Aalborg Universitet

AAU opruster tværfaglig forskning i materialer og produktion

29.3.2017 13:57 | Aalborg Universitet

Del

Behovet for nye bæredygtige og innovative metoder i fremtidens produktion er stærkt stigende. På AAU har man et stort potentiale til at kunne levere på dette samfundsmæssige behov. For i videst muligt omfang at sikre synergien på tværs af universitetets forskningsområder, lægger AAU pr. 1. april 2017 Institut for Mekanik og Produktion (MAKE) og Institut for Fysik sammen. Det nye institut kommer til at hedde Institut for Materialer og Produktion. Uddannelserne fortsætter uændret.

Forskere på Aalborg Universitet er med helt fremme, når det gælder udviklingen af komplekse materialer samt anderledes og smartere produktionssystemer. For at sikre, at de stærke kompetencer inden for blandt andet fysik, nanoteknologi og Smart Produktion udnytter deres fælles potentiale på tværs af fagligheder, har AAU nu besluttet at sammenlægge de to institutter ”Fysik” og ”Mekanik og Produktion”. Det nye samlede institut får navnet ”Institut for Materialer og Produktion”.

- Målet med sammenlægningen er at forløse det potentiale, vi har for at levere på samfundets behov for nye materialer og produktionssystemer. Det kan bl.a. kan bidrage til at fastholde og udvikle arbejdspladser i Danmark. For at lykkes med det, skal vi bruge de stærke kompetencer, vi har inden for både fysik, materialer og produktion så klogt som muligt og også i bredere sammenhænge, end vi traditionelt har gjort, siger Mogens Rysholt Poulsen, der er dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

I fremtiden bliver behovet for forskning inden for materialer og produktion kun større, ikke mindst fordi der er stor politisk bevågenhed på at udvikle nye bæredygtige løsninger til industrien.

- Jeg tror på, at det nye setup også vil give os en unik mulighed for at skabe et godt match mellem vores stærke faglige profil og de EU-strategier og nationale forskningsindsatser, vi kommer til at se i de kommende år, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Sammenlægningen træder i kraft pr. 1. april 2017, og Kjeld Pedersen, der i dag er leder af begge institutter, fortsætter ved roret for det nye samlede institut.

Instituttet vil komme til at bestå af tre sektioner ”Materialer”, ”Produktion” og ”Bæredygtig Produktion”, som kommer til at arbejde på tværs i projekter for at opnå den bedste og mest innovative forskning.

Som nuværende institutleder for Institut for Fysik påpeger Kjeld Pedersen, at sammenlægningen er forskningsfagligt begrundet, og at den derfor ikke påvirker uddannelserne under de to sammenlagte institutter direkte.

- Uddannelserne inden for fysik fortsætter uændret efter sammenlægningen. Der er stadig stor efterspørgsel på kandidater inden for fysik, materialer og de øvrige fagområder, der er repræsenteret i det nye institut, siger Kjeld Pedersen.

Nøgleord

Kontakter

- Dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Mogens Rysholt Poulsen på telefon 2215 1444.
- Institutleder for det kommende Institut for Materialer og Produktion Kjeld Pedersen på telefon 9940 9220
- Pressekontakt på AAU, Sanne Holm Nielsen på telefon 9940 3517

Billeder

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

50 år 16. august 2017: Forskningschef Ruut Peuhkuri, Heksehøjen 5B, 4700 Næstved10.8.2017 11:23pressemeddelelse

Når Ruut Peuhkuri skal rense hovedet eller samle tankerne, er det bedste hun ved at cykle langs markerne på de små landeveje. Derfor springer hun flere gange om ugen på racercyklen i sit hjem i Næstved og cykler de 45 km til Køge St., hvorfra hun tager S-toget videre til Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Her har hun det seneste år været forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces. Forskere søger hele tiden ny viden og denne viden findes især i mødet mellem de traditionelle forskningsdiscipliner og erhverv, mener Ruut Peuhkuri. Derfor er hendes ambition som forskningschef bl.a. at styrke samarbejdet mellem anvendt forskning på internationalt plan og den danske byggebranche. Ruut Peuhkuri er uddannet civilingeniør, har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er ekspert i bygningsfysik. Hendes forskning har især handlet om fugt i klimaskærmen, og hun har specialiseret sig i fugtdynamik og samspillet mellem

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum