Danmarks Statistik

Ændret metode betyder højere tal for tildelte statsborgerskaber

Del

Det samlede antal personer, der har fået tildelt dansk statsborgerskab i årene 2007 – 2015, er højere end, Danmarks Statistiks opgørelse viser i dag.

Det samlede antal personer, der har fået tildelt dansk statsborgerskab i årene 2007 – 2015, er højere end, Danmarks Statistiks opgørelse viser i dag.

Det skyldes, at skift til dansk statsborgerskab i denne periode er blevet opgjort på hændelsestidspunkt og ikke registreringstidspunktet.

Det har betydet, at en del bevillinger af statsborgerskab, der bliver givet i december måned, men først indskrives i CPR-registeret i februar året efter, ikke er blevet registreret i Danmarks Statistiks opgørelse, der finder sted i slutningen af januar.

Derfor besluttede vi allerede sidste år, at den nye opgørelse for 2016, der udkommer på mandag den 13. februar 2017, anvender en metode, så alle statsborgerskabsskift bliver talt med.

Dermed følger opgørelsen af statsborgerskabsskift samme metode, som der blev gennemført i befolkningsregnskab og vandringsstatistikkerne i maj 2016.

Baggrunden for ændringen er nærmere forklaret i vedhæftede dokumentation under ”ekstra dokumentation” http://dst.dk/da/Statistik/emner/flytninger/flytninger-til-og-fra-udlandet?tab=dok

Ændringen i 2016 blev gennemført efter drøftelser med DREAM, Indenrigsministeriet og KL som en del af et større arbejde med forbedring af de kommunale befolkningsfremskrivninger. Formålet var at skabe et mere retvisende befolkningsregnskab, der tager højde for det efterslæb, der kunne konstateres i de kommunale CPR-registreringer.

Data for 2016 udkommer mandag den 13. februar og hermed revideres tallene tilbage til 2007. Vi kan for nuværende ikke sige noget præcist om, hvor stor revisionen bliver.

Vi kommer med denne pressemeddelelse, da flere medier de seneste dage har viderebragt vores hidtidige opgørelse over personer, der skifter til dansk statsborgerskab. Dette er sket, da et lovforslag om loft over nye statsborgerskab i øjeblikket behandles i Folketinget.

Kontakt: Henrik Bang, tlf: 2427 4515 kontorchef, Danmarks Statistik.

Kontakter

Henrik Bang, tlf: 2427 4515 kontorchef, Danmarks Statistik

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

STIGNING I OVERTRÆDELSER AF STRAFFELOVEN FOR FØRSTE GANG I SYV ÅR13.12.2017 08:36pressemeddelelse

Antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven steg med 3 pct. fra 2015 til 2016 til lidt over 400.000. Stigningen kommer efter seks år med et faldende antal anmeldelser. Den samlede stigning dækker bl.a. over flere bedragerier, mens antallet af indbrud både i beboelse og virksomheder er faldet. Ligeledes er antallet af anmeldte volds- og seksualforbrydelser steget, hvilket til dels kan skyldes ændret registreringspraksis.

Vær forsigtig med at bruge lønindekset til historiske sammenligninger12.12.2017 14:12pressemeddelelse

Rigsstatistikerens klumme af Jørgen Elmeskov: Vi er i opløbet til overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. I den situation er der et naturligt fokus på den historiske udvikling i offentlige lønninger sammenlignet med private lønninger. Tal fra Danmarks Statistiks lønindeks bruges i denne sammenhæng, og der kan derfor være grund til at præcisere naturen af tallene. Vores lønindeks er beregnet efter en fælles EU forskrift. Det gør, at tallene bliver mere sammenlignelige på tværs af lande. Forskriften påvirker imidlertid også tallenes udvikling over tid og dermed konklusionerne, når man sammenligner historiske udviklinger på tværs af den offentlige og private sektor. Lidt forsimplet så viser lønindekset udviklingen i gennemsnitslønnen i hhv. den private og offentlige sektor. Det er i princippet nemt at forholde sig til, men man skal være opmærksom på, at det indebærer, at forskellige sammensætningsændringer slår igennem i tallene. Hvis der på en given offentlig arbejdsplads er

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum