ACT.Global A/S

ACT.Globals kommentarer til produktgodkendelse

Del

ACT.Global orienterer herunder om selskabets produktgodkendelse på baggrund af den seneste presseomtale.

Selskabets produkt ACT CleanCoat™ bidrager til, at en behandlet overflade,
der belyses, producerer en aktiv substans.

Denne aktive substans er under en evalueringsproces i EU. Den europæiske
biocidforordning giver mulighed for at forblive lovlige på markedet under denne proces, hvis selskabet har indleveret et dossier på den aktive substans inden EU’s tidsfrist.

Læs mere her: https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/activesubstance-
suppliers

Dette har ACT.Global overholdt, og derfor er ACT CleanCoat™ lovligt på markedet, indtil en endelig vurdering foreligger. Den endelige vurdering vil indeholde biocidproduktdefinition samt krav til bl.a. registrering og mærkning.

ACT.Global overholder alle bestemmelser i den gældende lovgivning for at kunne markedsføre ACT CleanCoat™ i EU.

Spekulationerne i pressen går på, hvorvidt in-situ genererede frie radikaler, der er den aktive substans, som ACT CleanCoat™ producerer på behandlede overflader, ikke bliver godkendt i EU, og produktet i så fald ville skulle udfases.

ACT.Global forventer klart, at den aktive substans bliver godkendt på baggrund af de omfattende risiko-evalueringsrapporter, der er indsendt til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Alle tests af produktet er udført af akkrediterede tredjeparts laboratorier. COWI har ydet teknisk rådgivning til udarbejdelse af den dokumentationspakke, som er indsendt til ECHA.

Disse risiko-evalueringsrapporter konkluderer, at den aktive substans er uskadelig for mennesker, dyr og miljø i de koncentrationer, som dannes, og fordi den er så kortlevende og er effektiv på den overflade, hvor den dannes. Selskabets dossier hos ECHA indeholder også omfattende data på denne effektivitet af den aktive substans mod vira og bakterier i form af europæiske standardtests (EN tests) udført af akkrediterede laboratorier.

ACT CleanCoat™ er en innovativ og effektiv løsning til at desinficere på en overflade i en længerevarende periode ved hjælp fra både naturlig og kunstig belysning.

Kontakt:

Kommunikationsdirektør Louise Damgaard-Bochlas
ldb@act.global
+45 2334 1033

Nøgleord

Kontakter

Kommunikationsdirektør Louise Damgaard-Bochlas
ldb@act.global
+45 2334 1033

Information om ACT.Global A/S

ACT.Global A/S
ACT.Global A/S
Kajakvej 2
2770 Kastrup

https://act.global/

ACT.Global A/S er en dansk virksomhed, som fremstiller bæredygtig desinfektion. Vores teknologi Premium Purity™ benyttes de steder, hvor lavmikrobielle miljøer er vigtige fx inden for sundhedssektoren, hotel- og servicebranchen samt fødevare- og drikkevareindustrien. Med Premium Purity™ er det muligt at reducere brugen af giftige kemikalier, vand og plastik.