Rockwool Fonden

Andelen af udsatte unge varierer, men er nu stabilt høj

Del

Ny bog afdækker afdækker historikken, omfanget og årsagerne, der ligger bag problemet med udsatte unge.

Andelen af unge, der er udsatte, varierer med konjunkturerne. Når ledigheden er høj, er andelen af udsatte unge også høj, og når ledigheden er lav, er andelen lav, fremgår det af figuren neden for.

Set over en længere periode er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at problemet er blevet strukturelt mindre. Tværtimod bliver problemet tilsyneladende større. Ledigheden er i 2015 over 0,5 procentpoint lavere end i 2000. Men andelen af udsatte unge er over 0,5 procentpoint højere.

Hvis man sammenligner med udviklingen for en anden udfordret gruppe på arbejdsmarkedet – de ikke-vestlige indvandrere – er det også interessant at bemærke, at denne gruppes beskæftigelsesproblemer tilsyneladende er blevet strukturelt mindre i perioden. Figuren viser således en fremgang i beskæftigelsen over de 15 år på ca. 4 procentpoint.

Samfundsmæssige og individuelle problemer

For de unge indebærer den manglende integration i samfundet store personlige problemer. Og de samfundsøkonomiske omkostninger er omfattende. I en tidligere analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er det beregnet, at det store antal udsatte unge betyder et samfundsmæssigt tab i mistede skatter og øgede overførselsudgifter på 12-15 mia. kr. årligt.

En netop udgivet bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed går nu bag om problemet. På baggrund af analyser i enheden afdækkes dele af det kompleks, der bedst kan betegnes som et strukturelt problem.

Bogen inddrager bl.a. forhold som betydningen af fædres kriminalitet, anbringelse uden for hjemmet, frafald på erhvervsuddannelserne, ungdomskriminalitet og betydningen af, hvor i landet man bor.

Et særligt tema er den sociale arv og mulighederne for social- og uddannelsesmæssig mobilitet. Bogen dokumenterer også, at mange udsatte unge er konfronteret med særdeles sammensatte problemer i form af psykisk sygdom, kriminalitet, stofmisbrug og tidlig graviditet.

Læs mere om bogen Hvad ved vi om udsatte unge - Historik, omfang og årsager

Nøgleord

Kontakter

Formidlingschef Bent Jensen på telefon: 20 10 53 47 eller mail: bej@rff.dk

Billeder

Information om Rockwool Fonden

Rockwool Fonden
Rockwool Fonden