Region Hovedstaden

Årlig måling af patienttilfredshed i akutmodtagelser

Del

Region Hovedstaden har spurgt patienterne om deres oplevelser i akutmodtagelser og akutklinikker. Resultaterne viser, at omkring syv ud af ti er tilfredse med deres besøg.

Hvert år måler regionerne patienternes tilfredshed med deres besøg i akutmodtagelser og akutklinikker, og årets måling viser ikke de store udsving i forhold til sidste års måling.

Resultaterne fra de næsten 2000 besvarelser viser, at 68 procent af patienterne i akutmodtagelserne og 73 procent af patienterne i akutklinikkerne i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres besøg, mens 15 procent af patienterne i akutmodtagelserne og 11 procent af patienterne i akutklinikkerne slet ikke eller i ringe grad er tilfredse med besøget.

Målingen viser overordnet, at den fremgang, man så i 2017, fastholdes, og enkelte hospitaler oplever fremgange på en række områder. Blandt andet på Bispebjerg Hospital, hvor patienterne giver udtryk for, at de føler sig mere velkomne, og tilfredsheden med ventetiden ligger over landsgennemsnittet.

  • Vi har arbejdet meget med information til patienterne og forventningsafstemning. Den mundtlige information og vejledning bliver understøttet af velkomstkort og en børnebog til børn og deres familier. Den lægger op, til at familien kan inddrages i, hvad der skal ske, så de er forberedt – også i børnehøjde. Derudover så har vi haft ansat et hold af sygeplejestuderende, der specifikt har haft fokus på at bedre velkomsten og gøre oplevelsen af ventetid bedre for patienter og pårørende. De har serveret kaffe, hjulpet med wi-fi, svaret på spørgsmål, informeret løbende om ventetiden, holdt i hånd m.v. Det er vores indtryk, at det har været meget positivt, både for patienterne, men også for personalets arbejdsmiljø, siger afdelingssygeplejerske Birgitte Godiksen fra Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital.

Positiv udvikling men plads til forbedring
Også på Hillerød, Frederikssund, Frederiksberg og Bornholm peger målingen på forbedringer på en række områder, men i det store perspektiv er der ikke sket den store udvikling i forhold til sidste års måling. Målet er forsat at forbedre tilfredsheden yderligere og derfor har Styregruppen for Fremtidens Hospital og Akutområdet besluttet, at smertelindring og information om ventetid skal være de kommende regionale indsatsområder. Her er plads til forbedring og mulighed for at lære af hospitaler som eksempelvis Nordsjællands Hospital, der blandt andet med morgenmøder, smerteambassadører og mini-spørgeskemaundersøgelse har arbejdet med bedre smertelindring i akutmodtagelsen.

Ser man på akutmodtagelserne i et toårs perspektiv, har der været signifikante fremgange på tre vigtige områder:

  • Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer
  • Patienterne informeres tilstrækkeligt om udvikling i ventetid
  • Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg

Yderligere information:

  • Region Hovedstadens pressevagt, tlf.: 70 20 95 88

Fakta:

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) gennemføres årligt, og omfatter akut ambulante patienter, der har haft et besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden 24. august til 13. september 2018.  
  • Region Hovedstaden har seks akutmodtagelser (inkl. Rigshospitalets Traumecenter) og seks akutklinikker.
  • Resultaterne bygger på svar fra knap 1980 patienter, der givet feedback på deres oplevelser i en af Region Hovedstadens akutmodtagelser eller akutklinikker.
  • Undersøgelsen er gennemført af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) på vegne af de fem danske regioner.
  • Læs den nationale rapport samt resultater på regions-, hospitals- og akutmodtagelsesniveau.

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum