingen af tilskuddet, hvis bare NemKonto’en er på plads.


Yderligere information om engangstilskuddet kan findes på www.borger.dk/engangstilskud og i en engelsk version på www.lifeindenmark.dk/one-time-payment.FAKTA:

Engangstilskuddet på 1.000 kr. bliver automatisk udbetalt i løbet af oktober.


Modtagere af følgende ydelser får automatisk engangstilskuddet, hvis de – helt eller delvist – har modtaget ydelsen for april 2020 og har en NemKonto:

Pension, efterløn mv.

 • Folkepension
 • Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)
 • Seniorpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Fleksløntilskud
 • Delpension 

Arbejdsmarked

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Ferieydelser fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Sygedagpenge fra kommunen eller Søfartsstyrelsen
 • Kompensation ved seniorjob
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelser
 • Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne
 • Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
 • Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

Uddannelse og skoleydelser

 • SU – Statens Uddannelsesstøtte
 • SU-tillægsstipendium sammen med slutlån
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Skoleydelse på produktionsskoler
 • Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse
 • Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse
 • Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.
 • Elevstøtte efter loven lov om arbejdsmarkedsuddannelser
 • Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser
 • Tilskud til praktik i udlandet

Nøgleord

Kontakter

Pressekontakt:
Presserådgiver Christian Rask, tlf.: 21690703 eller cra@atp.dk

Information om ATP

ATP
ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

70 11 12 13https://www.atp.dk/

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

ATP establishes new fund and opens for external investors2.10.2020 09:30:00 CESTPress release

With a capital commitment of €800m, ATP has established its seventh fund ATP PEP VII in the subsidiary Private Equity Partners (ATP PEP). ”ATP PEP has year after year provided a world-class return to our members and at the same time the team has been able to implement our increased requirements for ESG-integration in the investment processes and ensured that ATP’s tax policy has been implemented. Therefore, I am very pleased that we have entered into an agreement on another fund”, says Mikkel Svenstrup, CIO at ATP. At the same time, ATP gives the team in ATP PEP the possibility to seek interest among other likeminded institutional investorstoparticipate in a parallel fund to ATP PEP VII. ”This in order to ensure a longer lasting business model where ATP achieves further savings and can still maintain a strong and competent investment team”, says Mikkel Svenstrup. In parallel ATP will work on obtaining the necessary regulatory approvals. ”We are pleased with the launch of the seventh fu

ATP etablerer ny fond og åbner for eksterne investorer2.10.2020 09:30:00 CESTPressemeddelelse

ATP har med et kapitalgrundlag på 6 mia. kroner etableret sin syvende fond, ATP PEP VII, i datterselskabet Private Equity Partners (”ATP PEP”). ”ATP PEP har år efter år leveret afkast i verdensklasse til vores medlemmer, og samtidig har teamet evnet at implementere vores øgede krav om ESG-integration i investeringsprocesserne og været med til at sikre, at ATP’s skattepolitik er blevet ført ud i livet. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har landet en aftale om endnu en fond”, siger Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør i ATP. ATP giver samtidig teamet i ATP PEP mulighed for at afsøge interessen blandt eksterne institutionelle investorer for at deltage i en parallel fond til ATP PEP VII. ”Det gør vi for at sikre en mere langtidsholdbar forretningsmodel, hvor ATP opnår yderligere besparelser, og vi er samtidig i stand til at fastholde et stærkt og kompetent investeringsteam”, siger Mikkel Svenstrup. Sideløbende vil arbejdet med at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser blive ivær

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum