Produktionsskoleforeningen

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget

Del

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

I Produktionsskoleforeningen er vi godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej med flere gode elementer; bl.a. er uddannelsen statsligt forankret, og de unge er sikret en rimelig skoleydelse. Det betyder ikke, at alt er ideelt – fx er det problematisk, at uddannelsen centraliseres, og at den lokale forankring dermed får sværere kår.

For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er arbejdet med at realisere forliget i lov og bekendtgørelse samt i konkrete samarbejder og institutioner rundt i landet. Vi vil gå konstruktivt ind i arbejdet med al vores viden og ekspertise for at skabe en god og levedygtig FGU for vores unge mennesker! Vores andet fokuspunkt er overgangen frem til, at FGU starter op i august 2019. Det bliver vigtigt for etableringen af FGU, at produktionsskolerne og de øvrige forberedende uddannelsesforløb står stærkt. Hvis området udsultes i overgangsperioden, så vil der ikke være noget at bygge FGU op om i 2019. Det ville være katastrofalt. 

Den praktiske uddannelsesvej er blevet bredere og sikrere!

Med den Forberedende Grunduddannelse har vi fået en 2-årig, fleksibel uddannelse, der bygger på praksispædagogik og dermed på produktionsskolernes spidskompetence. Vi lægger særlig vægt på følgende punkter i aftalen:

  • Praksispædagogikken står centralt i FGU. Vi kan som produktionsskoler helt overordnet se os selv i en kommende FGU. Hele uddannelsen er praktisk tilrettelagt, og værkstedspædagogikken står centralt. Dertil kommer en stærkere integration af almene fag, men også her tænker man i praksis. Det er for os at det rigtige udgangspunkt for en ny FGU.
  • FGU bliver en statslig uddannelse: Den statslige forankring sikrer et landsdækkende og ligeværdigt tilbud til alle unge, uanset hvor i landet de er bosat. Og den sikrer en stærkere sammenhæng til det øvrige uddannelsessystem, der jo også er statsligt forankret.
  • Skoleydelsen er samstemt med uddannelseshjælp og SU: Med det aftalte skoleydelsesniveau sikres en sammenhæng mellem systemerne, og dermed minimeres de uhensigtsmæssige incitamenter for både de unge og kommunerne. Og lige så vigtigt – de unge skal kunne leve af ydelsen, og det er nu muligt.
  • Kommunerne får en central rolle: Med det entydige myndighedsansvar, den kommunale ungeindsats samt en betydelig medfinansiering styrkes kommunernes ansvar og forpligtelser på FGU-området. Det hilser vi velkomment, idet vi ser et stærkt samarbejde med kommunerne som en forudsætning for at skabe et godt FGU-tilbud lokalt.
  • FGU bliver en fleksibel uddannelse: Aftalen tager afsæt i en bred og forskelligartet målgruppe, og FGU fremstår som en fleksibel uddannelse ift. både indhold, niveauer og forløbets varighed. Det er fx blevet muligt at dispensere og forlænge varigheden for det enkelte forløb til udover 2 år. Det er vigtigt, fordi uddannelsen netop skal favne bredt for at opfylde sit formål.
  • Kost og sundhed  bliver en integreret del af skoleforløbet: Vi noterer med tilfredshed, at man nu anerkender betydningen af kost og sundhed både for enkelte unge og for skolemiljøet. Vi er dog i tvivl, om der er afsat tilstrækkelige midler til dette.
  • Flere FGU-skoler, færre FGU-institutioner: Regeringens udspil var 25 moderinstitutioner og i alt 75 udbudssteder. Det er med aftalen rykket til alt ca. 90 FGU-skoler og en betydelig fleksibilitet hvad FGU-institutioner angår. Til trods for at vi ikke er begejstrede for centraliseringen, så må vi også sige, at det er en markant forbedring ift. udgangspunktet. Vi er enige i, at ca. 90 FGU-skoler sikrer nærheden for de unge, og med fleksibilitet ift. antal FGU-institutioner er der givet et godt manøvrerum for den lokale proces, der nu for alvor går i gang, og hvor kommuner, produktionsskoler og andre relevante aktører skal finde sammen omkring FGU-samarbejder.

Overgangsperioden – tiden frem mod FGU-opstart i august 2019

Den ny FGU træder i kraft d. 1. august 2019. De eksisterende tilbud fortsætter altså deres aktivitet i en overgangsperiode på næsten 2 år! Situationen er allerede kritisk på produktionsskoleområdet som følge af at skoleydelsen blev nedsat ifm. finanslov 2017 – flere skoler vil være decideret lukningstruede såfremt udviklingen fortsætter. Usikkerheden i en lang overgangsperiode, hvor man ser frem mod noget nyt, risikerer at påvirke elevtilstrømning negativt og dermed forværre situationen. Det er overordentligt vigtigt at imødegå en afmatning, både for de unges skyld og fordi det vil svække udgangspunktet for FGU. Vi ser følgende vigtige punkter:

  • Produktionsskolerne skal styrkes: Den nedsatte skoleydelse har affødt en bred krise på produktionsskolerne, og derfor skal skoleydelsen bringes på niveau med FGU-niveauet allerede pr. 2018. Såfremt der er behov for det, må man overveje yderligere tiltag for at sikre skolerne frem mod FGU.
  • Egu og KUU skal fastholde elevoptag i overgangsperioden: Egu og KUU er 2-årige uddannelsesforløb, og medmindre det står helt klart, hvordan de unge kan fuldføre deres egu- eller KUU-forløb i en overgang til FGU, så risikerer man at både unge, forældrene, vejlederne osv. kigger i andre retninger. Overgangsordninger til FGU skal defineres og være tilgængelige hurtigst muligt.
  • Ministeriet skal træde i karakter: Der er mange parter, der spiller en rolle ift. at de unge fortsat benytter de forberedende uddannelsesforløb – institutionerne, vejledere, de unge, deres forældre, sagsbehandlere osv. Men ministeriet spiller en nøglerolle i overgangsperioden ved tydeligt at stille sig bag forløbene og være garant for de unge.

Som det fremgår, så mener vi overordnet, at det er en god aftale. Men der er grund til at minde hinanden om, at det er en kolossalt stor og svær opgave at implementere en ny uddannelse på skuldrene af 6 eksisterende forløb. Vi ser meget frem til at indgå i dette arbejde, og vi vil som sagt bidrage med al vor erfaring og ekspertise. Og med et blik frem imod en god og stærk FGU samt en opmærksomhed på et stærkt forberedende område også i overgangsperioden.

Med venlig hilsen

Axel Hoppe, Sekretariatsleder

Mail: axel@psf.nu, tlf: 2895 2120

 

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55Pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13Pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum