Lederne

Aftale om ledelse og kompetencer skal give reelle forbedringer i den offentlige sektor

Del

Ledernes formand ser mange gode elementer i den nye aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Men det er helt afgørende, at den også reelt fører til bedre rammer for lederne og forbedringer for borgerne.

Svend Askær, formand for Lederne, tager positivt imod den nye aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, som regeringen i dag har indgået med KL og Danske Regioner.

- Der er en række gode elementer i aftalen, som absolut har potentiale til at styrke både ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Det vil Lederne gerne kvittere for. Men når det er sagt, er det helt afgørende, at initiativerne i aftalen også kommer helt ud at leve i virkeligheden på arbejdspladserne. Det vil sige, at de offentlige ledere reelt skal have bedre rammer for at lede, og at borgerne skal kunne mærke reelle forbedringer i den offentlige service, siger Svend Askær.

Aftalen indebærer blandt andet, at der skal gennemføres et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Der nedsættes også en taskforce, som skal komme med anbefalinger til, hvordan det sikres, at flere ledere skifter mellem den private og den offentlige sektor og mellem de forskellige sektor i det offentlige. Regeringen, KL og Danske Regioner er også enige om at etablere et rådgivende, tværoffentligt kompetenceråd, der løbende skal analysere og vurdere, hvilke kompetencer der er behov for i den offentlige sektor. Målet er, at midlerne til kompetenceudvikling skal bruges, så de skaber mest mulig værdi for borgerne.

Afgørende med mål for sygefravær

Svend Askær ser fornuftige perspektiver i både eftersynet af lederuddannelserne, taskforcen om større mobilitet og det nye kompetenceråd. Han er også tilfreds med, at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at sygefraværet i både stat, regioner og kommuner skal falde år for år frem mod 2022.

- Det er vigtigt at sætte ind mod sygefraværet i den offentlige sektor, som desværre stadig er højere end i sammenlignelige jobfunktioner i den private sektor. Og der er også alt for store uforklarlige forskelle i sygefraværet fra kommune til kommune. Derfor er det et afgørende element i aftalen, at der lokalt skal arbejdes med mål for reduktion af sygefraværet alle steder, siger Svend Askær.

Som opfølgning på aftalen har de tre parter besluttet at forme et partnerskab, som løbende skal følge op på aftalen, og der knyttes også en følgegruppe med faglige organisationer til partnerskabet. Og Svend Askær slår fast, at Lederne meget gerne bidrager med vores viden og kompetencer for at sikre, at de enkelte elementer giver bedre rammer for ledelse og i sidste ende bedre service for borgerne.

Kontakter

Søren Kudahl, pressechef i Lederne, sku@lederne.dk, 2338 4211

Billeder

Svend Askær, formand for Lederne
Svend Askær, formand for Lederne
Download

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

Teknologi-løft kræver ledere med digital forståelse7.2.2019 14:43:56Pressemeddelelse

Lederne på danske virksomheder og offentlige institutioner spiller en central rolle i den digitale omstilling. Derfor er Lederne parat til at bidrage til det teknologiske løft af både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren, som Disruptionrådet anbefaler. Lederne ser med tilfredshed på, at regeringen har besluttet, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne, at rådet i sit fremtidige virke også fokuserer på lederne rolle i den digitale omstilling. Lederne arbejder gerne med, når rådets tanker og idéer skal konkretiseres de kommende år. ”Det er helt nødvendigt, at vi i Danmark arbejder målrettet for at skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og til at øge velstanden for alle danskere. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at danske ledere får udviklet deres digitale kompetencer, og at flere danskere uddanner sig inden for de teknologiske, digitale og naturfaglige fag,” siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff. Der e

Stresspanelet rejser vigtig debat om ledernes ansvar for stress29.1.2019 21:05:23Pressemeddelelse

Ledernes arbejdsmiljøchef er enig med regeringens stresspanel i, at lederne skal være rustet til at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne. Og næsten alle ledere er i dag bevidste om, at håndtering af stress er en vigtig ledelsesopgave. Men det skal være de enkelte virksomheder, der beslutter, hvordan det gøres bedst hos dem. Det er også vigtigt at diskutere, hvornår medarbejdere skal være tilgængelige. Men der skal stadig være fleksibilitet for både virksomheder og ansatte.

PRM: Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor9.1.2019 10:12:03Pressemeddelelse

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor. - Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt. Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag. Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum