ADP A/S

Ændringer i bestyrelsen i Associated Danish Ports A/S og datterselskabet Taulov Dry Port A/S

Del
I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Associated Danish Ports A/S, som afholdes den 28. marts 2023, indstilles følgende ændringer i bestyrelserne for Associated Danish Ports A/S og Taulov Dry Port A/S.

Den nuværende bestyrelse består af Adm. direktør Erik Østergaard, Bestyrelsesformand, Borgmester Steen Wrist, Fredericia, Næstformand, Adm. direktør Jens Ellegaard Andersen, Advokat, Brigadegeneral Christian Herskind, Byrådsmedlem Tommy Rachlitz Nielsen, Fredericia, Byrådsmedlem Peter Wagner Mollerup, Nyborg og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Christian Hauge, Leif Salling og Jan Nielsen.

Bestyrelsesformand Erik Østergaard og Jens Ellegaard Andersen udtræder af bestyrelsen. I stedet indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer Birgit Nørgaard og Gert Fisker Tomczyk. Nuværende bestyrelsesformand for Taulov Dry Port A/S Christian Herskind indstilles som ny formand for Associated Danish Ports A/S.

For Associated Danish Ports A/S:


Afgående bestyrelsesmedlemmer:
Erik Østergaard
Jens Ellegaard Andersen


Nye bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Nørgaard
Gert Fisker Tomczyk


Ny Formand for Associated Danish Ports A/S:
Christian Herskind

Næstformand for bestyrelsen i ADP, Borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist udtaler:

”Jeg respekterer naturligvis Erik Østergaard og Jens Ellegaard Andersens ønsker om at træde ud af bestyrelsen og give stafetten videre til nye kræfter, men det bliver en stor arv at løfte. De har begge ydet en meget værdsat og professionel indsats, som jeg gerne vil sige dem tak for – særligt har Erik som formand de seneste 7 år bidraget til at løfte ADP til det niveau, som selskabet er på i dag”, siger Steen Wrist, og fortsætter:

”Jeg glæder mig samtidig over, at Christian Herskind har sagt ja til at stille op som ny formand. Christian har været medlem af bestyrelsen i ADP siden 2016, og Christian er et helt særligt aktiv for Fredericia med både et indgående kendskab til området og til ADP. Nu skal generalforsamlingen lige gennemføres, men jeg ser frem til at få Birgit Nørgaard og Gert Fisker Tomczyk med ombord, og at vi sammen kan fortsætte den positive udvikling af ADP”

Ny kommende formand for Associated Danish Ports A/S bestyrelse, Christian Herskind, udtaler:

Jeg er er både glad og stolt over at være indstillet som formand for Associated Danish Ports A/S. Det er ingen hemmelighed at Fredericia betyder noget særligt for mig, og jeg glæder mig til fortsat at bidrage til udviklingen af selskabet, der betyder meget for ejerkommunerne i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Som formand for bestyrelsen i Taulov Dry Port A/S har jeg de senere år fulgt den strategiske udvikling af selskabet, hvor især Taulov Dry Port har spillet en stor rolle i de senere års vækst i selskabet”, siger Christian Herskind.

Afgående formand for Associated Danish Ports A/S bestyrelse, Erik Østergaard udtaler:

De seneste 11 år har været en fantastisk rejse, hvor vi med en langsigtet strategi har banet vejen for selskabets historiske vækst og styrkede konkurrenceevne. Associated Danish Ports har aldrig stået stærkere end i dag som et moderne havne- og infrastrukturselskab. Planlagte investeringer i den kommende havneudvidelse i Fredericia og skalering af dry port konceptet giver et potentiale for yderligere vækst i de kommende år. Selskabets erhvervshavne ligger i vækstområder og har stor betydning som knudepunkter for import og eksport, som katalysator for den grønne omstilling og som infrastruktur for Danmarks forsyningssikkerhed. Målet er, at de igangsatte vækstinitiativer skal binde by og havn sammen til gavn for vores ejerkommuner, og det er godt på vej. Nu er det tid til friske kræfter, og jeg glæder mig til at følge udviklingen i selskabet på sidelinjen de kommende år”, siger Erik Østergaard. 

På vegne af Nyborg Kommune udtaler byrådsmedlem Peter Wagner Mollerup:

”Som bestyrelsesmedlem i Associated Danish Ports A/S har det været spændende at følge udviklingen igennem det seneste år, hvor selskabet er vokset, og hvor de næste store vækstinitiativer er søsat. Som repræsentant for Nyborg Kommune har jeg især glædet mig over at have været en del af processen omkring sammensætningen af den fremtidige bestyrelse for selskabet. Jeg ser meget frem til det fortsatte samarbejde med bestyrelsen”.

De senere års professionalisering og effekten af den igangsatte transformation af havneselskabet har de seneste tre år vist sig med historiske vækstrater i omsætning og indtjening. Den videre udvikling af selskabet kræver fortsat stærke profiler til bestyrelsen, og det får selskabet med de to nye indstillede bestyrelsesmedlemmer Birgit Nørgaard og Gert Fisker Tomczyk.

For Taulov Dry Port A/S indstilles følgende ændringer til bestyrelsens sammensætning:

Afgående bestyrelsesmedlem:
Erik Østergaard

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Michael Overgaard Andersen
Kasper Blinge Hansen

Den nuværende formand Christian Herskind fortsætter.

Bestyrelsen i ADP-datterselskabet Taulov Dry Port A/S består således fremover af: Christian Herskind, Formand, Rune D. Rasmussen, CEO i Associated Danish Ports A/S, Michael Overgaard Andersen, CFO i Associated Danish Ports A/S, Kasper Blinge Hansen, Senior Portfolio Manager - Global Real Estate, PFA Pension og Mikael Arne Fogemann, Executive Director, Nordic Real Estate, PFA Pension.

 

Yderligere oplysninger:

Erik Østergaard
Bestyrelsesformand i Associated Danish Ports A/S
eoe@dtl.eu

Christian Herskind
Bestyrelsesformand i Taulov Dry Port A/S
Christian@herskind.nu

Steen Wrist
Borgmester i Fredericia
Næstformand i Associated Danish Ports A/S
steen.wrist@fredericia.dk

Kontakter

Information om ADP A/S

ADP A/S
ADP A/S
Vendersgade 74
7000 Fredericia

79 21 50 00https://www.adp-as.dk/

ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn samt varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i produktions Danmark. Fredericia Havn står over for en stor havneudvidelse, der omfatter en moderne og fossilfri container- og RO/RO-terminal, som vil understøtte ADP’s fokus på udvikling til væksten i klimavenlige transportformer.

ADP og pensionsselskabet PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Taulov Dry Port er blevet et foregangsprojekt, hvor ADP har vist omverdenen mulighederne i at tænke alternativt inden for transportsektoren med kobling af havn, jernbane og vej som et bidrag til at få flyttet den tunge godstransport over på mere miljørigtige transportformer.

I videreudviklingen af et grønt transportknudepunkt vil Fredericia Havn i fremtiden blive en vigtig havn for Danmarks grønne omstilling. Beliggenheden centralt i Danmarks største transport- og logistikknudepunkt betyder, at der inden længe vil være et stort potentiale af aftagere af grønne brændstoffer til den tunge transport.

ADP har derfor etableret datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S for at styrke sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til fremtidens storskala CCS og PtX-brændstoffer.

Følg pressemeddelelser fra ADP A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ADP A/S

ADP A/S leverer et historisk godt årsresultat i en usikker tid21.3.2023 10:00:59 CET | Pressemeddelelse

ADP fortsætter væksten og leverer i 2022 selskabets bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. I et år med en markedssituation præget af større usikkerhed som følge af stigende inflation og et energimarked i forandring leverer ADP’s samlede kerneforretning i 2022 på et historisk højt niveau. Flere forretningsområder leverer tocifrede vækstrater i tonnagen. Den fortsatte historiske vækst tydeliggør ADP-havnenes store betydning for vækst og jobskabelse for ejerkommuner og for samfundet som helhed.

ADP A/S investerer massivt i PtX infrastruktur29.8.2022 09:00:09 CEST | Pressemeddelelse

ADP A/S etablerer datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S og styrker sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til gavn for Danmarks grønne omstilling. Med estimerede investeringer på mere end 1 mia. kroner frem mod 2030 bliver det nye datterselskab det næste strategiske skridt i videreudviklingen af Fredericia og Trekantområdets infrastruktur til fremtidens knudepunkt for PtX, CO2-fangst og -lagring samt produktion af grønne brændstoffer. Kombinationen af den rette infrastruktur, Danmarks store virksomheder inden for energi og forsyning, et raffinaderi, varmetransmission og en kommende brintfabrik samt aftagere af grønne brændstoffer inden for luftfart, skibsfart og vejgodstransport giver Trekantområdet og især Fredericia de absolut bedste forudsætninger for at blive ét af Danmarks førende CO2-hubs samt knudepunkt for produktion og afsætning af grønne brændstoffer. ”Etablering af datterselskabet ligger i naturlig forlængelse af ADP’s strategiske udvi

ADP A/S med – endnu et - solidt og historisk godt halvårsresultat23.8.2022 09:18:36 CEST | Pressemeddelelse

Havneselskabet fortsætter væksten og leverer for andet år i træk tocifrede vækstrater i omsætningen og et meget stærkt driftsresultat. Med en samlet omsætningsfremgang på 16,5% svarende til 14,4 MDKK og et ekstraordinært godt driftsresultat på 49,1 MDKK, som er 7,6% bedre end første halvår af 2021, leverer ADP et historisk godt halvårsresultat. Omsætningsfremgangen sker bredt i flere forretningsområder, hvilket vidner om en sund og effektiv kerneforretning. ADP A/S kommer ud af 1. halvår 2022 med et ordinært driftsresultat (EBITDA) på 49,1 MDKK, hvilket er 3,5 MDKK bedre end 1. halvår 2021. I første halvår af 2022 har ADP haft en vækst på 16,5% i den samlede godsomsætning, der i første halvår 2022 udgjorde 4,0 mio. tons – 0,4 mio. tons mere end samme periode sidste år. Fremgangen i godsomsætningen skyldes især meget stor aktivitet på containerforretningen, på agri-bulk, recycling produkter og flydende bulk samt en fortsat stor udlejningsaktivitet i Taulov Dry Port. Containerforretninge

ADP A/S leverer et historisk godt driftsresultat16.3.2022 12:46:47 CET | Pressemeddelelse

ADP leverer i 2021 det bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. Den historiske udvikling skyldes meget høje godsvolumener på ADP-havnene, stigende markedsandele samt en særdeles positiv udlejning i Taulov Dry Port. Årets forretningsmæssige højdespringer bliver containerforretningen, der med rekordhøje 104.284 TEU får en stigning i tonnagen på 32,5% sammenlignet med 2020. Driftsresultatet (EBITDA) følger med og ender for 2021 på et historisk højt niveau på 88,4 MDKK, hvilket er 53% bedre end driftsresultatet i 2020. Driftsresultatet er eksklusive værdireguleringer på ejendomme. Et særdeles tilfredsstillende 2021-resultat indstilles til godkendelse på ADP-generalforsamlingen den 30. marts 2022. Resultatet efter skat ender på et rekordhøjt resultat på 104 MDKK, mod et 2020 resultat på 66,6 MDKK. Resultatet efter skat indeholder værdiregulering på investeringsejendomme. De samlede indtægter i 2021 ender på 190,0 MDKK, hvoraf de 177,7 MDKK er den rea

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum