Globenewswire

Aalborg Boldspilklub A/S

Del

AaB nedjusterer forventningerne til årets resultat

Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2021/05

Aalborg, 25. marts 2021

AaB nedjusterer forventninger til årets resultat fra et underskud i niveauet 2 til 5 mio. kr. til et minus i niveauet 8 til 13 mio. kr.

Nedjusteringen kan primært henføres til en manglende slutplacering i 3F Superligaens Top 6 og heraf færre TV-indtægter, ligesom de forlængede restriktioner fra myndighedernes side i forbindelse med Covid-19 betyder, at AaB ikke kalkulerer med tilskuere på tribunerne i resten af indeværende sæson, hvilket medfører manglende matchday-indtægter.

I det forventede resultat er indregnet yderligere spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Afhængig af udviklingen omkring Covid-19 er AaB’s kommercielle indtægter inden for matchday og samarbejdspartnere behæftet med stor usikkerhed i 2021. Ydermere vil 2021 være kraftigt påvirket af regeringens principper og muligheder for ansøgning af kompensationspakker.

Der er ikke indregnet kompensation i det forventede resultat for 2021.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Thomas Bælum
Administrerende direktør

For yderligere oplysninger:
Thomas Bælum         2251 7901


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK