Københavns Kommune Socialforvaltningen

Akut hjælpepakke til socialområdet i København

Del

Torsdag aften indgik seks partier på Københavns Rådhus en aftale i coronaens tegn, da de fordelte midlerne i den såkaldte overførselssag. Blandt andet bliver der nu sat penge af til en akut hjælpepakke på socialområdet til særlige indsatser for de mest udsatte københavnere.

Med hjælp fra budgetparterne i socialudvalget er det lykkedes socialborgmester Mia Nyegaard (R) at skaffe 28,6 mio. kroner til socialområdet, deriblandt en akut hjælpepakke, som skal afhjælpe ensomhed blandt socialt udsatte. Pengene kommer fra forhandlingerne i den såkaldte overførselssag, hvor partierne bag budget 2020 fordeler ubrugte midler fra sidste års budget. I alt forhandlede partierne om 580 mio. kroner.

”Overførselssagen står i år i krisens tegn. Vi har haft en bunden opgave med at finde gode og tiltrængte løsninger for byens borgere og virksomheder. Som socialborgmester er jeg glad for, at det er lykkedes at finde penge til hjælpepakken, som bl.a. rummer en ekstraordinær indsats mod ensomhed via ledsagelse, en fremskudt substitutionsbehandling i misbrugsmiljøerne og flere indsatser overfor udsatte børn,” siger den radikale socialborgmester Mia Nyegaard.

Sociale indsatser, der får midler fra overførselssagen

Den sociale hjælpepakke skal afhjælpe ensomhed blandt socialt udsatte, ved bl.a. at give mere tid til 1:1 kontakt, til ledsagelse og til aktiviteter, samt opspore udsatte børn og andre grupper, som ikke har haft kontakt med forvaltningen under krisen.

Der blev også givet penge til en lang række vigtige sociale foranstaltninger. Det gælder fx genhusning af borgere fra Mændenes Hjem, der skal sættes i stand, transitprogram for udenlandske migranter, sociale viceværter ved H17 i Kødbyen og ved skæve boliger rundt i byen. Der gives også penge til flere medarbejdere på herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej, ligesom der gives midler til en opsøgende social indsat fra kommunens hjemløseteam i forbindelse med oprydningen af de ulovlige fartøjer i Erdkehlgraven ved Christiania.

Derudover blev der også fundet penge til Socialforvaltningens såkaldte ”need to”-opgaver. Det er opgaver, som f.eks. stigende priser på alkoholbehandling og private herberger. Forvaltningen fik opfyldt alle sine ”need to”-behov på flg. områder:

Stigende udgifter til alkoholbehandling, supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade, merudgifter ifm. udgifter til personaleopnormering på døgninstitutionen Nexus som følge af påbud fra Socialtilsynet om at fjerne tv-overvågning samt udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre.

 

Fakta om overførselssagen 2020:

Overførselssagen er forårets ’lille’ budgetaftale.

I år forhandlede budgetpartier om fordelingen af i alt 580 mio. kr.

Partierne bag aftalen er: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.

Aftalen, som landede torsdag aften 14. maj, er præget af ønsket om at afbøde coronaens økonomiske og menneskelige skadevirkninger.

Der blev sat midler af til tre hjælpepakker: Socialområdet, ældreområdet og erhvervslivet.

Læs mere om aftalen om overførselssagen 2020 i aftaleteksten.

Den akutte hjælpepakke:

  • 12,0 mio. kr. på service i 2020 til aktiviteter og ledsagelse til socialt udsatte borgere og borgere med handicap på bo- og døgninstitutioner
  • 3,1 mio. kr. på service i 2020 til øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt
  • 0,2 mio. kr. til Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af relation
  • 1,1 mio. kr. på service i 2020 til at supplere den nationale hjælpepakke til udsatte borgere med ekstra kapacitet til nødovernatning og særlige omsorgspladser samt styrkelse af misbrugsbehandling på gaden.
  • 3,5 mio. kr. på service i 2020 til særlig opsporing og rådgivning af børn, familier og borgere.
  • 3,9 mio. kr. på service i 2020 til indsatser i hjemmet for udsatte børn og unge, og børn og unge med handicap, med henblik på at understøtte deres skolegang og uddannelse.

Kontakter

Socialborgmester Mia Nyegaard via pressechef Thomas Søie Hansen 20529786

Vedhæftede filer

Information om Københavns Kommune Socialforvaltningen

Københavns Kommune Socialforvaltningen
Københavns Kommune Socialforvaltningen
Bernstoffsgade 17
1592 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk/sof

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum