ATP

ATP forhøjer medlemmernes pensioner med historiske 30 mia. kr.

Del

Stærke investeringsafkast og rekordresultater over de seneste tre år betyder, at ATP skruer op for pensionerne til alle selskabets mere end 5 millioner medlemmer. Stigningen er den største i ATP’s historie og giver med 30,4 mia. kr. alle medlemmer en livslang og mærkbart større pension.

ATP Livslang Pension stiger 4 pct. fra 1. januar 2022. Stigningen gælder alle ATP’s medlemmer, både de nuværende og fremtidens pensionister, resten af livet. Den sker på baggrund af flere års historisk stærke investeringsresultater, der har polstret ATP’s finansielle reserver, så der nu er råderum til at bruge 30,4 mia. kr. på at øge medlemmernes ATP-pensioner.

”Det er meget glædeligt, at ATP fortsætter med at levere så stærke resultater på investeringssiden. Vores finansielle resultater over særligt de sidste tre år gør, at vi har økonomi til at hæve udbetalingerne med et uhørt stort milliardbeløb, som kommer alle vores medlemmer til gode. For næsten 40 pct. af pensionisterne herhjemme er ATP Livslang Pension deres eneste pensionssupplement til folkepensionen, så det her er et løft, der betyder noget, for mange, mange tusinde pensionister i Danmark, resten af deres liv,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

30,4 mia. kr. mere til pensioner

ATP Livslang Pension er en ydelse, som omfatter næsten alle på det danske arbejdsmarked. Hvert år udbetaler ATP mere end 17 mia. kr. til medlemmerne, og det tal stiger med ca. 700 mio. kr. om året som konsekvens af, at ATP’s bestyrelse nu har besluttet at øge udbetalingen med 4 pct. Forhøjelsen koster ATP 30,4 mia. kr., der tages fra de økonomiske reserver.

”30 mia. kr. er – også for et selskab af ATP’s størrelse – rigtigt mange penge. Men vi har råd til det, fordi vores afkast har været så ekstremt gode i flere år, at vores formue i dag er på over 900 mia. kr. Det er medlemmernes penge, vi investerer, og vi er meget bevidste om den tillidserklæring, det er fra danskernes side. For ATP gælder det om at sikre grundtrygheden for alle pensionister, og derfor er det meget tilfredsstillende for os at kunne øge pensionerne så markant. For selvfølgelig skal danskerne have glæde af det, når deres indbetalinger hos os bliver så meget mere værd,” siger Bo Foged.

For en gennemsnitlig 66-årig pensionist betyder stigningen, at ATP-pensionen vokser med godt 14.000 kr. samlet set i den resterende del af medlemmets forventede levetid.

ATP har aldrig tidligere forhøjet pensionerne med så stort et beløb for samtlige medlemmer. Man skal tilbage til 1993, før ATP forhøjede pensionerne i samme størrelsesorden. Dengang fik pensionisterne 4 pct. mere, mens de øvrige medlemmer fik 3,6 pct.

Sidste gang ATP forhøjede udbetalingerne for alle medlemmer var i 2017, hvor alle pensioner blev hævet med 1 pct.

Fakta:

  • 30,4 mia. kr. bruger ATP af sine økonomiske reserver – bonuspotentialet – på at hæve ATP Livslang Pension med 4 pct.
  • Stigningen træder i kraft 1. januar 2022.
  • Stigningen omfatter alle 5,4 millioner medlemmer af ATP og dermed både de nuværende mere end 1 million pensionister og alle fremtidige pensionister.
  • For en gennemsnitlig 66-årig pensionist med 17.000 kr. i årlig pension (2020) fra ATP betyder en stigning på 4 pct., at han eller hun får ca. 14.300 kr. mere i samlet ATP-pension set over den forventede restlevetid. På årsbasis er der tale om en stigning på ca. 700 kr.
  • For en 66-årig pensionist med fuld ATP-pension (25.200 kr. i 2020) stiger den samlede udbetaling i resten af pensionistens levetid med mere end 20.000 kr.
  • ATP’s bonuspolitik siger, at ATP kan øge alle medlemmernes pensioner, når bonusgraden overstiger 20 pct. Bonuspotentialet er de ”frie midler”, ATP råder over, når værdien af alle ATP’s garantier til medlemmerne er gjort op. Bonusgraden beregnes som forholdet mellem de frie midler og værdien af ATP’s garantier og udtrykker dermed, hvor velpolstret ATP er. Ved halvårsregnskabet 2021 lød bonusgraden i ATP på 22,8 pct.

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om ATP

ATP
ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

70 11 12 13https://www.atp.dk/

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 925 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

40.000 virksomheder står foran stor regning, men den kan nemt undgås19.11.2021 05:00:00 CET | Pressemeddelelse

Som arbejdsgiver skal man senest den 30. november 2021 tilkendegive, hvis man vil beholde de indefrosne feriepenge for sine medarbejdere. Man kan beholde pengene i virksomheden, indtil den enkelte medarbejder fx når pensionsalderen. Hvis man ønsker at beholde pengene i virksomheden, skal man tilkendegive dette til Lønmodtagernes Feriemidler på virk.dk. Gør man ikke det, bliver man tvunget til at betale alle feriemidlerne nu.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum