ATP

ATP forbedrer ATP Livslang Pension

Del

For at fremtidssikre ATP Livslang Pension forbedrer ATP fra 2022 den måde, vi investerer indbetalingerne til pension. Målet er, at man skal have lidt mere at leve for den dag, man går på pension og resten af livet. Det kræver, at ATP investerer en del af medlemmernes bidrag med lidt højere risiko.

ATP Livslang Pension skal også fremover være med til at sikre økonomisk grundtryghed for medlemmerne. Derfor forbedrer ATP fra den 1. januar 2022 medlemmernes pensionsprodukt og investerer de yngre medlemmers bidrag med højere risiko for at øge mulighederne for, at man får mere udbetalt som pensionist. Det er Folketinget, der har vedtaget en lov, der giver ATP mulighed for at ændre den måde, ATP-bidragene investeres på.

Sådan har ATP investeret hidtil

Når man som medlem indbetaler til ATP, optjener man pension, der kan udbetales, fra man når folkepensionsalderen og resten af livet. I dag investerer ATP 80 procent af medlemmernes indbetalinger til ATP Livslang Pension med lav risiko for at kunne udbetale den pension, vi har lovet. Resten investerer ATP med højere risiko for løbende at kunne forhøje pensionerne med bonus.

Sådan investerer ATP fremover

Fremover vil det være 60 procent af indbetalingerne, der investeres med lav risiko. 20 procent vil blive investeret med en højere risiko for at få et højere afkast, så man kan forvente at optjene en højere pension for denne del af indbetalingerne.Med den højere investeringsrisiko følger også, at pensionens størrelse kan svinge mere på vej mod pensioneringen. Når der er 15 år eller mindre, til medlemmets folkepensionsalder, vil ATP begynde at reducere investeringsrisikoen, således at medlemmet kender sin pension fuldt ud, når folkepensionsalderen nås. De sidste 20 procent investeres som hidtil, for at skabe råderum til at forhøje pensionerne med bonus.

 Ændringen har ikke betydning for nuværende pensionister

Ændringen har kun betydning for dem, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Ændringen har således ikke betydning for dem, der allerede i dag får udbetalt ATP Livslang Pension. Det hele sker automatisk, og man skal ikke selv gøre noget.

Koncerndirektør i ATP, Kim Kehlet Johansen, udtaler: ”I ATP forbedrer vi nu vores forretningsmodel, så også de kommende pensionister kan regne med ATP Livslang Pension, som en del af den økonomiske grundtryghed. Vi forventer, at det vil betyde et løft i pensionerne, særligt for dem med mange år til pension.”

Om ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er et supplement til folkepensionen og indgår som en del af den fælles grundforsørgelse sammen med folkepensionen. ATP Livslang Pension udbetales garanteret og livsvarigt fra folkepensionsalderen. ATP sikrer medlemmernes pension og købekraften heraf gennem ansvarlige investeringer af medlemmernes indbetalinger, der sikrer gode og stabile afkast. ATP’s hidtidige forretningsmodel har historisk leveret gode resultater og fået international anerkendelse. Over tid har forretningsmodellen bl.a. sikret forudsigelige pensioner, finansieret medlemmernes stigende levetider og delvist realværdisikret pensionsrettighederne. Du kan læse mere her: atp.dk/fremtidssikring

Nøgleord

Kontakter

Seniorpresserådgiver Christian Frederik Mortensen 20 56 87 02

Information om ATP

ATP
ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

70 11 12 13https://www.atp.dk/

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 925 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

40.000 virksomheder står foran stor regning, men den kan nemt undgås19.11.2021 05:00:00 CET | Pressemeddelelse

Som arbejdsgiver skal man senest den 30. november 2021 tilkendegive, hvis man vil beholde de indefrosne feriepenge for sine medarbejdere. Man kan beholde pengene i virksomheden, indtil den enkelte medarbejder fx når pensionsalderen. Hvis man ønsker at beholde pengene i virksomheden, skal man tilkendegive dette til Lønmodtagernes Feriemidler på virk.dk. Gør man ikke det, bliver man tvunget til at betale alle feriemidlerne nu.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum