VIA University College

Ansatte i ældreplejen får tilbudt kurser i værdig ældrepleje

Del

Sundhedsstyrelsens videnscenter for værdig ældrepleje har udpeget VIA University College til at stå for gratis kurser, temadage og konferencer med fokus på værdig ældrepleje til ansatte og ledere i ældreplejen. 3.000 ansatte ventes at blive efteruddannet.

Der bliver sat øget fokus på værdig ældrepleje i Danmark med efteruddannelse til 3.000 ansatte i ældreplejen.
Der bliver sat øget fokus på værdig ældrepleje i Danmark med efteruddannelse til 3.000 ansatte i ældreplejen.

Sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere og andre faggrupper fra ældreplejen i de jyske kommuner og i resten af landet får nu mulighed for gratis at blive klædt på med nye kompetencer til at sikre en endnu mere værdig ældrepleje.

Det er Sundhedsstyrelsens nationale videnscenter for værdig ældrepleje, der står bag indsatsen. Videnscentret er politisk blevet tildelt midler til at understøtte kommuners og private plejeenheders arbejde med at skabe endnu mere værdighed i ældreplejen – blandt andet gennem kurser, temadage, konferencer og en diplomuddannelse for medarbejdere og ledere i ældreplejen.

”Med Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje ønsker vi at bidrage til at skabe endnu mere værdighed i ældreplejen til gavn for de mange ældre, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde medarbejdere og ledere fra ældreplejen praksisnær kompetenceudvikling, der giver konkrete redskaber og metoder, de kan anvende i deres daglige arbejde,” forklarer Kari Rose Holm, der er projektleder i Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje og specialkonsulent hos Sundhedsstyrelsen.

3.000 ansatte bliver efteruddannet frem til 2021

Sundhedsstyrelsen har efter en udbudsrunde udpeget de to professionshøjskoler VIA University College i Jylland og Absalon på Sjælland til at stå for kompetenceudviklingen af ansatte fra ældreplejen. Begge uddannelsesinstitutioner har årelang erfaring på området.

”Vi forventer, at der fra 2019 til 2021 kommer ca. 3.000 ansatte fra ældreplejen i de danske kommuner på gratis temadage, kurser og konferencer. Vi er p.t. ved at færdigudvikle indholdet i kompetenceudviklingen, og man kan tilmelde sig allerede nu. Målet er, at også svage ældre fremover skal opleve at have selvbestemmelse i forhold til planlægningen af deres dag,” fortæller ph.d. og forskningsleder Rikke Gregersen fra VIA University College.

Hun har stor viden om ældre og demens og indgår som faglig koordinator i projektet vedrørende kompetenceudvikling i værdig ældrepleje.

Rikke Gregersen påpeger, at der i 2025 ifølge prognoserne vil være 87.000 flere danskere over 80 år end i dag og også en markant stigning i antallet af mennesker med demens. Ligeledes vil gruppen af 65-79-årige vokse.

Kompetenceudvikling med seks temaer

I kompetenceudviklingen bliver der sat fokus på seks forskellige temaer i forhold til værdig ældrepleje for svage ældre: 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng 4. Mad og ernæring 5. En værdig død 6. Pårørende.

Både kurser og temadage starter op hos VIA i Aarhus og Holstebro i maj. Og i efteråret følger en konference.

Ligeledes udbyder VIA fra efteråret et diplomuddannelsesmodul i forandringsledelse, som er tonet til ledere i ældreplejen.

Øget fokus på det borgernære sundhedsvæsen

”I fremtiden vil der politisk blive sat øget fokus på det borgernære sundhedsvæsen og dermed på at få løst flest mulige sundhedsopgaver i kommunerne. I den forbindelse er det yderst relevant at tilbyde efteruddannelsesforløb, der bidrager til en styrket indsats i ældreplejen i forhold til værdighed. Medarbejderne på sundhedsområdet i kommunerne er allerede dygtige og engagerede, men alt kan jo blive bedre. Det er også vigtigt, at de ansatte i ældreplejen bliver klædt på med den nyeste viden fra blandt andet forskning,” fremhæver uddannelsesleder i VIA, Claus Kjærboe Lundholm.

Han har hos VIA det overordnede ansvar for opkvalificeringen af medarbejdere og ledere fra kommuner til at implementere en mere værdig ældrepleje.

VIA står geografisk for at kompetenceudvikle ansatte fra ældreplejen vest for Storebælt, mens Professionshøjskolen Absalon dækker området øst for Storebælt.

Yderligere oplysninger om kompetenceudviklingen hos VIA til en mere værdig ældrepleje fås hos:

Uddannelsesleder Claus Kjærboe Lundholm, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 29 97. E-mail: clkl@via.dk

Forskningsleder, faglig koordinator og demensekspert Rikke Gregersen, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 18 10. E-mail: rigr@via.dk

Se hjemmesiden, hvor VIA University College udbyder kompetenceudvikling til en mere værdig ældrepleje: www.via.dk/værdig-ældrepleje

Se hjemmesiden, hvor Professionshøjskolen Absalon udbyder kompetenceudvikling til en mere værdig ældrepleje: https://phabsalon.dk/videreuddannelse/sundhed-og-ernaering/en-vaerdig-aeldrepleje/

Yderligere oplysninger om Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje fås hos:

Projektleder i Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje og specialkonsulent hos Sundhedsstyrelsen, Kari Rose Holm. Telefon: 77 22 74 00 / 72 22 85 10. E-mail: kroh@sst.dk 

Nøgleord

Billeder

Der bliver sat øget fokus på værdig ældrepleje i Danmark med efteruddannelse til 3.000 ansatte i ældreplejen.
Der bliver sat øget fokus på værdig ældrepleje i Danmark med efteruddannelse til 3.000 ansatte i ældreplejen.
Download
Uddannelsesleder Claus Kjærboe Lundholm, VIA University College.
Uddannelsesleder Claus Kjærboe Lundholm, VIA University College.
Download
Forskningsleder, faglig koordinator og demensekspert Rikke Gregersen, VIA University College.
Forskningsleder, faglig koordinator og demensekspert Rikke Gregersen, VIA University College.
Download

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum