Spar Nord Bank A/S

Analyse: Byggevirksomheder i overbevisende fremgang

Del

En ny analyse af knap 9.500 regnskaber fra byggebranchen konkluderer, at branchen nu for alvor er ved at løfte sig fri af krisen. Godt 7 ud af 10 byggevirksomheder har nu sorte tal på bundlinjen, og andelen af byggevirksomheder med fremgang i indtjening og egenkapital stiger kraftigt.

Der er fortsat lang vej til før krise-niveau for byggebranchen, men en analyse af 81,5 procent af sektorens aktuelle regnskaber viser tydelige tegn på økonomisk bedring.

Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i præcis 9.416 regnskaber, som landets byggevirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

- Med godt 80 procent af de kvalificerede regnskaber i hus har vi nu et solidt grundlag for at konkludere, at byggebranchen har det bedre end længe set. I 2014 leverede mere end syv ud af ti byggevirksomheder sorte tal på bundlinjen, og det er den højeste andel, siden finanskrisen ramte os, siger administrerende direktør Allan Jakobsen fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

71,1 procent af de analyserede virksomheder leverer sorte tal på bundlinjen i det seneste regnskabsår, mens det i 2010 eksempelvis kun var 56,7 procent af virksomhederne, der kunne levere et positivt resultat.

Andelen af de 9.416 virksomheder, der formår at øge indtjening og egenkapital, ligger også på et relativt højt niveau. Mens kun knap halvdelen af byggevirksomhederne kunne løfte deres resultat fra 2012 til 2013, er det 56 procent, der har fået et bedre resultat i 2014 sammenlignet med 2013. Også egenkapitalen får et markant løft, idet 59,5 procent af byggevirksomhederne har formået at styrke deres egenkapital fra 2013 til 2014.

Statslige investeringer afgørende

En væsentlig årsag til de forbedrede regnskaber er ifølge cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm de massive offentlige bygge- anlægsinvesteringer:

- De offentlige investeringer ligger på et historisk højt niveau, både absolut og i forhold til det samlede investeringsniveau i den danske økonomi. Herunder byggeri af eksempelvis den københavnske metro, motorveje og igangsætningen af bygningen af de nye supersygehuse, konstaterer han.

Han siger supplerende, at BoligJob-ordningen også hører til blandt de politiske stimuli, der har bidraget til sektorens fremgang:

- BoligJob-ordningen bidrog også til vækst og beskæftigelse – både for håndværkerne og byggematerialeproducenterne. Og ikke mindst forventningen om, at ordningen ville blive afskaffet ved årsskiftet, har fremskyndet nogle private byggeprojekter i 2014, fortsætter han.

Offentlige investeringer og politiske stimuli har således en del af æren for fremgangen i det seneste regnskabsår, men Jens Nyholm understreger, at de offentlige investeringer sandsynligvis ikke kommer til at stige yderligere. Derfor skal væksten fremadrettet komme fra virksomhedernes og husholdningernes investeringer i produktionsapparat og boliger.

Dansk Byggeri: Blind omsætningsmaksimering fortid

I Dansk Byggeri genkender cheføkonom Bo Sandberg den positive udvikling i 2014, som han forklarer med effekter på både udbuds- og efterspørgselssiden.

- På udbudssiden blev bestanden af bygge- og anlægsvirksomheder under kriseårene skåret kraftigt til. De tilbageværende virksomheder er blevet mere selektive, og fokus er nu i højere grad på bundlinje og soliditet frem for toplinje. Blindt fokus på omsætningsmaksimering i bygge- og anlægsbranchen hører fortiden til, siger Bo Sandberg.

- Samtidig har vi fra og med 2014 set en stigende efterspørgsel rettet mod bygge- og anlægsbranchen. De fleste nøgletal peger i positiv retning. Flere beskæftigede, færre konkurser og nu altså også en mere udbredt tendens til sorte tal på bundlinjen, fortsætter han.

Dansk Byggeri forventer en fortsat, forsigtig konjunkturgenopretning i 2015 og 2016.

- Der skulle en trist baggrund i skikkelse af orkanen Bodil til for at løfte byggeaktiviteten i 2014. Det gav ekstraordinært meget arbejde med at udbedre stormskader og oversvømmelser. Men siden da er niveauet blevet fastholdt, siger Bo Sandberg og peger blandt andet på boligmarkedet som forklaring:

- Boligmarkedet har rettet sig med højere priser og flere ejendomshandler. Og netop antallet af ejendomshandler har stor betydning for byggeaktiviteten, da det typisk er omkring ejerskifter, der renoveres mest. Hertil kommer et relativt højt aktivitetsomfang med offentlige investeringer og store anlægsarbejder. Til gengæld er nybyggeriet af boliger fortsat uholdbart lavt.

Uskønt forløb for BoligJob-ordningen

Afslutningsvis ser Dansk Byggeri frem til, at der fra 2016 og frem kommer stabile rammevilkår for forbrugernes køb af renoveringsopgaver, når BoligJob-ordningen målrettes energiforbedringer.

- BoligJob-ordningen har været præget af et uskønt og uhensigtsmæssigt stop-and-go-forløb i hele dens levetid siden 2011, hvor den undervejs har været afskaffet i to omgange. Med det kommende målrettede fokus på energirenovering fra 2016 og frem nærmer vi os forhåbentlig en permanent løsning, der giver stabile rammevilkår for forbrugerne samt for håndværks- og servicevirksomhederne, siger Bo Sandberg afsluttende.

Kontakter

Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057 eller jny@sparnord.dk
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Tlf. 28503819 eller bsa@danskbyggeri.dk
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Proff.dk). Tlf. 2790 3102 eller kristoffer.apollo@eniro.com

Billeder

Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord
Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord
Download

Vedhæftede filer

Information om Spar Nord Bank A/S

Spar Nord Bank A/S
Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15, Postboks 162
9100 Aalborg

+45 96 34 40 00http://www.sparnord.dk
Om Regnskabsanalysen 2015 På baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes udvikling i resultat før skat og egenkapital, sådan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne. Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden juli 2014 til august 2015. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der ikke er i normal drift. Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus på at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som eksempelvis byggeri, industri, transport og handel/detail. Om Spar Nord Med flere end 385.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner. Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer. For yderligere information se www.sparnord.dk Om Proff.dk Proff.dk er et unikt valideringsværktøj med fokus på business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med nøgletal og data omkring virksomheder og ledere – alt sammen gratis. Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S. For yderligere information se www.proff.dk

Følg pressemeddelelser fra Spar Nord Bank A/S

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Spar Nord Bank A/S