Globenewswire

Aalborg Boldspilklub A/S

Del

Årsrapport 2020 for Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2021/03

Aalborg, 2. marts 2021


Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2020.

Resultatet i 2020
AaB har i 2020 realiseret et overskud før skat på 12,1 mio. kr. mod et underskud før skat på 33,5 mio. kr. i 2019. Året 2020 var et år hvor aktiviteterne har været kraftigt påvirket af Covid-19, men samtidig også et år, hvor især transferindtægterne er øget markant i forhold til 2019. Resultat svarer til de senest udmeldte forventninger i januar 2021.

Transferindtægterne udgør 48 mio. kr. i 2020 mod 1,1 mio. kr. i 2019. Den markante stigning i transferindtægterne er primært realiseret i form af spillersalg, hvor Mikkel Kaufmann i januar 2020 skiftede til FC København, Oliver Abildgaard til FK Rubin Kazan i juni 2020 og Patrick Olsen til AGF i august 2020.

Ligeledes ses der en stigning i TV-indtægterne på 4,1 mio. kr. som følge af en femteplads i sæsonen 2019/2020.

På samarbejds- og sponsoraftaler ses der et fald, der hovedsageligt skyldes tilbagebetaling til samarbejdspartnere og sponsorer for ikke leverede produkter og ydelser som følge af Covid-19, da 13 ud af 14 Superligakampe i 2020 blev afviklet under skærpede restriktioner - kampene blev enten afviklet med ganske få eller helt uden tilskuere.

Matchday-indtægterne er ligeledes faldet grundet Covid-19. I 2019 udgjorde indtægterne 11,2 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i 2020.

Der er i perioden søgt kompensation fra de statslige kompensationsordninger som følge af Covid-19, herunder lønkompensation og kompensation for aflyste arrangementer. Kompensationerne indgår som en indtægt under andre driftsindtægter. 

De eksterne omkostninger er faldet med 2,8 mio. kr. fra 29,7 mio. kr. i 2019 til 26,9 mio. kr. i 2020. På personaleomkostningerne ses der en stigning på 3,1 mio. kr. i forhold til 2019.

Resultat af transferaktiviteter udgør et overskud på 34,5 mio. kr. i 2020 mod et underskud på 7,3 mio. kr. i 2019.   

Det realiserede overskud før skat i 2020 på 12,1 mio. kr. svarer til forventningerne, som blev meldt ud sammen med opjusteringen i januar 2021.

Balancen
Balancesummen udgør 162,5 mio. kr. pr. 31. december 2020, hvilket er en stigning på 67 mio. kr. i forhold til 31. december 2019.

Immaterielle aktiver udgør 26,5 mio. kr. pr. 31. december 2020, hvilket er en stigning på 5,7 mio. kr. fra 31. december 2019.

Materielle anlægsaktiver udgør 38,9 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 41,2 mio. kr. pr. 31. december 2019. 

De finansielle aktiver er faldet 8,4 mio. kr. fra 9,1 mio. kr. i 2019 til 0,7 mio. kr. i 2020. Faldet i de finansielle aktiver vedrører hovedsageligt indfrielse af udlånet på 8,2 mio. kr. til AaB af 1885 vedrørende opførsel af Børge Bach Huset.

De kortfristede aktiver udgør 96,4 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 24,3 mio. kr. pr. 31. december 2019. Likvide beholdninger og værdien af obligations- og aktiebeholdningen udgør i alt 53,7 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 18,3 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Egenkapitalen udgør 92,8 mio. kr. pr. 31. december 2020. Soliditetsgraden udgør 57,13% pr. 31. december 2020.

Med undtagelse af leasingforpligtelser, leverandørgæld og andre gældsforpligtelser på 63,8 mio. kr. pr. 31. december 2020 har AaB ingen gæld.

AaB er således gældfri og har ingen rentebærende gæld.

Forventninger til 2021
AaB forventer fortsat et resultat for 2021 i niveauet minus 2 til minus 5 mio. kr. Heri er indregnet en forventet Top 6-placering, yderligere spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Afhængig af udviklingen omkring Covid-19 er AaB’s kommercielle indtægter inden for matchday og samarbejdspartnere ligeledes behæftet med stor usikkerhed i 2021. Ydermere vil 2021 være kraftigt påvirket af regeringens principper og muligheder for ansøgning af kompensationspakker.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Thomas Bælum
Administrerende direktør


For yderligere oplysninger: Thomas Bælum 2251 7901

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK